FAMILIE LEVEN – DEEL 1 – LIEFDE ONDERZOCHT

“Liefde is de grootste en meest krachtige energie in de kosmos. Het is nooit onbedachtzaam. Het heeft gedachten en ook zijn eigen gevoelens. Liefde is een levend, zelfvoorzienend entiteit, een levend wezen. Door de wil van God wordt het naar de aarde verzonden, klaar om zijn grote energie aan elke aardbewoner te geven en voor eeuwig hun levens in de liefde te bevestigen. Het komt tot een ieder van hen, om hen proberen te vertellen, door middel van de taal van gevoelens, over het Goddelijke programma. Als de mens niet luistert, is het gedwongen om te vertrekken, niet door zijn eigen wil, maar die van de Mens”, volgens de vader van Anastasia.

Liefde, is de grootste en meest krachtige energie in de kosmos. Het wordt door God naar de Aarde gestuurd  en door de taal van GEVOELENS komt het tot een ieder van ons, om in ons het goddelijke programma te verschaffen. We willen toch niet dat dit ons verlaat? Het hangt allemaal af van wat wij ermee doen. Er is een behoefte om deze liefde te begrijpen!

LIEFDE, hoewel bijna alle muziek die de Mens vandaag schrijft te maken heeft met liefde en onze werken van poëzie en gedichten zijn op vele creatieve manieren beladen met dit. De meeste informatie die het echter bevat bevestigt de werken van het uiterlijke bestaan van liefde. Het toont de verschillende manifestaties en variërende reacties tot liefde bij verschillende mensen. Maar de vraag is, begrijpen wij de liefde?

Ik beschreef de geboorte van een baby door de Vedruss bevolking meer dan 5000 jaar geleden. Daaruit bleek dat ze wisten wat ze deden en ook waarom. Anastasia beschreef ook een bruiloft rite van die dagen en is interessant om te zien dat veel wetenschappelijke onderzoekers akkoord gaan met deze riten en bevestigden dat dit ritueel  van een aanvankelijk flakkerend gevoel kon transformeren in een permanente één. Deze rite kan jonge koppels helpen om blijvende liefde te vinden (Boek 8.2 Rites of Love – Hoofdstuk 11).

HET ZOEKEN NAAR EEN LEVENSGEZEL

Ik beschouw mijn eigen huwelijk, dat we nu reeds 42 jaar SAMEN genieten als een ervaring van het leven samen delen met je partner en kan zeggen dat ik veel geleerd heb door de ups en downs in deze jaren. Maar als ik over deze rituelen uit het verre verleden lees realiseer ik me dat er veel belangrijke informatie verloren is gegaan en dat betreur ik. Mijn ouders “vergaten” me te vertellen hoe je een partner zoekt, en/of lief te hebben of hoe om de harmonie in het gezin te behouden. Ik moet echter wel zeggen dat ze wel een goed voorbeeld gaven welke voor hen leek te werken, want mijn ouders waren 68 jaar getrouwd geweest. Maar waar ik het over heb is de diepte van een relatie, de geestelijke betekenis dat tot in de eeuwigheid zal duren.

Niemand vertelde me hoe om een partner te vinden, ik ging gewoon op zoek naar een meisje, reeds op jonge leeftijd.  In de moderne tijd schijnen jonge mensen andere ideeën te hebben wat dit betreft, hun prioriteiten zijn anders en velen willen eerst veel geld verdienen voordat ze zich binden. De een wil eerst leuke dingen kopen, zoals een auto of misschien een goed huis, anderen willen genieten van het leven of de wereld rond te reizen. Dit is alles kan en mag, want God heeft ons die vrijheid gegeven, maar is wel erg egocentrisch. Het motief is goed bedoeld, maar kan men werkelijk tevredenheid uit deze ´materiële zaken´ halen, want brengen deze dingen wel voldoening? Is het niet beter voor deze jongeren om de waarheid over realiteit te horen? Alleen degenen die een chip op hun schouder zullen niet naar goede raad willen luisteren. Dat betekent een lange weg voor hen die zo reageren.

Een ding weet ik, om een liefdevolle soulmate te vinden is een van de meest wonderbaarlijke dingen die ik in het leven heb gevonden en om met materiële zaken te vergelijken is om dood met leven te vergelijken. Want materiële dingen zijn dood en kunnen geen leven produceren, maar om te kunnen genieten van een spirituele relatie met je partner is levend gevend. Om een partner te hebben waar je door aangetrokken voelt, iemand waar je mee kan betrekken en communiceren, niet alleen over materiële dingen, maar ook geestelijke dingen is erg plezierig, bevredigend en vervullend.

WAAROM ZOEKT EEN MENS EEN LEVENSGEZEL?

Er is veel geschreven over seks en seksualiteit, en het is niet mijn bedoeling om daar nog iets aan toe te voegen of een nieuwe methode te geven, maar wat belangrijk is dat we de verloren kennis en begrip van de Energie van Liefde terugwinnen. Ik ben op zoek naar een herstel van de Energie van Liefde voor onze families. Zijn gezinnen niet de basis van elke Staat? Ik ben er volledig van overtuigd dat wanneer onze gezinslevens eenmaal hersteld is naar de orde van de Schepper, het resultaat vrede en harmonie zal zijn met alle wezens op deze aarde.

Om je soulmate, of zoals sommigen het noemen je wederhelft te vinden zal het helpen om eerst te begrijpen WAAROM we een soulmate zouden zoeken. Zodra een Mens zijn soulmate vindt, en ze worden één, hebben zij de mogelijkheid om met God te co-creëren en op die manier te voldoen aan Gods verlangen om de aarde te vervullen en het te onderwerpen en er een mooi paradijs van te maken. De mens is hiervan afgeweken door zich eerder in de seksuele verlangens voor de andere soulmate te verlustigen, een van de vele verkeerde interpretaties van Gods verlangen.

God is een creatieve Energie van Liefde, Die dokr een simpele gedachte of wens uit zichzelf kan creëren en hoeft het niet eens uit te spreken om tot stand te komen. God heeft de Mens hetzelfde vermogen gegeven om een van de meest wonderbaarlijke dingen op aarde te presteren, man en vrouw kunnen samen een nieuwe Mens co-creëren DOOR HUN EIGEN WENS OF GEDACHTE. Voor de Mens om dit op passende wijze te kunnen doen, moet hij zich bewust gewaarworden dat hij Gods gelijkenis.

“En God schiep den Mens naar zijn beeld, tot een beeld Gods schiep Hij hem, en schiep hen MAN en VROUW”. God zei dat het goed was, in feite zei Hij: HET WAS ZEER GOED! Het was zo volmaakt gecreëerd dat God op de zevende dag rustte en Hij rust nog steeds van Zijn volmaakte schepping.
ALLE mogelijke informatie is volledig in Zijn volmaakte schepping geïmplanteerd en zij ontvingen de vrijheid om vanaf nu hun eigen keuzes te maken. Alle waarheden en zelfs alle toekomstige resultaten zijn volledig door de Schepper in Zijn geliefde kind, Man ingeprent.

