FAMILIE LEVEN – DEEL 3 – Waar moeten we onze baby´s krijgen?

Sommige mensen vinden dat ik een excentrieke benadering heb van het onderzoeken van geestelijke waarden in mijn artikelen. Maar zoals ik reeds zei: “if you change the way you look at things, the things you look at change”. Misschien moet ik even iets uitleggen voordat ik verder ga. Het is onmogelijk voor mij om u in begrijpelijke woorden te vertellen hoe opgewonden ik de laatste jaren ben over deze “nieuwe” openbaringen. We noemen ze nieuw, maar als je verder leest zul je zien dat ze zo oud zijn als Methusalem, maar mijn bewuste gewaarwording is vergroot en ben verder gaan onderzoeken dan alleen maar de Bijbel.

Twee jaar geleden, gaf iemand me een kopie van een boek met de titel “Anastasia” te lezen. Ik pakte het boek op en kon het niet meer neerleggen, maar werd zo opgewonden toen ik het las dat ik niet kon slapen en tot midden in de nacht doorlas en mezelf moest dwingen om te gaan slapen. Daar was iets in het boek dat me zeer boeide, of liever gezegd, er werd iets wakker gemaakt in mijn Innerlijke mens. Iets waar ik al lang naar op zoek was. Ik had zo veel vragen over het doel van het leven op aarde, over religies en waarom de mens op zoek was naar een andere manieren dan die door God was gegeven. Ik was op zoek naar antwoorden dat de rusteloosheid in mijn geest zou verzadigen. En ineens werden vele van deze vragen bevestigd in dit boek of liever in deze serie.

Op jonge leeftijd voelde ik al dat er meer in het leven moet zijn dan wat ik ervoer, maar wist niet waar en hoe dit te zoeken. Ik heb toen besloten om de wereld in te gaan, vastberaden om rijkdom en waarheid te vinden. Ik, met mijn pasgetrouwde vrouw emigreerde naar een ander land om juist datgene te vinden, terwijl ik me niet realiseerde dat waarheid veel dichterbij was dan ik ooit had kunnen denken, namelijk in mijn innerlijke wezen. Vele jaren gingen voorbij waarin ik veel onderzoek over zaken van het leven heb gedaan. Las veel boeken, heb de hele bijbel doorgelezen, aanvaarde het christendom als mijn geloof en alhoewel dit mijn leven aanzienlijk heeft veranderd, vond ik nog steeds geen antwoorden op de dingen die me het meest bezig hielden. Soms dacht ik het gevonden te hebben en was heel opgewonden over een bepaalde leerstelling of dogma, bestudeerde en accepteerde ze als waarheid, maar na een tijdje moest ik erkennen dat er in hen ook geen Waarheid is.

Christenen vertelden me om weg te blijven van New Age, Boeddha of alle andere religies, maar waarom? Wat zat hen zo dwars over deze religies, wat waren de redenen voor hun angsten? Of was het de plaatselijke kerk die hun volgelingen onder druk zette, bang dat ze meer kwamen te weten dan zij? Het duurde niet lang voordat ik een aantal dingen in de kerk begon te zien die ik in een ander licht zag en in het proces zelfs mijn eigen kerk begon te stichten om het beter te doen, alleen maar om te eindigen in het doen van dezelfde dingen die zij deden, alleen op een andere manier. Het bleef nog steeds een religie. Tot de dag kwam dat ik de kerk sloot en verder de berg opging, maar nu meer met mijn goddelijke gevoel.

Als jonge man was ik heel erg in opstand tegen onderdrukking en mensen die me wilden vertellen wat ik moest doen. Ik denk dat veel mensen het gevoel van deze onderdrukking op aarde aanvoelen, maar niet weten hoe hierop te reageren en omdat men geïndoctrineerd is met allerlei wetten en regels, word men onverschillig en apathisch. Ik weiger apathisch te zijn. Als iemand mij probeerde te beheersen, was er iets aan mijn binnenkant die zei: NEE! Maar waar kwam dat dan vandaan, waarom heb ik dat gevoel? Was het goddelijk of vleselijk?

Vandaag ervaar ik dat God de Mens een VOLLEDIGE VRIJHEID OM TE KIEZEN heeft gegeven, zelfs de vrijheid om in Hem te geloven of niet. Hij vertelt de mens nooit wat hij moet doen, behalve als je aan God vraagt, maar dan zal hij nog steeds dit nooit aan je opdringen. De Mens heeft de gelegenheid gekregen om alle lucide bronnen te gebruiken die God van oorsprong heeft gegeven, maar hij heeft nog steeds de vrijheid om ook andere bronnen te gebruiken die duisternis bevatten. God straft niet als we de verkeerde bronnen aanboren, want Hij is LIEFDE en veroordeelt nooit.

Wanneer er wel een straf schijnt te komen is het omdat we zelf de verkeerde bron aangeboord hebben. Het is dus niet God, maar de Mens zijn eigen keuze geweest. Ik omhels en koester de door God gegeven vrijheid en heb geleerd om mijn Schepper vanuit mijn hart lief te hebben, zonder wetten en regels. Dat is WAARHEID. Ik onderzoek nu vooral of iets licht of duisternis is.

Dat is ook de reden dat ik heel veel moeite had om te geloven wat ik in het O.T. las dat God aan de Mens bevel gaf om andere mensen te doden. Ik kon het gewoon niet voorstellen dat een allesomvattende liefdevolle Schepper die de mens schiep naar Zijn beeld en gelijkenis en ze dan te vertellen om andere mensen te doden zodat Hij voor hen een bepaald stuk land kon geven waar ze gezegend zouden zijn. Maar dat is toch wat het christelijk geloof mij wilde doen geloven.

Deze zelfde natie (via Mozes) kwam met de Tien Geboden zodat ze een perfect leven zouden leiden dat zij nooit geleefd hebben. Er is niets mis in het volgen van deze wetten, want ze zijn goed bedoeld en u hebt nog steeds de VRIJHEID OM TE KIEZEN. Ik ontbind deze wetten niet, maar zou het niet veel mooier zijn als we deze dingen van nature deden? Daarom is mijn vraag, waarom zou de Machtige Schepper – die de mens naar Zijn beeld en gelijkenis schiep, het nodig achten om ze te creëren? Waarom zou hij besloten hebben iets toe te voegen aan de Mens – Zijn hoogste schepping in het heelal, volmaakt gemaakt, gevuld met potentieel en wijsheid – om deze wetten en regels te gehoorzamen? Waren deze criteriums niet van ongerepte oorsprong in ons hart geschreven en aan ons de vrije keuze gegeven of we ze wilden volgen?