Van nu af aan nam de Here God, dat zijn WIJ, de gecreëerde Mens, over en begon zelf te creëren in Genesis 2. Zoals ik het zie, schiep God in Genesis de geest van de Mens en hij was volmaakt, maar omdat er geen “Mens” was om de grond te bewerken (Gen. 2:5), vormde de Here God in Gen 2 de VLEES Mens uit het stof der aarde. Alles wat God schiep was in de GEESTELIJKE WERELD en wat de Here God schiep was in de FYSIEKE WERELD, welke je ook het domein van de Aarde kunt noemen.

Ik omschreef dit in een van mijn vorige artikelen, maar wil gewoon hier vermelden dat we moeten begrijpen dat de “Here God” van dezelfde substantie gemaakt is als God, hij is bezig te leren om te scheppen als God. Een dierbare vriend van ons, Linda Keith legt het als volgt:

“Er is een verschil in God en de Here God. Ze zijn beiden dezelfde persoon, want de Mens of “de Here God” is van dezelfde substantie gemaakt als God. Het verschil is dat de ´Here God´ niet wordt genoemd tot hoofdstuk 2 van Genesis. In hoofdstuk 1 zien we het creëren van GOD, in hoofdstuk 2 zien we de “Here God” creëren, correct? Zoek het op zodat je het voor jezelf weet. Vergeet ook niet dat voor de Mens of de “Here God” een  in God betekent dat God of de Mens die bekend staat als “de Here God” beiden Scheppers zijn. Er staat dat “tot een beeld Gods schiep hij de Mens”. ALLES WAT GOD WAS, ZO WAS DE MENS DIE UIT GOD KWAM. De MENS was één in God, omdat hij gemaakt was van wat God was. Dit is moeilijk onder woorden te brengen, want de Mens, en God WAREN GEEN AFZONDERLIJKE Wezens. WE ZIJN NOOIT GESCHEIDEN VAN GOD GEWEEST!! U zult dit zien als we naar de mens kijken. U moet in gedachten houden waar de mens vandaan kwam; en je moet niet vergeten waar de Mens van was gemaakt”.

De Here God voegde een aantal dingen toe aan de volmaakte schepping van God en het is de Here God die de Hof van Eden schiep en deze Tuin vertegenwoordigde het begin van een verschillend denken. Het was dus de Here God die de twee VERDEELDE. Dit was een verandering van denken van de Goddelijke Mind naar de lagere Mind.

Nu vertegenwoordigt de Man de Geest en de Vrouw vertegenwoordigt de Ziel. Dit betekent dus dat ze niet ALLEEN waren, maar verenigd waren als één. Toch in Gen 2:18 besloot de Here God  dat het NIET goed was dat de Mens alleen zou zijn en hij scheidde de man en vrouw. Dus de Mens kwam voort uit God, wat betekent dat onze geest en ziel samen verenigd waren in het beeld van God. Maar nu heeft de Here God besloten om de ziel te scheiden van de geest. Wow en wat nu verder?
Alhoewel God hen zag als geestelijke wezens, zag de Here God hen als vlees en bloed. Ik zal niet in gaan op waarom God dit heeft laten gebeuren, misschien omdat we dit nodig hadden om iets van elkaar te leren? Onthoud alleen wel dat we ALLE VRIJHEID ontvangen hebben om te doen wat we willen. God heeft deze vrijheid nooit teruggenomen.

HET IS GOED VOOR EEN MENS EEN VROUW TE VINDEN!

Het punt dat ik wil maken is dat een volledige Mens bestaat uit geest en ziel en er is een drang in elke geest van de Mens om opnieuw te worden verenigd met zijn Ziel, dat is om een soulmate te vinden en daarmee gelukzaligheid te vinden. Ik ben het daarom niet eens met wat Paulus zegt in 1Cor.7: 1, “zo is het voor de  mens goed geen vrouw aan te raken;” maar dat is mijn mening, want het was niet zo van den beginne. Ik neem aan dat hij met ‘aanraken´ bedoelde te worden verenigd met een vrouw.
Ik zeg persoonlijk dat het goed is voor een man te worden verenigd met een vrouw, want zo was het Gods wil van den beginne. Het zal vreugde en geluk produceren en de enige manier om een nieuwe Mens te creëren. Is dat niet de wens van God voor de Mens om de aarde te vermenigvuldigen? Geef mij één reden waarom hij zou verlangen dat weg te nemen van de Mens? Er zijn andere dingen in dit zelfde hoofdstuk waar ik niet mee akkoord kan gaan. Ik geloof dat een ECHT HUWELIJK de vrucht is van een GEESTELIJKE EENHEID die al had plaatsgevonden bij de oorspronkelijke schepping van God.

Hebben al deze dogma´s in dit hoofdstuk niet onnodig veel strijd en discussies gebracht tussen mannen en vrouwen? Wie is de baas en dat soort dingen? Een vrouw moet dit doen en een man moet dat doen. Man en vrouw zijn immers gelijk, wie dan heeft het recht anderen voor te schrijven dat dit niet zo is?  Misschien was het vanwege de hardheid van hun hart dat Paulus dit schreef, of waren het misschien de duistere machten die de Schriften penetreerden met hun eigen dogma´s? Niet voor niets zei Jezus,  “VANAF DEN BEGINNE WAS HET NIET ZO”.

Mark 10:6-9 “maar van het begin der schepping heeft God hen man en vrouw gemaakt. Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn  vrouw aanhangen, en die twee zullen één vlees zijn”. Zo zijn zij nu niet meer twee, maar één vlees. Wat dan God te zamen heeft gevoegd, zal de mens niet scheiden”.

Ik neem niet alles meer voor lief wat ik lees, zelfs niet wat ik in de Schriften lees, tot ik de waarheid kan VOELEN met de Goddelijke intuïtie dat mij door God is gegeven van den beginne. Ik ben nog aan het leren deze gevoelens weer naar boven te brengen. Deze intuïtie werd aan ieder Mens op aarde door de Schepper gegeven. In feite heb je niet eens boeken nodig om de waarheid aan je te onthullen, of denk je soms dat Adam en Eva ook boeken nodig hadden om Gods wensen te kennen? Ze hadden immers geen Genesis boek waar verteld wordt wat de wensen van Gods waren; om vruchtbaar te zijn, de aarde te vermenigvuldigen, het te onderwerpen aan hun wil en te co-creëren. Nee, ze hadden alle goddelijke informatie meegekregen van den beginne en God heeft dat NOOIT VERANDERD voor de Mens.

BEWUSTE GEWAARWORDING

U hebt precies dezelfde kennis en waarheden als ik heb, het enige verschil is dat sommigen meer ontwaakt zijn voor de waarheden die in onze inner mens verborgen liggen. Ik schrijf mijn eigen onthullingen neer en het kan wel of niet hetzelfde effect op u hebben en kan u zelf ook bewust worden van deze waarheden. Maar wat de Bijbel “verborgenheden van het koninkrijk” noemt, worden onthuld, want het was er immers al de hele tijd. Daarom heeft de Schepper van den beginne allen gelijk geschapen en Hij gaf aan iedereen hun bewuste gewaarwording. Geen man of vrouw kan boven de andere zijn.

Man en vrouw zijn in de geest precies hetzelfde gemaakt, alhoewel met verschillende functies in het vlees. Daarom is de man niet belangrijker dan de vrouw en andersom, want alle mannen en vrouwen zijn EEN in Hem. Het vlees van een man en het vlees van een vrouw worden samengevoegd tot een eenheid, verenigd in de Mens, eveneens de geest van de twee is opgegaan in één geest in de Mens. In hun creativiteit voelen ze dat ze onafscheidelijk zijn.

Hoe wist Adam anders: “Dit is immers been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees”, terwijl hij haar nog nooit gezien heeft? Hij herkende haar geestelijk, omdat ze van den beginne met hem was (Gen.1: 27). Hij herkende haar in het vlees en toen hij een ander wezen aanschouwde zoals hemzelf, kwam er een golf van warmte over hem heen, zijn hele hart werd verheugd in de visie die hij voor zich zag, een schepsel stralend van licht en liefde.

EENHEID PRODUCEERT HUWELIJK

Daarom is het zeer belangrijk om te weten dat een man/vrouw relatie al bestond voor de fysieke vervulling ervan. De kerk heeft een andere mening hierover, ze denken dat het huwelijk eenheid produceert, maar in feite is het Eenheid dat het huwelijk produceert. Er is een roep zowel vanuit de ziel als de geest om weer verenigd te worden zoals voorheen. DAAROM zijn wij op zoek naar een soulmate. Het fysieke huwelijk is een gevolg van een geestelijke eenheid die reeds bestond.
We zien een mooi voorbeeld hiervan in Hooglied vers:

1:2 Ze begint met een kus. “Hij kusse mij met de kussen van zijn mond, want kostelijker dan wijn is uw liefde”. Maar het heeft nog steeds geen diepgang, en in,
1:3 Zien we een verlangen naar zijn naam: “Heerlijk van geur zijn uw oliën, als uitgegoten olie is uw naam, daarom hebben de jonge meisjes u lief”. In,
2:16 Is ze nog steeds egocentrisch en zegt: “Mijn geliefde is van mij, en ik ben van hem, die te midden der leliën weidt”. Er is nog steeds een identiteit probleem, maar in,
6:3 zien we al een verandering plaatsvinden: “Van mijn geliefd ben ik, en van mij is mijn geliefde, die te midden der leliën weidt”. Hier zet ze hem op de eerste plaats, en uiteindelijk in,
7:10 is haar zelf-leven mee afgedaan, “VAN MIJN GELIEFDE BEN IK, en naar mij gaat zijn begeerte uit”.

Hoewel zijn verlangen altijd al naar haar is uitgegaan, begint ze hier pas zijn verlangen naar haar te begrijpen. De reden is dat haar identiteit met hem nu voor haar werkelijkheid is geworden.
Misschien is het huwelijk gegeven zodat een man beter zijn vrouw, zijn soulmate, kan begrijpen, wie zal het zeggen? Hij kan zich nu identificeren met een vrouw want eigenlijk is ze een deel van zijn eigen persoonlijkheid.

Aan de andere kant behoort de vrouw zich te identificeren met de masculiniteit van een man. Hoe anders kunnen ze goede beslissingen nemen, autoritair zijn of logisch te denken zoals een man zonder al te veel emotionele beslissingen? Zij behoort haar man te begrijpen dat ze meer goddelijk kunnen zijn. Dit is even moeilijk voor haar als voor hem.

Onthoud dat een man (geest) denkt en een vrouw (ziel) voelt. Nu omdat ze voorheen gescheiden waren, maar nu één geworden zijn, zal de man nu meer leren over gevoeligheid en de vrouw zal meer leren over logisch denken. Nu we begrijpen waarom we streven naar een soulmate, laat we zien HOE we die kunnen vinden.

HOE OM EEN SOULMATE TE VINDEN

Ik denk dat ieder mens op aarde graag geliefd en gewaardeerd wil zijn, maar er is één persoon waar je graag je leven mee wilt delen tot in eeuwigheid. Gaan we zelf naar hem/haar zoeken  of wachten we wat het lot gaat doen of creëren we ons eigen lot? Veel mensen denken dat hun lot de taak van God is. Maar God heeft al een zeer krachtige energie in het heelal ter beschikking gesteld aan de Mens. Deze energie wordt genoemd: HET MENSELIJK DENKEN!

Het is niet goed om dit alleen maar te weten, maar er behoort een bewuste gewaarwording plaats te vinden van dit feit of moet ik liever zeggen, van dit fenomeen, en dit VOELEN. De Mens is de enige wezen in het heelal dat het vermogen heeft om te denken, hij is een denkend wezen. Voor deze kracht van energie is er geen gelijke in het heelal. Alles wat je in deze wereld ziet wordt gecreëerd door de energie van het denken.

Alles wat God schiep was eerst een GEDACHTE. De natuurlijke wereld dat wij zien, inclusief de Mens zelf en al het leven in het Universum werden eerst door Gods gedachten gevormd. De Mens heeft hetzelfde vermogen en hetgeen we vandaag de dag zien werd alles gemaakt door de energie van het denken. Alle materiele dingen dat we hebben gecreëerd, een stoel, een instrument of een vliegtuig was eerst in onze verbeelding gebouwd. Dus voordat het bestond was het reeds in “space” aanwezig, daarna tekenen we de plannen en bouwen het. Het was eerst voor ons onzichtbaar, het bestond in een dimensie van “space” en later materialiseert het en neemt een vorm aan dat we kunnen zien.

Nu is het heel belangrijk om te beseffen dat alle levens situaties, zelfs het leven zelf, eerst door een gedachte werden gevormd. Wat ik nu zeg is heel belangrijk: wanneer je levens gedachten onvoldoende ontwikkeld zijn of je wordt verhinderd in het vrij gebruiken van de energie van JE gedachten, zal je leven situaties beïnvloed worden door andermans gedachten.

Dit kan geschieden door middel van de gedachten van vrienden of familie of vanuit de samenleving. Dus dit zal niet alleen invloed hebben op je keuze van de lotsbestemming, maar ook op je keuze van een soulmate.

Om een soulmate te kiezen is alleen JOUW EIGEN beslissing en het ben alleen JIJ die geblameerd kan worden als je jezelf met je eigen gedachten gevangen zet. Als je jezelf onderwerpt aan gedachten van een ander, betekent dit dat je reeds afhankelijk bent van die andere persoon of personen.
Het is dus belangrijk om te weten dat je Schepper je de VRIJHEID gaf OM TE KIEZEN doormiddel van je eigen gedachten. Je kiest je eigen bestemming en laat anderen niet toe om je gedachten te beïnvloeden, maar begin met het ontwikkelen van je eigen gedachten patroon door het vrij gebruik maken van de energie en snelheid van het denken.