Jezus scheen er zelfs nog iets aan toe te voegen, b.v. als je kwaad bent op iemand, je reeds schuldig bent aan moord of als je iemand begeert in je hart, je reeds schuldig bent aan overspel. Zijn we dan allemaal moordenaars en overspeligen? Toch kwam Jezus niet om de wet of de profeten te ontbinden, maar om ze te VERVULLEN. Door God met je gehele hart lief te hebben en uw naaste als uzelf VERVULT u de wet en de profeten. Zo kunnen wij vandaag allemaal deze wetten vervullen, zoals men dit reeds duizenden jaren geleden deed voordat deze wetten uitgedacht werden. Dit doen we door met elkaar in het licht te wandelen, door te wandelen in de liefde vervult u alle wetten.

Ik denk dat de reden voor dit vleselijk volgen van de wet te maken heeft met de strategie van de krachten van de duisternis; om je af te leiden van het meest belangrijke; het geestelijke ZIJN, je af te leiden van het feit dat je EEN bent met God en Zijn schepping en met het hele Universum.

Weet je waardoor ik van gedachten ben veranderd over deze vragen? MIJN GEVOEL! Mijn gevoel in mijn innerlijke mens vertelde mij dat er iets niet klopte. Ik ben mijn gevoel gaan volgen en andere wegen ingeslagen. Als de Mens gevoelens heeft, heeft God ook gevoelens, we zijn immers naar Zijn beeld geschapen. Ik geloof dat Hij hetzelfde voelt wat u en ik voelen. Daarom mag je je gevoelens niet weggooien, omdat ze in de eerste plaats door God zijn gecreëerd. Maar dat was precies het eerste wat ze me in de Bijbel school onderwezen, “Je moet geloof hebben, broer, ga niet volgens je gevoelens, maar in het geloof”. Ik trainde me om datgene te doen en ja, er is wel veel waarheid in, maar zonder gevoel is het niet helemaal eerlijk en het ergste is dat het een dogma begint te worden en daarom dogmatisch gaat handelen. Maar ik ontdekte al snel dat gevoelens ook geactiveerd moeten worden, want veel van deze gevoelens waren nog slapende in de Mens.

Dus na 25 jaar van het onderzoeken en bestuderen van de Bijbel en proberen om aan al die mens gemaakte regels en voorschriften gehoorzaam te zijn, realiseerde ik me dat dit mij niet dichter bij Waarheid zou brengen. Ik ben blij voor die tijd in de georganiseerde kerk, want het heeft me gebracht waar ik nu ben. Maar ik heb dit “kerksysteem” vandaag niet meer nodig als tussenpersoon, want ik wil niet geremd worden in mijn groei in liefde en genade.

Ik ben vervolgens gaan doen wat christenen me voor waarschuwden niet te doen, ik ben begonnen met het volgen van mijn gevoelens en in het lezen van andere materialen dan Bijbel en/of boeken over de Bijbel. Dat is hoe ik erachter kwam dat de “Here God” niet altijd degene was, die mij verteld was dat Hij was. Het was ook de Here God die een paar dingen (Genesis 2) aan de door God perfect geschapen wereld (Genesis 1) toevoegde. Een van die toevoegsels was de boom der kennis van goed en kwaad. Dus een goede interpretatie is noodzakelijk;  wanneer de Almachtige Schepper spreekt of wanneer Zijn gecreëerde Schepping (die ook Goddelijk is) spreekt. (Je kunt meer hierover in mijn andere artikelen lezen of u kunt voor deze kwesties ook naar de website van een goede vriend van mij gaan, http://www.sigler.org/keith/, ze legt dit zeer goed uit).

Ik begon te zien dat het leven op aarde heel ingewikkeld kan zijn, maar het leven in het heelal is volmaakt. Wat ik las lijkt soms heel erg onlogisch, maar toch lijkt het erop dat Anastasia weet hoe om vergeten wetten uit de diepten van het heelal te trekken, en mogelijk nieuwe te maken. Ik voelde dat deze wetten van het heelal ons zou kunnen helpen bij het overwinnen van het kwade en het brengen van een bewuste gewaarwording over Waarheid die reeds vele duizenden jaren in de Mens sluimert. Ik geloof oprecht dat deze Waarheid, eenmaal onthuld, een klap in het gezicht van de duistere machten zal zijn en ertoe zal leiden dat de werktuigen van de krachten van de duisternis verbroken zullen worden.

Ik heb nu De Zoemende Ceder Serie (9 boeken) voor de derde keer gelezen en ze intrigeren me nog steeds en leer vele nieuwe spirituele dingen over het Universum, gecreëerd door de Almachtige en hoe om te interageren met de Natuur en Mens. In deel 1 legde Ik uit over het belang van niet alleen de fysiologische, maar ook van de psychologische inbreng in het kind nog voordat hij het licht ziet. Ik zal hierop verder ingaan.

WORDEN KINDEREN IN ZONDE GEBOREN?

Zonde betekent in het Grieks; afdwalen, het doel missen. Weet je waarom ik van kinderen houd? Ze zijn zo zuiver en onschuldig. Ze vertellen precies hoe het is, ze kunnen niet liegen, want ze hebben nog niet ondervonden wat dat is. Daarom zijn ze nog niet afgedwaald of hebben ook geen doel gemist. Een kind is op vele manieren superieur aan ons, omwille van de zuiverheid van zijn gedachten. In vele opzichten is hij een engel. Zij beginnen alleen te veranderen als je ze eenmaal wegstuurt naar een school of kinderdagverblijf, of je geeft ze in de zorg van andere mensen.

Ik vertelde een christelijke persoon eens dat kinderen zuiver en onschuldig zijn en zij antwoordde: “Maar kinderen worden toch geboren in zonde?”. Mijn vraag is dan: “Wie heeft u dat verteld?” Denk eens goed na, “Wie heeft je verteld dat je kind een geboren zondaar is?” Ik kan u vertellen dat je dit niet in de wereld hoort, maar u hebt het hoogst waarschijnlijk in de kerk of een of ander religieuze bijeenkomst gehoord, maar ik zelf kon daar nooit mee samenstemmen en kon het ook niet in de Bijbel vinden. De enige manier waarop een Mens kan zondigen is door zijn vleselijk denken, die nog niet in een kind is ontwikkeld wanneer hij geboren is. U bent vrij om te geloven wat u wilt, maar ik ben heel voorzichtig geworden rond de dogma´s van religieuze instellingen.