Wist u dat mensen alleen maar zien waar ze over denken? Ze zien steevast alleen de beelden waarin ze geloven. Christenen zullen bijvoorbeeld in staat zijn om engelen te zien en misschien zelfs Christus, maar New-Agers hebben hun eigen visie, de hindoes zien weer hun eigen heiligen en niet-christenen zullen weer in staat zijn om andere wezens te zien. Dat komt omdat ze hun eigen projecties of prognoses observeren of de collectieve algemene gedachte.

HOE IK MIJN SOULMATE VOND

U kunt zelfs iemand anders beïnvloeden met je eigen gedachten. Ik zal u vertellen over mijn eigen ervaring bij het kiezen van mijn toekomstige soulmate. Ik was pas 17 jaar oud en was me toen helemaal niet bewust van deze waarheden, maar vandaag weet ik dat ze wel bij mij aanwezig waren. Ik deed wat al mijn vrienden deden en wat de manier van doen was in mijn vriendenkring in die tijd, het bezoeken van verschillende dancings met life bands in de sixties. Je neemt iemand voor een dans om op die manier te proberen een leuk meisje te verkrijgen.

Op een dag zag ik dit geweldige mooi meisje met een donker blonde nette kapsel, haar uiterlijk trok mij zo aan en leek voor mij zoals een engel, alhoewel ik die nog nooit gezien had, maar gebruikte mijn verbeelding. Ik kan het niet anders verklaren dan dat ik haar buitengewone innerlijke schoonheid voelde.

Ik vroeg haar met me te dansen en ze accepteerde dat een paar keer, maar dan na een tijdje wilde ze dat niet meer en vermeed me. Ik kwam er later pas achter dat ze een man zocht die groter was dan zij en op dat moment had ik dezelfde lengte als zij. Maar ik gaf niet op en mijn gedachten over haar waren ook niet veranderd en bleef ik dromen dat dit meisje haar gedachten over mij zou veranderen. Ik wilde niet luisteren naar de stemmen om me heen zeggen als, “laat het toch, ze moet niks van je hebben” of “er zijn genoeg andere meisjes”. Ik bleef mijn oog op haar houden iedere keer als ik haar zag.

Ongeveer een jaar ging voorbij sinds ik haar voor het eerst had ontmoet en zag haar weer eens in een danszaal en terwijl ik aan de bar zat een drankje te drinken, kwam haar zus naar me toe en nodigde me uit om naar hun feestje te komen bij hun thuis. Natuurlijk was ik van binnen heel blij, maar antwoordde heel koel dat ik erover zou denken als ze mij zelf zou vragen. Wat een macho! Ze deed het toch en kwam naar me to en nodigde me persoonlijk uit, waarna we de hele avond verder samen dansten. Blijkbaar had ze haar mening  over mij veranderd en ik was ook zeker wel gegroeid in die tijd, want ik stak nu ver boven haar uit. We zijn sinds die avond altijd bij elkaar gebleven.

Kun je zien waarom Liefde de meest krachtige energie in het heelal is? We trouwden 2 jaar later, maar vandaag is ze voor mij een godin en onze liefde is alleen maar gegroeid na 42 jaar samenzijn. Hoe fantastisch is het niet voor mij om te leven met een godin, hoe fantastisch is het niet voor haar om te leven met een god! Dat wil zeggen als we ons gedragen naar ons Inner Mens en volgens onze imago van de vleselijke Mens.

Sommigen denken misschien dat God de juiste partner naar hen zal sturen en zij wachten, wachten en wachten en er gebeurt niets. Je draagt de kracht van de energie van liefde in jezelf, en het ben alleen JIJ die uit kan stappen en daar iets mee doen. Het is alleen jammer dat in deze dagen de plaatsen om een goede vrouw te vinden heel schaars zijn. Het is jammer dat veel van de oude tradities van riten en feesten vernietigd is, waardoor die jongeren in staat waren om een soulmate te vinden.
In de horeca van vandaag, zoals in bars en discotheken, waar drugs en drank zijn vrijelijk vloeien  voor de jongeren, is dit een gevaarlijk gebied voor hen geworden. In zulke plaatsen als die zal je vele illusoire (onwerkelijke) mensen tegenkomen en heel weinig echte mensen. Dit is een situatie die moet veranderen en dit zal veranderen als we ons daarop instellen en daar werk van maken. Ik wil graag de jeugd hiermee helpen.

IMAGO

Bij het zoeken naar een soulmate, moet men oppassen voor illusoire mensen. Er zijn twee soorten mensen op aarde, onwerkelijk (illusoire) mensen en echte (onvervalste) mensen. Wat ik daarmee bedoel is wat je soms ziet in een persoon is een imago en zie je niet de werkelijke persoon die er achter zit. Een imago wordt door de dogma´s van de technocratische wereld gevormd. Een imago wordt in de gedachten van hedendaagse ideeën gecreëerd en worden gevormd door de moderne modeontwerper. Wat creëren we hedendaags in onze moderne theocratische wereld? Ik zal je vertellen wat de grootvader van Anastasia aan Vladimir liet zien over een onwerkelijk meisje en ik citeer:

“Het meisje had zeer oncomfortabele schoenen aan met hoge hakken en waren verder ook nog te krap voor haar. Ze draagt ze juist omdat iemand anders dicteert welke schoenen vrouwen hedendaags zouden moeten dragen. Ze droeg een korte rok dat er uitzag als leer, maar geen echt leer is. Het is schadelijk voor het lichaam, maar ze draagt het volgens de dictaten van de huidige rage van de maatschappij. Kijk naar haar opzichtige make-up en hoe arrogant ze zich gedraagt. Aan de buitenkant is ze onafhankelijk. Maar alleen aan de buitenkant”.

Haar hele verschijning is in strijd met haarzelf, haar ware zelf. Ze is getroffen door een afbeelding van iemand anders zijn gedachtevormen, een zielloze, illusoire beeld dat haar levende ziel verduisterd en haar gevangen houd.”

Zo beschreef hij haar en hij ging toen naar het meisje en hielp haar om bevrijd te worden uit dit illusoire beeld. De manier waarop hij dit deed was zeer gevoelig met liefdevolle vriendelijkheid. Het punt dat ik wil maken is dat veel mensen toelaten door zich te laten vormen door een imago, een imago dat niet echt is, het is een illusie. Dit gebeurt omdat ze nooit verteld zijn en dus niet weten WIE ze werkelijk zijn. Als ze wisten WIE ze zijn, zouden ze niet luisteren naar de dictaten van de huidige grillen van de technocratische wereld. Er is vaak een strijd tussen het imago van buiten en de innerlijke mens.

Als je toevallig verliefd wordt op het imago van een persoon, heb je een probleem. Het zal niet lang meer duren voordat je de ware persoon tegenkomt en kunt u worden verrast worden of teleurgesteld zijn. Soms gaat het goed, maar meestal loopt het verkeerd af. Daarom is het zeer belangrijk om verder te kijken dan het imago en greep op de echte innerlijke mens te krijgen.

HET VERKEERDE PAD

Ik houd van alle mensen, maar mijn hart gaat uit naar de jongeren, want oudere mensen zijn vaak zo gevormd in hun manier van denken, dat het moeilijk is om hen te veranderen in hun visie op dingen en religieuze zaken. Met de jongeren is dat nog niet het geval, maar hebben hedendaags dringend behoefte aan WAARHEID. Iedereen zoekt erkenning en acceptatie, maar vele ouders (ook ik ben daaraan schuldig geweest) hebben jongeren beroofd van hun Goddelijke erfenis. De Mens heeft VERGETEN dat God van hen verwachtte om zoals Hem te zijn, om Scheppers te zijn, de Meesters van het Universum.  In plaats daarvan luisterden ze naar hun leraren en niet naar hun innerlijke stem.

Zoals alle kinderen doen, geloofden ze in hun ouders en in het proces begonnen ze meer en meer hun eigen verlangens te onderdrukken. Ze begonnen te geloven dat ze niets anders dan een argeloos, onbelangrijke jongeman waren. Toen het tijd werd om naar school te gaan kregen ze te horen dat de Mens niets anders is dan een aap. Hoe hij een primitief schepsel was en een dwaas om te geloven in de Natuurlijke wereld en Gods schepping. We kregen te horen om liever in de wetenschap te geloven en dat te bestuderen, maar ondertussen werden ze nooit verteld WIE ze werkelijk zijn.

Er werd ons verteld om in onze leiders te geloven, die zelf door het volk werden gekozen en dat deze leiders intelligenter waren dan wie dan ook. We werden verteld dat ze ons meer vrijheid zouden geven en ze zouden een sociaal systeem ontwerpen dat voor iedereen zou zorgen. Ze zeggen: “Geloof ons nu maar, wij zullen dat wel even bewerkstelligen zodat jullie geen zorgen meer hoeven te maken”. We kijken naar hen op en het SYSTEEM eiste dat iedereen dezelfde aspiraties zou hebben. Wat ze vergaten te vertellen is dat dit hun manier was om moderne slaven, oftewel Bio-Robots, te maken van de goddelijke Mens. Maar waarschijnlijk weten ze dat zelf niet eens, want zelfs de leiders zijn slaven van de duistere machten.

Misschien zijn er sommigen, die na verloop van tijd ontdekten dat ze tenslotte helemaal geen apen waren en dat deze leiders toch niet zo slim waren en het leven op een andere manier geleefd kon worden. Ze vonden andere “systemen”, misschien om een of andere religie te volgen en dachten hiermee het “leven” gevonden te hebben. Maar het duurde niet lang totdat men ontdekte dat ook hier het “religieuze systeem” geen waarheid kon brengen. Systemen zijn systemen die door de Mens zijn ontwikkelt en NOOIT Waarheid kunnen brengen. Het UNIVERSUM is door God geschapen en heeft ALLE antwoorden voor het leven.

ER IS NIETS NIEUWS ONDER DE ZON

Er is niets nieuws dat nog niet voorheen reeds was. Een bekende Prediker zei eens: “..al het werk dat onder de zon verricht wordt, en zie, alles was ijdelheid en najagen van wind; er is niets nieuws onder de zon. Is er iets waarvan men zegt:  Ziehier, dat is nieuw – HET WAS AL IN TIJDEN DIE VOOR ONS WAREN”. ALLE waarheden kan men in Gods Schepping vinden, lieve mensen, ER IS NIETS NIEUWS ONDER DE ZON!

Eeuwen gingen voorbij en verschillende systemen zijn gekomen en gegaan, maar ze hadden allemaal hetzelfde doel, om U, een god en Meester van het Universum, een wijze Schepper te VERNIETIGEN  en je te transformeren in een zielloze slaaf. Deze systemen zijn in het leven gehandhaafd door de ouders en door de zogenaamde wijze leraren van belangrijke onderwijssystemen. Het is hier dat de mens over nieuwe dogma´s leert om daarmee een heel nieuw systeem teweeg te brengen.

Als we dit evalueren, zien we dat ze gemotiveerd worden door de eeuwenoude ambitie om DE MENS TE SCHEIDEN VAN GOD. Om tussen Mens en God te komen en om te proberen dat beiden alleen voor HEN gaan leven en werken. Dit is de kern van een systeem; het is hun poging om u te laten vergeten WIE u WERKELIJK bent.

Jongeren hebben deze erkenning nodig, ze hebben een behoefte om te weten WIE ze zijn, en ze zoeken overal, niet in staat om antwoorden op hun vragen te vinden. Omdat hun ouders hun niet hebben verteld over de waarheid van hun Goddelijkheid en Zijn schepping, dat God de Mens reeds ALLES heeft gegeven wat hij nodig heeft in het leven. ALLES!! Hij heeft geen training nodig om dit te vinden, alleen maar een bewuste gewaarwording van deze Waarheid, dat reeds in de Mens geplaatst was vanaf het begin der tijden en ontwaken zal door te COMMUNICEREN MET DE NATUURLIJKE WERELD EN HET UNIVERSUM.

Vele jonge mensen hebben ingegeven en gehoorzamen het “systeem”, omdat ze denken dat dit de betere of veilige manier is, want zij zijn geïndoctrineerd met de dogma´s van de samenleving. Maar toch zijn er vandaag ook andere jonge mensen, die erkennen dat er meer is, en in hun poging om te ontsnappen uit deze gevangenis van onderwerping naar iets dat hun hart niet in overeenstemming mee is, geven zij zich over aan drugs of aan andere zogenaamde oppeppers. Maar helaas, dit brengt ze alleen MAAR verder op het pad van vernietiging.

Anderen, in hun proces van het vinden van acceptatie voelen de behoefte aan meer tattoo ‘s of meer ringen in hun oren of neus, of op welke plaats ze die ook kunnen plaatsen. Ik respecteer deze jongeren en weiger hen te oordelen vanwege deze typische ideeën, want ik besef dat in hen is een wezen, hun ware zelf, die schreeuwt naar waarheid en geaccepteerd wil worden door hun medemens. Alhoewel ze misschien denken dat ze hierdoor erkenning en aanvaarding zullen vinden, zullen ze het niet vinden en zal het alleen het tegenovergestelde resultaat teweegbrengen, want de Mens zal hen nog meer afwijzen. Maar er is een ander uitweg.

REBEL OF PROTAGONIST

Mijn doel van dit schrijven komt door mijn liefde voor jonge mensen, de toekomst van onze wereld en deze zelfde jongeren, die door sommige mensen als ´rebellen´ bestempeld worden, zullen in staat zijn om onze technocratische wereld te veranderen in een “nieuwe” wereld zoals God het bedoeld heeft van ongerepte oorsprong. Dan zullen ze geen rebellen meer genoemd worden, maar Protagonisten. Ik wil deze jongeren adviseren om te beginnen met hen zelf te scheiden van de “systemen”. Ik zal hun niet een “nieuw” systeem geven om te volgen, want dat zou een falen betekenen voordat we beginnen.