Het is alleen wanneer de Mens begint om ONGEHOORZAAM TE ZIJN AAN DE WETTEN VAN HET GEESTELIJK ZIJN en de VERBINDING MET DE NATUUR VERBREEKT dat slechte dingen met hem gebeuren en zijn beslissingen vaak foutief zijn of “het doel missen”. De Mens is misleid door de krachten van de duisternis en weggetrokken van de Waarheid en begon te denken met zijn eigen vleselijk verstand in het creëren van deze technocratische wereld. Dat mijn beste vrienden is een aardse zonde, die we de zonde van Hoogmoed noemen. De Mens is weggebroken van de goddelijke weg en is zijn eigen vleselijke weg gaan volgen.

De krachten van de duisternis maken zeker dat u de simpele waarheid van onze Schepper vergeet, welke ons verteld is in het boek van den Beginne, “Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!”

God wil dat we ons eigen leven in beheer hebben en met Hem co-creëren. Hij heeft nooit gezegd om heerschappij over andere mensen te hebben. Maar op een dag besloot de Mens dat wel te doen en zo begonnen ze met het creëren van hun eigen kleine koninkrijkjes.

De krachten van de duisternis, die diametraal tegenover de krachten van het licht staan, werken constant om ervoor te zorgen dat de Mens deze zonde van Hoogmoed niet los laat, en GELD is een van de basische instrumenten in deze strijd. Zij zijn degenen die het concept van geld bedacht hebben en dit gebruiken om DE MENSEN AF TE LEIDEN VAN HUN WARE DOEL. Als je eenmaal verslaafd bent aan het dienen van Mammon, is het moeilijk om daarvan bevrijd te worden. Dit wordt bevestigd in Markus 10:21: “En Jezus zag hem aan, had hem lief, en zeide tot hem: Eén ding ontbreekt  u: ga heen, verkoop al wat gij hebt en geef het de armen, zo zult gij  een schat in de hemel hebben; en kom, volg Mij, en neem het kruis op  u. Maar hij werd bedroefd over dat woord, en ging treurig weg; want hij had  vele goederen”.

Daarom ben ik het eens met John (1Joh 3:9) “Wie uit God geboren is, doet geen zonde te begaan, want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren”

Om uit God geboren te zijn, betekent dat je een spiritueel ingestelde Mens bent, Zijn zaad is en blijft in je en kun je onmogelijk zondigen. Dus reken jezelf dood voor de zonde, maar levend voor God. Om een geestelijk ingestelde Mens te zijn betekent dat je niet meer toegeeft aan vleselijke lusten, want we houden ons nu bezig met de maatstaven van geestelijk zijn en ons opnieuw te verbinden met de wetten van de Natuur. De Mens heeft deze vrijheid ontvangen om zijn eigen keuze te maken.

Velen zullen nu zeggen dat het Christus is die ons bevrijd heeft van de zonde. Nee, ik zou liever zeggen, Hij bracht de bewuste gewaarwording van het geestelijk ingesteld zijn. Zijn leer maakte je in staat om voor jezelf te denken dat je vrij geboren bent en vrij kunt blijven wanneer je eenmaal bewust wordt van deze geestelijke waarheden. Werk aan je eigen redding! Ik geloof dat de wet van de GEEST VAN HET LEVEN mij heeft vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.

Jezus kwam om de gevangenen vrij te Krachten van de Duisternis. Licht zal de duisternis verdrijven. De Mens had behoefte om vrijgezet te worden, bevrijd van deze duisternis die hun denken bezoedelde; bevrijd van alle deze mens gemaakte wetten, regels en dogma´s en weer geestelijke bewust te worden. Het LICHT zal de duisternis doorbreken en je bevrijden. Dan zoek je niet meer het Licht, dan BEN je het Licht. Dan zoek je niet meer Christus, dan BEN je Christus, dan zoek je niet meer God dan BEN je Goddelijk.

Jezus had voortdurend ruzie met de religieuze leraren van die tijd over deze wetten van hen. Hij zei: “UW wet zegt”, maar verkondigde nooit dat het om Gods wetten ging. Johannes 1:17 zegt: “Want de wet is DOOR MOZES gegeven, maar GENADE en WAARHEID zijn door Jezus Christus”. Christus bracht geen nieuwe wetten, maar GENADE en WAARHEID. Sommige van die oude wetten hield een kern van waarheid in, maar geen genade. Een waarheid zegt b.v: “Uw wet zegt: Gij zijt Goden”, dat is waar, we zijn goden en hebben allemaal een element van God in ons, met inbegrip van genade, en dus Goddelijk.

GEBOREN SOEVEREIN – EEN KONING

Nu begrijp je misschien waarom ik zo enthousiast ben over de dingen die ik onlangs ontdekt heb. Vooral over de geboorte van een baby en hoe het allemaal begint met de interactie met de Natuurlijke Wereld en met het Universum dat in alles volmaakt en perfect is. Nu begrijp ik ook hoe we de bepaling dat wij Goden zijn verloren hebben. Het is dus belangrijk en mogelijk deze kennis of liever bewuste gewaarwording van jongs af aan in onze kinderen te laten doordringen.

Luister wat Anastasia zegt hierover: “De Natuur en de Geest van het Universum hebben ervoor gezorgd dat elke Mens soeverein, zoals een koning geboren is! Hij is als een engel – zuiver en vlekkeloos. Door de nog zachte bovenkant van zijn hoofd neemt hij een enorme vloed van informatie van het Universum in. De vaardigheden die inherent zijn aan elk pasgeboren kind zijn zodanig dat het hem in staat zal stellen de wijste wezen in het universum te worden, Goddelijk. Het kost hem heel weinig tijd om genade en geluk aan zijn ouders te schenken. Gedurende deze periode – welke niet meer dan negen aardse jaren beloopt – wordt hij zich bewust van wat de schepping inhoudt en de betekenis van het menselijk bestaan. En alles wat hij nodig heeft om dit te bereiken, bestaat reeds. Alleen moeten de ouders de echte, natuurlijke orde van de schepping niet verstoren door het kind af te snijden van de meest volmaakte werken in het heelal”. Einde citaat.