Mijn enige advies is als je de ECHTE JIJ wilt vinden en kan dit gedaan worden door je imago achter je te laten en eerlijk met je zelf te zijn. Ga en zoek een rustige plek op waar er geen geluiden van de technocratische wereld te horen zijn. Dit zal niet zo gemakkelijk zijn in onze wereld, maar misschien kun je een plaats op het platteland vinden of misschien wandelen in het bos, waar je alleen de geluiden van de Natuur Wereld, oftewel “Gods gedachten” hoort. Breng er een week of langer door zonder hindernis van de technocratische wereld en laat dan a.u.b. je mobiele telefoon thuis. Op deze plaatsen vind je de gedachten van God overal om je heen en Hij zal tot je Innerlijke Mens spreken. Hij zal in staat zijn om met je te spreken over je wens van een soulmate of misschien andere wensen die je mag hebben. Ik kan je nu vertellen, je zal als een ander Mens daar vandaan komen.

Zodra een mens vrij is van agressie, egoïsme, angst en andere duistere gevoelens die hij zou hebben opgepikt, zal hij in zijn gedachten zuiver worden en zal hij het Licht van Liefde uitstralen. Dit Licht van Liefde kan misschien onzichtbaar zijn voor het oog, maar is sterker dan het licht van de Zon. Zijn energie is leven gevend. De manier waarop onze Schepper dingen geordend heeft, is alleen de Mens begiftigt met zo´n enorme begaafdheid. Alleen de Mens! Hij alleen is in staat om warmte aan alle levende wezens te brengen. Dat is de reden waarom alle levende wezens tot de Mens worden aangetrokken.

Dat is dezelfde reden waarom je soulmate tot je aangetrokken  zal voelen.  Wanneer een man die het Licht van Liefde met zich draagt en zijn blik op een vrouw laat vallen, zal ze het voelen. Wanneer hij zijn aandacht  op haar concentreert, zal ze zijn warmte voelen en een sense van genade voelen en op de warmte zal reageren.

Dit is hoe de Schepper dit voor de mens heeft beoogd. Alle pasgeboren baby´s hebben deze begaafdheid, dat wil zeggen, als ze nog steeds in hun Plek van Liefde zijn en er nog niets gewist is van dit prachtige element in hen. Deze Plek van Liefde begint bij de baarmoeder zoals ik in mijn vorige artikel verduidelijkt heb.

HOE OM TE GAAN MET EEN SOULMATE

Een man zal worden aangetrokken tot een vrouw, omdat hij zijn identiteit in haar voltooid ziet. Een ding dat ik in het leven heb ontdekt is dat een vrouw zekerheid zoekt en de man belangrijk wil zijn. Ik geloof dat God ons deze bevoegdheden heeft gegeven en beiden moeten worden voldaan. Dus voor de vrouw om zekerheid en stabiliteit te verkrijgen, moet ze de man belangrijk laten voelen. Als hij zich belangrijk voelt zal hij in staat zal zijn om haar liefde en zekerheid te geven.

WAARHEID OVER SEKSUALITEIT

Velen geloven dat ‘seks´ liefde is, (ze noemen het zelfs “liefde bedrijven”) en dat het genoegen zal brengen. Maar seks hoeft niet noodzakelijk genoegen te brengen en is zeker niet synoniem met liefde. Het woord ‘Seks´ betekent ‘geslacht´, en heeft niets te doen met ‘liefde bedrijven´, maar ik zou liever zeggen dat seks (laten we dat maar even zo noemen), of liever ware gemeenschap een resultaat zou kunnen zijn tussen twee mensen die echt van elkaar houden en een andere Mens willen co-creëren.
In het dierenrijk vindt geslachtsverkeer gewoonlijk plaats alleen op bepaalde tijden van het jaar en voor het doel van voortplanting, want dieren hebben geen zelfbewuste intellect om zich te bemoeien met hun natuurlijke instincten. Maar dit is niet zo met de Mens, die zich WEL kan bemoeien met zijn natuurlijke intuïtie. Seksueel genot is uitgegroeid tot een van de valse goden die door de moderne samenleving, naast het streven naar rijkdom, macht en status, aanbeden wordt.

De machten van de duisternis hebben hun uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat de Mens de seksuele daad alleen ziet als een daad van genot in plaats van een fenomeen van een door God ontworpen co-creatie. Daarom het toegeven aan elke seksqele impuls dat bezit van ons neemt is geen teken van vrijheid, maar van slavernij. Ik citeer enkele fragmenten wat Anastasia zegt hierover:

“De duistere machten proberen allerlei trucs om mensen ervan te overtuigen dat bevrediging iets is wat je gemakkelijk kunt verkrijgen, door alleen maar aan vleselijke verlangens te denken. En tezelfdertijd scheiden ze de Mens van de Waarheid. De arme misleidde vrouwen, die naïef zijn op dit gebied, besteden hun hele leven in het accepteren van dit lijden en het zoeken naar de genade die zij verloren hebben. Maar ze zoeken daarvoor op de verkeerde plaatsen. Geen vrouw kan een man weerhouden van ontucht als ze haarzelf laat onderwerpen aan hem, alleen maar om aan zijn vleselijke daden te voldoen. Als dat gebeurd is, zal hun leven samen geen gelukkig leven zijn.

Hun huwelijksleven is slechts een illusie van saamhorigheid, een leugen, een misleiding aanvaard volgens afspraak, want de vrouw wordt onmiddellijk een hoereerder, ongeacht of zij getrouwd is met de man of niet. Oh, hoeveel wetten en verdragen hebben de mensen niet bedacht in een poging om
Ze legde verder uit dat dit alles slechts een indruk schept dat een dusdanig huwelijks verbond bestaat. Maar het is een valse eenheid, en een valse eenheid is een verontruste zaak. Want kinderen zien dit en voelen de kunstmatigheid, de valsheid van een dergelijke eenheid. En dat maakt ze sceptisch over alles wat hun ouders vertellen. Kinderen voelen onbewust de leugen, zelfs in de daad van hun conceptie. En dat heeft een slechte invloed op hen.

HOE HET ALLEMAAL VERANDERD IS

Anastasia zei: “Het gebeurde allemaal een lange tijd geleden, toen iedereen ‘s bewustzijn veranderd en werd en men zich richtte op het pad dat leidt naar het heden, toen het menselijk denken bleef steken, geen streven meer naar het creëren, maar naar het vergaren van KENNIS – daarna begonnen de mensen met het analyseren van het proces waarbij mannen en vrouwen in staat waren om een grote bevrediging te ervaren door het samenvoegen van hun lichamen. Toen begonnen de mannen voor het eerst de vrouwen te bezitten, en vrouwen begonnen zich te onderwerpen aan de mannen, niet in het belang van co-creatie, maar zodat beide van hen een bevredigende sensatie konden ervaren.

Maar in feite is de tevredenheid van het samenvoegen van louter vleselijke lichamen vluchtig en onvolledig. In de omgang van de vleselijke begeerte is er geen deelname van de hogere niveaus van het menselijke zelf. De mens streefde om een gevoel van volledigheid te voelen door het veranderen van instellingen en methoden van samenkomen, maar zelfs vandaag de dag heeft hij niets volledigs bereikt. Het trieste gevolg van dit vleselijk genot zijn hun kinderen. De kinderen werden beroofd van bewuste aspiraties in de richting van het doel van de realisatie van het Goddelijke Droom. En de vrouwen begonnen pijn bij de bevalling te ervaren “. Einde citaat

Dan zei ze iets dat een grote bewustwording in mij voortbracht:

“Wie wil nu in de wereld komen als een gevolg van vleselijk genot alleen? We willen toch allemaal graag gemaakt worden onder een grote impuls van liefde, het streven naar co-creatie zelf, en niet alleen in de wereld komen als gevolg van iemands vleselijke plezier”.

“Mensen die in een valse eenheid zijn gekomen, zullen dan op zoek gaan naar echte bevrediging in het geheim, apart van elkaar. Zij zullen ernaar streven om de ene lichaam na de andere te bezitten, of armzalige of treurig gebruik maken van hun eigen lichaam, alleen om intuïtief te realiseren dat ze verder en verder wegdrijven van het ware geluk van een echte eenheid”.

Het antwoord op de vraag, wat kan men nog meer voor echte tevredenheid nodig hebben, met uitzondering van twee lichamen, verteld ze: “VOLLEDIGE BEWUSTWORDING! Een WEDERZIJDS STREVEN NAAR CO-CREEEREN! OPRECHTHEID EN ZUIVERHEID VAN MOTIEF!”

VERANDERING KOMT DOOR VROUWEN DIE DE WAARHEID BEGRIJPEN

De strategie van de duistere machten zijn voortdurend bezig om geestelijkheid te verduisteren door middel van uitdagende vleselijke verlangens en ik kan je dit vertellen, dit zijn zeer krachtige strategieën. Ze brengen mensen veel verdriet en lijden. Maar is er een manier om deze strategieën van de duistere machten te overwinnen? Anastasia gaat ervan uit:

“Door VROUWEN! Vrouwen, die in staat zijn geweest om de waarheid en hun eigen doel te begrijpen, dan zullen de mannen ook veranderen. Ware voldoening in het vlees is niet te bereiken. Een man en een vrouw die zich verenigen op elk gebied van het bestaan, gedreven door stralende inspiratie en ernstig streven naar de daad van co-creatie zullen een ENORME VOLDOENING ervaren. De Schepper gaf deze ervaring alleen aan de Mens”.

Ze legt verder uit dat deze voldoening niet vergeleken kan worden met vluchtige, vlezige bevrediging. Als je de gevoelens hiervan na verloop van tijd koesterd, zullen alle bestaansgebieden, met sublieme invloed, je leven en van de vrouw gelukkig maken – een vrouw die kan bevallen van een creatie in het beeld en gelijkenis van de Schepper, Zijn ontwerp.

GODEN EN GODINNEN

U herinnert zich nog dat Jezus zei: “WIJ ZIJN GODEN”, dat betekent dus dat wij het Licht zijn? Dan vraag ik: “Wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis?” Wanneer een man zijn vrouw niet behandelt als een godin, is hij in duisternis. Wanneer de vrouw haar man niet ziet als een god, is ze in duisternis. Het was een normale zaak voor mensen vele duizenden jaren geleden om elkander op die manier aan te spreken als Goden, maar we schijnen dit concept verloren te hebben en krijgen te horen dat dit soort spreken godslastering is, net zoals de Farizeeën dachten in Jezus dagen op aarde.
Het doel van dit schrijven is niet om u allerlei regels te geven hoe om een soulmate te behandelen volgens onze intellectuele methodes, maar eerder om het oorspronkelijke ontwerp van de Schepper voor de mens te herstellen. Degenen die me kennen weten dat ik zeer zeker in het profetische woord geloof en was een van de eerste personen die profetische conferenties organiseerde in Nederland in 1992.

Iemand heeft ooit eens een woord over mij geprofeteerd en sprak over dingen die reeds 10 generaties geleden gebeurt waren. Ik geloof dat God ons dit vermogen heeft gegeven om dingen uit het verleden te herinneren en zelfs dingen over de toekomst te weten. Dit vermogen was er niet alleen vanaf de tijd van de apostelen, maar sinds het begin van aller tijden.

Zij, Anastasia, bewees dit en neemt het profetische zelfs naar een hoger niveau dan dat ik ooit geweten heb. Ze kan gemakkelijk beelden uit het leven van duizenden jaren halen. Ze is in staat om terug te gaan in de tijd zo ver als ze wil en is ervan overtuigd dat elke mens hetzelfde kan doen, maar velen schijnen dit vermogen verloren te hebben.

DE EERSTE ONTMOETING VAN ADAM EN EVA

Ik wil hier graag zo´n beeld uit het verleden delen, laten we het een profetisch inzicht van haar noemen over het begin der tijden toen de eerste Mens op aarde voor de eerste keer zijn soulmate ontmoette, die wij Adam en Eva noemen. Ik citeer hun eerste gesprek met elkaar nadat Adam haar aan het meer ontmoette. Geciteerd uit Boek 4 “Co-Creation” door Vladimir Megre:

´Adam zag het voor het eerst: daar stilletjes naast de heldere plas water in de beek zat het meisje, maar na haar vlechten van gouden haar achterover geslagen te hebben keek ze niet naar het heldere water, maar naar hem. Ze liefkoosde hem met een glimlach, alsof ze een lange eeuwige tijd voor hem had gewacht.

Hij ging naar haar toe. Terwijl ze naar elkaar keken dacht Adam dat er niemand met ogen kon zijn die meer schitterend waren dan de hare. Hardop zei hij:
“Je zit aan het water. Het water is goed. Wil je samen baden?”
“Ik wil graag”
“En dan wilt je dat ik je Creatie zal laten zien?”
“Ik wil graag”.
“Ik heb aan alles hun bestemming gegeven. Ik zal het gebieden om jou ook te dienen. En wil je dat ik een nieuwe creatie maak?”
“Ik zou dat graag willen”.

Ze baden in de beek en renden door de wei: O, hoe fascinerend waren de lachende trillers van het meisje, toen nadat ze op een olifant klom, Adam een dansje voor haar bedacht en het meisje toen Eva noemde.
De dag was al op zijn einde terwijl deze vrouw en man stonden te kijken naar al de heerlijkheid van de aarde rondom hen, genietende van de kleuren, geuren en geluiden. Rustig en gedwee, keek Eva naar de neerdalende avond. De bloemblaadjes vouwden in hun knoppen. De prachtige creaties van de dag verdwenen uit het oog in de nacht.

´´Niet moedeloos voelen”, zei Adam, tegen die tijd al vertrouwend in zichzelf. “Het is alleen dat nu de duisternis van de nacht er aan komt. We hebben het nodig om onze rust te nemen, maar het maakt niet uit hoe donker de nacht ook al wordt, de dag komt altijd terug.”