Kun je zien waar we de mist ingaan? Ik geloof plechtig dat een kind niet in zonde is geboren zoals ze ons op bijbelschool verteld hebben. Hij wordt geboren als vorst, een koning. Hij is als een engel, zuiver en onbesmet. Waarom anders zou Jezus zeggen: “indien u niet verandert en als kinderen wordt, komt u niet in het Koninkrijk der hemelen”. En ergens anders, “Laat de kinderen tot Mij komen, en verhindert hen niet; want aan hen behoort het koninkrijk van God”.

Hij wist dat kinderen zuiver in gedachten en onbezoedeld zijn, aan hen behoort het Koninkrijk. De koning of koningin van een land zijn “soeverein” gemaakt door een bepaling van de Mens, maar de Mens zelf is soeverein geboren en is een koning. Je bent geboren om Koning te zijn, je bent geboren om rijk te zijn, en dat is je geboorterecht.

Waarom denk je dat onze Schepper een zachte plek boven op het hoofd van het kind zou laten? Ik heb daar nooit veel over nagedacht, maar ik kan nu zien waarom dit nodig was; om alle informatie van het Universum in te kunnen nemen. Het Universum is volmaakt en is zo ontworpen om alle informatie door te geven aan de Mens, de Hoogste Schepping in het Universum. Het kind ontvangt deze vloed van informatie in zijn onderbewustzijn en het zal later vanzelf het bewustzijn binnendringen.

Ik liet me vertellen dat we slechts 10% van onze hersenen gebruiken. Vertel me nu, waarom slechts 10%, terwijl God ons 100% gaf om te gebruiken? Waarom gebruiken we dan niet de andere 90%? Wat een verspilling. Is het misschien omdat we niet voldoende informatie door middel van de zachte plek op onze hoofd innemen? Betekent dit dan dat we hier zelf iets aan kunnen doen om dit te veranderen? Ik heb gelezen dat God ons ALLES heeft gegeven dat tot LEVEN en GODSVRUCHT dient. En, “uit zijn VOLHEID hebben wij allen ontvangen..” Als dat waar is, dan kunnen we immers die volheid in ons vinden, nietwaar? Dan is het ook mogelijk meer dan 10% te ontwikkelen en te gebruiken.

DE ZIN VAN HET LEVEN

Van een ding ben ik zeker, in onze technocratische wereld nemen we onze kinderen uit de buurt van juist datgene wat het meest belangrijk voor hen is en in plaats daarvan laten we onze attributen en waarden van de kunstmatige wereld gecreëerd door onze technocratische samenleving. Wij, als ouders hebben de echte, natuurlijke orde van de schepping vertekend door het kind af te snijden van de meest volmaakte werken in het heelal.

Onze kunstmatige wereld is de wereld die de meeste van onze kinderen vinden wanneer ze hun ogen voor de eerste keer openen en ze denken dat dit het is zoals het moet zijn. Zijn ouders brengen hem allerlei kunstmatige speelgoedjes dat rammelen en piepen en hij probeert er zin aan te geven. Ze wikkelen hem in een ongemakkelijke stof en probeert zich hieruit te bevrijden, maar tevergeefs. Het enige wat hij kan doen is huilen, een kreet van protest of opstand. Het resultaat is dat dit soevereine wezen, dit goddelijke wezen een behoeftige slaaf wordt, smekend om hand-outs. Zullen ze ooit de ware betekenis van het leven op deze manier leren? (Lees meer in artikel: “Waarom speelgoed de ontwikkeling van het kind vertraagd” op onze website).

De betekenis van het leven is te vinden in WAARHEID, VREUGDE en LIEFDE, zegt Anastasia tegen Vladimir. Een negen jarig kind, opgevoed in de natuurlijke wereld heeft een veel nauwkeuriger beeld van de schepping dan alle wetenschappelijke instellingen van jouw wereld of, inderdaad, veel van jouw prominente geleerden. Het onbewustzijn van het kind WEET de waarheid, en het zal vanzelf tot zijn bewustzijn doordringen.

De Mens in de technocratische wereld heeft nog nooit IETS UITGEVONDEN dat nog niet reeds in de Natuur aanwezig was. Zelfs de meest perfect vervaardigde apparaten zijn maar een slechte imitatie van wat er in de Natuur bestaat.

WAAR MOETEN WE ONZE BABY´S KRIJGEN?

Ik ben al op mijn vraag vooruit gelopen. De vraag die we nog niet hebben beantwoord is, wat moet de meest comfortabele plek voor moeder en kind zijn om door het geboorteproces te gaan, in een ziekenhuis of in een thuissituatie? In sommige landen heb je vandaag helemaal geen keuze in die zaak; waar u wilt dat uw kind wordt geboren. Het idee komt voort omdat er in het ziekenhuis alle apparatuur beschikbaar is, zouden er complicaties voorvallen. Klinkt veilig, maar is het echt? Veilig voor het fysieke aspect ja, maar wat van het psychologische aspect? Hoe zit het met het kind zijn gevoelens? We lijken belangrijke dingen zoals get gevoel van het kind te vergeten. Wat gebeurt er als een kind in een gebied geboren wordt, waarin hij niet comfortabel is?

OPVOEDING VAN BABY´s VAN ANCIENT SLAVEN

Misschien moeten we weer graven in de geschiedenis om te zien hoe dit werd gedaan om licht te geven op de huidige situatie van onze wereld. In het Ancient Egypte en Rome waren de slaven zeer waardevol en werden zeer goed verzorgd, zelfs als iemand zwanger was, werden speciaal gemaakt kwartalen voor hen ontworpen. Hoewel de slaven in staat waren om te kopen of hun weg naar de vrijheid werken, konden ze zelfs vasthouden aan belangrijke adviserende posities in de regering, en er waren zelfs verschillende bekende slaven, die hoge ambtenaren posities ontvingen in het hof van de Farao´s.

Net zoals in vele Ancient rechtsstelsels, waren de Egyptische slaven niet alleen in staat om te onderhandelen over transacties, maar ook van het bezitten van persoonlijke onroerende goederen. In de Wilbour Papyrus die dateren uit het Nieuwe Rijk, waren er niet minder dan elf slaven, op gelijke voet als anderen, die individueel land houders waren, hoewel hun status ten opzichte van het land niet geheel duidelijk is. Op een stèle, vinden we ook twee slaven vrouwen die hun meester land gaf in ruil voor verschillende grondstoffen. Zij gedroegen zich onafhankelijk, als eigenaars van onroerend goed.

Maar de Ancient Egyptenaren riepen zelf wel verloskundigen en artsen in. Ik wilde hiermee alleen maar de gelijkenis aantonen van de slaven van vroeger met de werkende Mens van vandaag.

Afhankelijk van de slavenmeester waren de meest opmerkelijke condities over slaaf moeders  in Ancient Egypte de volgende:

1. Een slaaf moeder mocht tot 10 dagen bij haar kind zijn, alvorens terug te keren naar het werk.

2. Zij mocht ´s nachts bij haar kind zijn om het te voeden.

3. Het kind werd verzorgd door speciaal opgeleide slaaf verpleegkundigen.

4. Eenmaal volwassen werd hij opgevoed door andere slaven afhankelijk van de functie die hem is toegewezen.

5. Sommige jongens b.v. zouden opgeleid kunnen worden als krijgers. Door middel van bijzondere fysieke en psychologische training en het niet weten wie hun ouders zijn, waren ze zeer loyaal ten opzichte van hun slaven meesters.

6. Van jongs af aan werden ze gehersenspoeld om de slavenmeester als hun vader en moeder te beschouwen – in het kort, als hun God.

7. Er was een godsdienst uitgewerkt die speciaal voor dit doel van hersenspoeling bedoeld was.

Ik wilde alleen maar de overeenkomsten aantonen wat betreft de realiteit en mate met de technocratische wereld van vandaag. Er waren zwangerschap verblijven – verpleegsters – kleuterschool – school – college en voilà, de slaaf is gereed. Maar sinds de slavenmeester onzichtbaar is, DENKT de slaaf dat hij vrij is, en bijgevolg zal hij niet rebelleren. Zie je de overeenkomsten, ik vraag je, is er iets veranderd?

ZIJN WE ECHT VRIJ?

Hoe hebben de krachten van de duisternis de Mens zo voor de gek kunnen houden? We zien vandaag in onze wereld precies hetzelfde gebeuren, er is totaal niets veranderd. De mens DENKT dat hij vrij is, maar hij is het niet, hij is net zo goed een slaaf van het huidige “systeem” zoals de slaven in Ancient geschiedenis. O, ja, hij is in staat om te kopen en te verkopen, en kan zich zelfs “eigenaar” van een onroerend goed noemen, maar het behoort allemaal tot de Staat, alles moet immers worden geregistreerd en ze houden alles op Record. Kijk maar eens wat er gebeurt als je de Staat geld schuld of je kunt niet meer de grondbelasting betalen, dan zult u zien wie de ware eigenaar van uw land is. Ze zullen uw huis veilen om op die manier uw belasting schuld te kunnen vereffenen. Dit is een feit, waarmee ik zelf te doem gehad heb. Denkt u nog steeds dat u vrij bent?

Omdat de “slavenmeester” (de duistere machten) onzichtbaar zijn DENKT men dan men vrij is en rebelleert daarom niet, behalve degenen die wakker worden zijn begonnen dit te onderzoeken.

Maar wie gaf vervolgens deze rechten aan de Staat? Zijn dat niet wij geweest, dat hebben WIJ immers zelf gedaan, de MENS! Maar in feite behoort het land aan niemand anders dan de bevolking van het land en kan ieder een stukje krijgen wat hij nodig heeft voor zijn “Plek van Liefde”.

Het land werd oorspronkelijk door de Schepper aan ons gegeven om te genieten en te co-creëren met Hem. Er is genoeg land voor iedereen. Hij heeft nooit de Mens opdracht gegeven om het te kopen of te verkopen, te registreren en Records te houden, maar om het te gebruiken, het te onderwerpen en over te heersen.

Vandaag de dag, bent u verplicht om te werken, want je moet geld verdienen om te eten en al die leuke dingen te kopen. Het is verder onmogelijk om werk te krijgen zonder een ID-document, want de Staat wil graag weten waar u woont om u te kunnen factureren voor hun kosten. Natuurlijk laat men u voor een tijdje uit de gevangenis (werkplek) op Vrijdags, maar je moet wel Maandag terug komen anders….. . Beste vrienden, denk je nog steeds dat je echt vrij bent om te doen wat u graag wilt doen of uw eigen verlangens te kiezen? Nadat je salaris betaald wordt, neemt de Staat ook iets van uw harde werk en er is niets wat je daaraan kunt doen, ze nemen het gewoon. Kijk maar even op uw loonstrookje. Als je naar de winkel gaat, moet je nog eens op alle producten die u koopt BTW betalen en er is niets wat je daaraan kunt doen. De entrepreneur denkt iets slimmer te zijn en zijn entertainment te kunnen afschrijven van belasting, maar ook hij is een slaaf van het “Beest”, het systeem van de technocratische wereld.

Om de zaken nog erger te maken, wordt de vader, die niet beter weet, MISLEID DOOR TE DENKEN dat het nodig is om de geboorte van zijn kind in te schrijven en een geboorteakte voor hem te krijgen. Dus vroeg hij een geboorteakte aan, geheel niet bewust wat er eigenlijk zou gebeuren als hij dat deed. Maar wat gebeurd er nu precies? Volgens de plaatselijke overheid:

1. Je verloor eigendom van uw baby.

2. U liet toe dat er een STROMAN gecreëerd werd.

Met de registratie van de geboorte van een baby wordt het “eigendom” van de baby eigenlijk doorgegeven aan de lokale autoriteiten en dat laat het personeel van de plaatselijke overheid toe om zelfs het kind van de ouders weg te nemen als ze dat ooit zouden willen doen.

U BENT TOT VENNOOTSCHAP VERKLAARD

Wat er eigenlijk gebeurt wanneer een baby geregistreerd wordt, is dat er een rechtspersoon opgericht is, een vennootschap. Deze rechtspersoon wordt aangeduid met je naam zoals door de vader is gegeven, maar wordt nu in HOOFDLETTERS geschreven (kijk op uw paspoort, ID of bankafschriften). Een account nummer is nu in die naam aangemaakt, die niet U, het vlees en bloed is, maar een bedrijf, een vennootschap.

De titel, volledige naam en ID-nummer vertegenwoordigen een rechtspersoon/bedrijf, en het verslag van deze rekening wordt in de Reserve Bank (in Nederland: DNB) van uw land gehouden, met behulp van een master/slaaf computer software systeem.

Ik ontdekte verder dat mijn geboorte certificaat het bewijs  is van een financieel instrument met een zeer reële commerciële waarde. Deze commerciële waarde wordt voorspeld door de hoeveelheid geld die ik zou verdienen als ik opgegroeid ben. Op deze manier biedt het onderpand voor uw regering om leningen tegen rente uit te nemen en te geven zonder mijn medeweten of directe toestemming.

Mijn onderzoek geeft aan om dat te kunnen doen, moet je ontdaan worden van de natuurlijke rechten waar hij of zij mee geboren is. U kunt immers geen rechten verlenen aan iemand die ze al heeft, door het enkele feit dat ze in leven zijn. Daarom wordt uw naam in hoofdletters geschreven, wat betekent dat je dood was verklaard. Dit werd vastgelegd in de “Castigation Act” (Lijfstraffen Wet) die in 1666 werd aangenomen (tijdens de grote brand in Londen, waarschijnlijk een cover-up, wie zal het zeggen?). Dit werd verder in 1837 bevestigd met de nieuwe “geboorte, overlijden en huwelijk wet”. Deze wet betekende dat je dood was verklaard en de Staat het beheer van je overnam en zette je onroerende goederen en je lichaam in een Trust.

Vergeet niet dat onze wetten op de maritieme wet zijn gebaseerd, de wet van de zee. Daarom worden geboorte aktes uitgegeven op dezelfde manier als schepen die door middel van een kanaal vrij gelaten worden. Wanneer een baby geboren is, noemen ze dit ook een geboortekanaal. Dit is zeer interessante leesstof en als je graag wat meer informatie over deze dingen wilt weten, schrijf me en ik zal u de volledige openbaarmaking van deze feiten geven.

U hoeft niet zo maar alles aan te nemen wat ik hier schrijf, maar ik dring er op aan om dit zelf te onderzoeken wat ik hier geschreven heb, want het is de Waarheid.

HET GELDSYSTEEM

Wat ik hiermee wil zeggen is dit, of je het nu met me eens bent of niet, we hebben toegelaten dat we SLAVEN werden, die DENKEN dat ze vrij zijn en kunnen kopen, verkopen en doen wat ze willen, maar in wezen is het misleiding. De krachten van de duisternis hebben nog steeds het geld systeem in hun handen en wij schijnen hier zelf geen macht over te hebben.

Zij zijn degenen die het geld uitgevonden hebben en is een van de basisinstrumenten om de mens te overheersen. De krachten van de duisternis zijn erg trots op hun uitvinding en om deze reden denken ze dat ze sterker dan de krachten van het licht zijn. Nu zijn ze in staat zijn om GELD te gebruiken om de Mens af te leiden van hun WARE DOEL. Zij zijn de krachten die achter de “machthebbers” van onze banken en financiële instellingen staan.

Heb je ooit nagedacht waarom we inflatie hebben? Ik heb ontdekt en ook het bewijs dat banken geld uit het niets creëren en dagelijks met miljoenen van het nieuw gecreëerde geld de markt inflateren. In een notendop, dit is de reden waarom we inflatie hebben. Wanneer de banken stoppen met deze corrupte daden, zal al het geld wat vandaag in de wereld is daar gewoon blijven; geen nieuw geld aangemaakt, geen inflatie meer, en onze financiële problemen zijn overnacht opgelost.

Laat u niet misleiden door wat op nieuws bulletins verspreidt wordt, ze vertellen alleen maar wat zij (duistere machten) willen dat je moet weten. Zelfs de Media wordt beheerst door de Krachten van de Duisternis. Via de media wordt u wijs gemaakt dat de banken moeilijkheden hebben. Dat is een grote leugen! De banken zijn HELEMAAL NIET in de problemen, ze zijn alleen maar heel slim in het verdoezelen van hun corruptie en geheimen.

Deze confrontatie is niet van vandaag alleen, maar dit kwaad systeem is al vele duizenden jaren actief en de Mens staat in het centrum daarvan. U mag misschien Griekenland of Spanje aanwijzen als de schuldige voor de financiële toestanden in hun land, maar ik zeg u, u wijst de vinger in de verkeerde richting. Het bank systeem is corrupt en ze verdoezelen biljoenen.

Wij hebben altijd op de Bank vertrouwd dat ze er voor ons zouden zijn om ons te helpen om ons huis te kopen of te bouwen. We buigen voor hen om ze te behagen, zodat ze hun financiële middelen aan ons zullen lenen. En in dat proces bedriegen ze ons en maken gebruik van onze onkunde. Ik heb dit alles zelf ervaren en kan dit bewijzen, maar zal dit nog eens uitvoerig in een ander artikel behandelen, want deze belangrijk kennis kan u helpen om uit dit systeem te komen en u financieel vrij te maken.

Ik zeg niet dat geld kwaad is, maar eerder DE LIEFDE VOOR GELD is kwaad. We behoren niet Mammon te dienen, maar liever God te dienen door Zijn doelstelling te gehoorzamen volgens Genesis 1 zoals eerder genoemd. Ik begrijp heel goed dat in de huidige wereld kunnen we niet functioneren zonder geld en moeten leren om het als een instrument te gebruiken totdat de dag komt dat geld iets van het verleden is en we dit nooit meer hoeven te gebruiken.

Helaas, dit is hoe het systeem heden werkt, maar is een verre schreeuw van het oorspronkelijke ontwerp van onze Grand Master Designer. Wat gebeurde er met het soeverein geboren kind, wat is er gebeurd met onze koning, die engelachtige – zuiver en onbesmet? Waar is de Meester van het Universum nu? Hij is vernietigd en beroofd van zijn erfenis, dat God de Vader voor hem had ontworpen. U kunt nu wel raden wie hier de schuldige is.

Maar is er een antwoord om je tegen de machthebbers te verzetten? Er is, op zijn minst één manier om dingen op een ongekende manier op gang te brengen. Daarvoor moeten we ongeveer 5000 jaar teruggaan om te zien hoe de Vedruss mensen hun manier van conceptie en geboorte toegepasten en misschien kunnen wij hier ook iets uit leren voor de toekomst van onze kinderen. Dit wordt verteld door Anastasia in hoofdstuk 17 van Boek 8.2 “De Rites of Love”. Ik zal een paar korte fragmenten uit dit hoofdstuk quoteren.

EEN VEDRUSS GEBOORTE

We hebben in ons vorige artikel de rol van de vader hierin reeds aangegeven: de manier waarop vrouwen hun kinderen dragen en bevallen hangt in gelijke mate af van de mannen, de vaders. In de Vedruss era waren het de vaders en moeders die hun kinderen vertelden wat ze kunnen verwachten en wat te doen wanneer de tijd voor de bevalling aanbrak.

Ten eerste bevallen al hun kinderen in hun eigen huis. Ze gebruikten een houten bad, die korter is dan onze eigen bad en niet zo diep. Er waren kleine richels op de buitenzijde van het bad dat als voetsteunen diende. De rand van het bad was gebogen, zodat het gemakkelijk was voor de vrouw om zichzelf te onderhouden met haar handen. Dit bad werd speciaal ontworpen voor de bevalling. Daarna diende het als een wieg voor de pasgeborene.

Het bad werd gevuld met zuiver bronwater, verwarmd tot lichaamstemperatuur. De luchttemperatuur behoorde comfortabel voor een rustend naakt lichaam te zijn. Een houder met zuiver water werd naast het bad gebracht.

Tijdens een Vedruss geboorte was alleen de echtgenoot samen met de bevallende moeder aanwezig in de kamer. Zelfs de ouders en verwanten van het echtpaar, maar ook ervaren verloskundigen werden uitgesloten. Vlak voor de bevalling begon, zal de vader van het kind een vuur aansteken dat hij al voorbereid had bij de buitenste ingang van het domein, van waaruit welriekende rook walmde. Dit was waar de verwanten zich meestal verzamelden, samen met de verloskundige, en vaak een wijs-man.

De ouders van de bevallende moeder en haar echtgenoot brachten bundels en manden met eten en drinken. Ze gaan dan op bankjes onder een tent-dak zitten dat eerder door de echtgenoot naast de vuurkorf was opgezet. Vedruss traditie verbood hen om die lijn in het domein te overschrijden. De bevallende moeders echtgenoot stond hen niet toe om naar hen toe te gaan, of zelfs om op een afstand met ze te praten.

Deze regels waren niet het product van een soort bijgeloof, maar het resultaat van fijn afgestemde psychologische berekeningen. Niemand en niets moest de gedachte van de vader afleiden, nog die van de bevallende moeder, van de ontvangst van hun kind.

De aanwezigheid van de ouders en verloskundige bij de ingang van het domein had echter een kalmerend effect op de jonge ouders-in-spe. In het geval dat eventuele abnormaliteiten opdoken, kunnen ze altijd komen om te helpen. Maar er was zelden een behoefte aan dergelijke hulp.

Tijdens de weeën van de moeder zal ze constant praten met haar nieuwe kind en hem woorden van bemoediging geven, waardoor hij zijn nieuwe wereld zonder angst zal betreden. De Vedruss mensen wisten heel goed hoe belangrijk het was om zowel mentaal als hoorbaar te communiceren met de nieuwe Mens terwijl hij in de wereld kwam. Als gevolg daarvan waren alle drie – moeder, kind en vader – deelnemers in het proces.

Het was ook heel belangrijk dat de moeders eerste blik op haar pasgeboren kind zonder schrik op zijn verschijning (b.v. een tijdelijk afgesnauwd neus, of de geboorte-kleur van zijn huid) zou zijn, maar dat haar blik teder en vrolijk zou zijn.

De vader zal de baby uit het water, waarin hij was geboren, halen, gebruik makend van zijn eigen mond om de mucus uit zijn kleine mond en neus te zuigen, om hem dan op zijn moeders buik te leggen. De moeder zou dan de baby haar borst bieden. Dit leidde tot de verdrijving van de placenta, welke de vader dan in een speciaal geprepareerde container plaatste, voor het doorknippen van de navelstreng met een mes dat was gedesinfecteerd boven een vlam, en het afbond.

Nadat hij hem gewassen had, wikkelde hij hem in een handdoek en legde hem op het bed. Daarna waste hij het lichaam van zijn vrouw, met behulp van water uit de andere container naast het bad, droogde haar af met een schone handdoek en bracht haar naar het bed waar de baby lag.

Vervolgens haalde de vader, met behulp van zijn mond of zijn handen, een kleine hoeveelheid melk uit de borst van de moeder en sproeide het over een vlassen sheet, waarmee hij de nieuwe moeder en de baby die op haar buik ligt, bedekte.

Daarna, ging de vader zitten en keek zwijgend naar zijn vrouw. Als ze dat wenste, zou hij met haar praten, maar zelfs als ze sliepen, zou hij niet de kamer verlaten.

Ongeveer vijftien minuten later, zou hij het hout vuur aansteken dat hij eerder in de haard had voorbereid.

Hij zou dan het geboorte water, evenals het water dat zijn vrouw had gebruikt om zich te wassen, tussen de twee boman uitgieten, die reeds snel na de conceptie (bevruchting) geplant waren. Hier werd ook de placenta begraven.

De familieleden die zich bij de ingang van het domein hadden verzameld zouden de rook uit de schoorsteen zien komen en begrijpen dat dit was, samen met de acties van de vader, om aan te geven dat de geboorte had met succes plaatsgevonden. Op dat moment begonnen ze elkaar te feliciteren en aan het eten en drinken deel te nemen dat ze hadden meegebracht, om daarna  verspreid naar hun eigen huizen te gaan.

De Vedruss mensen begrepen dat zelfs het kind in de baarmoeder gedachten en gevoelens van familieleden zou kunnen aanvoelen. En nadat hij ter wereld gekomen is, zal hij zich nog steeds in zijn ouders aura bevinden. Als er een buitenstaander, zelfs een familielid met goede gedachten over het kind, toevallig in de geboorte kamer aanwezig zou zijn, zouden hun gevoelens – ook goede – onbekend zijn oor het kind en zichzelf defensief opstellen.

Trouwens, opzettelijk of per ongeluk, zouden de familieleden de ouders gedachten van het kind kunnen afleiden. Het was immers de ouders mentale veld waar de baby zich het meest comfortabel bij zou voelen. Einde citaat.

HET DOEL VAN BORSTVOEDING

Het is belangrijk om te begrijpen dat een kind ieders gedachten en gevoelens aanvoelt en daarom in de aura van de ouders wil zijn, waar hij zich veilig en beschermd voelt.

Mijn vrouw en ik wisten niet veel over deze dingen toen onze kinderen werden geboren, maar wat ik nog wel herinner is wanneer mijn vrouw ons kind aan het voeden was en iemand kwam de kamer binnen, het kind abrupt stopte met drinken en zijn hoofd wegdraaide en rusteloos werd, je kon zien dat hij die onderbreking niet leuk vond.

In onze technocratische wereld zijn wij in staat om naar de maan te gaan, computers en micro-chips uit te vinden, enz. Maar tezelfdertijd hebben we iets heel belangrijks verloren – de cultuur van de bevalling en opvoeding van de Mens. Is het een wonder dat mensen mekaar beginnen te strijden en zelfs te doden? Laten we van ons verleden leren om zodoende de toekomst te beheersen.

Wij zijn in staat om onze eigen kunstmatige melk te fabriceren. Maar denken we nu echt dat dit chemische voedsel goed voor een kind is? Voegt wat poeder bij water en het is goed voor het kind? Wie houd wie voor de gek? Het kan misschien helpen om het vlees te laten groeien, maar niet de echte Mens, de innerlijke Mens. Borstvoeding doet meer dan het voeden van het vlees, het voedt ook de ziel en geeft hem heel veel informatie over de Schepper en de Schepping.

Ik heb geleerd van Anastasia dat wanneer een moeder haar kind borstvoeding geeft, dat ze nooit mag worden afgeleid door willekeurige gedachten, maar al haar aandacht op haar kind zou richten. Ze heeft de wijsheid en de volmaakte kennis hoe, door middel van het geven van borstvoeding, haar kind het vermogen bij te brengen, om te communiceren met de Geest van het Universum. Mijn gebed is dan ook dat alle vrouwen in staat mogen zijn om dat te leren.

WAT LEERT HET ONDERWIJS ONZE KINDEREN?

Ik besprak ons onderwijs stelsel in het vorige artikel en wil hier graag aan toevoegen dat in ons onderwijs systeem is er nauwelijks of geen ruimte gemaakt voor het aanleren van belangrijke zaken als deze. Wat is belangrijker, hoge cijfers in de fysica, wiskunde, enz. krijgen of om kennis van de cultuur van conceptie, bevalling en het opvoeden van een kind te verwerven?

Ik besef dat er in de Vedruss tijd geen scholen waren zoals we die nu hebben en de mensen kregen les van hun ouders of wijze mannen.  Ze hadden wel openbaar onderwijs, maar op een andere manier en we zullen dat misschien in een ander artikel bespreken. Een feit van de zaak is, als er al iets in onze scholen wordt onderwezen is het dan niet over hoe om seks te hebben zonder  baby´s te krijgen? Hun motto is ‘voorkomen is beter dan genezen´, maar is dat waar of komt dit voort uit onwetendheid?

Heeft onze samenleving geen kostbare gelegenheden weggegooid om de geboorte, bevalling en opvoeding van onze kinderen op die manier te verwezenlijken zoals onze Grote Schepper dit heeft verordend? Is het niet beter om hem te onderwijzen in de wegen van de Natuur en de Geest van het Universum, zodat Hij een Meester van het Universum kan worden? Is het niet beter onze kinderen op te voeden met de wetenschap dat we geboorte aan baby´s kunnen geven zonder pijn en verdriet en in het proces beloond te worden met gevoelens van gelukzaligheid en reeksen van vreugdevolle extase tijdens de bevalling? In plaats van een kreet van pijn, geeft de moeder een kreet van vreugde, om het kind te verwelkomen.

Hoe anders zal de wereld er beginnen uit te zien als we allemaal onze houding tegenover geboorte en bevallen van een Mens zullen veranderen? Wanneer het allemaal achter de rug is en het kind aan de borst van de moeder ligt. Dan gaat de vader op zijn knieën voor zijn vrouw en zegt tegen haar: “Dank je wel lieverd, je hebt gezamenlijk een kind gecreëerd, je bent een godin, je kunt dromen waarmaken “. En de reactie van zijn glimlachende vrouw zal zijn, “we hebben gezamenlijk een soevereine kind gecreëerd, lieve man”.

NAWOORD

Wat is het ware doel van het leven? In onze wereld wordt een Mens in het ziekenhuis geboren, een arts neemt de baby uit zijn comfort zone onder veel pijn voor zowel moeder als kind. Het geeft het kind een tik op zijn achterste en begint te huilen, dit is goed zeggen ze, want nu weten we het kind in orde is. Het wordt dan aan een verpleegster gegeven om te worden gereinigd en in een wieg gelegd.

Wie is de eigenaar van het kind? Het kind wordt geregistreerd en behoort nu aan de staat. Het kind gaat naar een kleuterschool, dan school en universiteit. “Wijze” opvoeders leren het kind over de technocratische wereld en hoe belangrijk het is om geld te verdienen zodat ze in staat zullen zijn zichzelf te voeden, maar ook om een mooi huis, een auto, kleding enz. te kunnen kopen.

Hij besloot om te trouwen, scheidde en hertrouwde. De kinderen van zijn eerste huwelijk bleven bij zijn eerste vrouw, maar ze zijn ondertussen verhuisd naar een andere stad. Ze praten een paar keer per jaar met elkaar aan de telefoon. Met de tweede vrouw heeft hij een ander kind dat zijn aandacht nodig heeft.

Jaren gaan voorbij en door de vele ups en downs van wereldse zorgen was hij instaat  om zijn pensioen te bereiken en heeft nu genoeg verdiend om een appartement en een tweedehands auto te kunnen kopen. Zijn tweede vrouw is hem nu ook verlaten en hij is weer alleen.

Dit is het trieste verhaal van veel mensen vandaag de dag. Er zijn een paar die roem bereiken en rijk worden en je zou denken dat ze gelukkiger zijn, maar zelfs dat is een illusie. Hetzelfde verhaal is hier ook te zien, de zorgen van het leven eisen hun tol