“Zal het dezelfde dag of een nieuwe dag worden”, vroeg Eva “De dag zal terugkeren in welke vorm je ook bedenkt.” “En aan wie is het onderworpen  – elke dag”?
“Aan mij”.
“´En aan wie ben jij onderworpen?” “Aan niemand.”
“En jij, waar kom je vandaan?” “Ik kom voort uit een droom.”
“En waar vandaan komt alles dat zo prettig is om te zien?´
“Ook dit verscheen uit de droom, als een creatie voor mij.” “En waar is hij, wiens droom zo stralend en schitterend is?”
“Hij is vaak rond, alleen kan Hij niet gezien worden met gewone zicht. Maar toch is het goed om bij Hem te zijn. God noemt Hij Zichzelf, mijn Vader en mijn vriend. Hij grieft me nooit, en Hij geeft me alles. Ik wil ook graag aan Hem geven, maar wat – ik weet het nog niet”.
“Dat betekent dat ik ook Zijn schepping ben. Net als jij, wil ik ook mijn waardering aan Hem laten zien. Om Hem Vader, God en Vriend te noemen. Misschien kunnen we samen bepalen welke acties van onze kant de Vader van voornemens is?”
“Ik heb hem horen zeggen wat vreugde in ieders hart kan brengen.”
“In ieders hart? Met inbegrip van zijn eigen?” “Ja, dat zou betekenen Zijne ook.” “Vertel me wat Hij verlangt.”
“Gezamenlijke creatie en de vreugde van zijn contemplatie.” “En wat kan vreugde aan iedereen op aarde brengen?” “Geboorte.”
Geboorte?” Maar alles is reeds zo prachtig geboren.”
“Ik denk vaak, voordat ik ga slapen, over een bijzondere en prachtige creatie. Maar met het aanbreken van de dag gaat de droom weer weg, en ik zie dat niets nieuws is in gedachten is gekomen. Alles is zo beladen met bewondering en zichtbaar door het licht van de dag.” “Laten we dan hier samen over nadenken.”

“Ook ik wilde, voor het slapen gaan, dicht bij je zijn, naar je ademhaling luisteren, je warmte voelen, en samen na te denken over de schepping.”

Voor het slapen gaan, gedreven door tedere gevoelens voor elkaar, omarmden de twee elkaar in dromen over prachtige creatie, hun aspiraties verbonden en nu samengevoegd tot één. Hun twee materiële lichamen weerspiegelden de gedachten die gezamenlijk waren ontstaan.

De dag verscheen weer, en de nacht kwam nog eens terug. Op een morgen, nadat de dag juist aangebroken was, op het moment dat Adam de tijger welpen aan het bekijken was en zat te reflecteren op het leven, kwam Eva rustig naar hem toe, ging naast hem zitten, pakte zijn hand en legde die op haar buik. “Voel je hier, in mij leeft mijn creatie – dat ook nog een nieuwe creatie is. Kun je het voelen Adam? Het duwt, deze rusteloze creatie van mij?”
“Ja, ik voel het. Het schijnt naar mij uit te reiken.”
“Naar jou?” “Natuurlijk! Het is van mij, maar het is ook van jou! Ik wil heel graag onze co-creatie zien.”

En Eva beviel, niet in pijnlijke baring, maar in grote bewondering.
Adam die alles om hem heen vergat en niet bewust van hemzelf, keek en beefde in afwachting. En Eva droeg een nieuwe en echtelijke schepping “. Einde citaat.

HEBBEN WE EEN CONTRACT NODIG VOOR EEN HUWELIJKS VERBOND?

Wat is er in tussentijd gebeurd met de Mens? Sinds wanneer is er een regel gekomen voor deze goddelijke creatie? Wie heeft geordend dat ik hedendaags een document nodig heb om me te vertellen dat het nu legaal is met een gezin te beginnen? Ik begrijp de jongelui wel die zeggen, ik heb geen behoefte aan een stukje papier voor een huwelijks verbond. Het is iets dat door de maatschappij bedacht is en ik besluit eerder om samen te wonen zonder dat boterbriefje. Maar ja, is dit de juiste manier? Religie is snel om je te vertellen dat het een zonde is om samen te wonen zonder dat document, maar waar komen deze wetten vandaan? Zijn ze niet gemaakt door dezelfde Mens?

De Staat is snel in het toestaan, zolang ze hun belasting geld maar ontvangen van u of uw partner.Onthoud, in ons vorige artikel hebben we besproken hoe de Staat verklaarde dat u een “bedrijf” bent, en die hebben ze nodig om hun belegging in de gaten te houden. Ze dwingen je toch om een document te ondertekenen, want anders is het financieel niet gerechtvaardigd voor hen, of zo zeggen ze tenminste. Ik hoop dat u het met mij eens bent dat dit allemaal onzin is. De Staat is absoluut niet geïnteresseerd in het welzijn van een paar, of ze nu wel of niet trouwen, zolang zij hun geld maar ontvangen.

Op de een of andere manier eist het systeem altijd hun geld op. Ik zeg dit alleen maar omdat ik je wil helpen om hierover NA TE DENKEN, om te BESEFFEN wie jou eigenlijk echt bezit.

BIO-ROBOTS

Ik weet dat het jaar 2012 een belangrijk jaar is. Maar maak je geen zorgen, de wereld zal volgend jaar nog steeds hier zijn, maar er zal wel een verandering komen. De verandering zal komen in de vorm van een bewuste gewaarwording van o.a. de “systemen” die we hebben gecreëerd, systemen dat eerder dood dan leven creëren. Systemen die je beroven van je door God gegeven vrijheid en u een Bio-robot maken, een biologische robot die precies alles doet zoals hij is geprogrammeerd door middel van hun systeem en onderwijsstelsels. Dit is een jaar waarin mensen zich bewust worden van vele van deze feiten en ze gaan dienovereenkomstig hierop reageren en veranderingen gaan definitief gebeuren.

Ik dring er daarom bij de jongeren op aan om meer te weten te komen over de verloren riten van Liefde, de riten van het huwelijk en het creëren van een “Plek van Liefde” voor het nageslacht (U kunt hierover lezen in boek 8.2 “Rites of Love” van Vladimir Megre). Zodra we de principes van onze voorouders, die Gods principes zijn, toepassen, zal verandering zichzelf manifesteren door middel van de juiste gezinslevens. Controle door middel van overheden zal vanzelf afnemen en zal de Mens uiteindelijk weer zijn door God gegeven gezag opnemen om de aarde te onderwerpen en heerschappij voeren over de flora en de fauna en in het vestigen van het Paradijs op aarde.

Anastasia zegt: “Het heeft alles te maken met Gods voorschriften. God gaf aan een ieder dezelfde status. Daarom, de enige sociale structuur die aanspraak kan maken op perfectie is één, waar er geen centrale autoriteit meer is – waar ieder individu is begiftigd met gelijke macht.”

1 Joh 4:07 “Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God, en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God”.

Blijf gezegend

Hans

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *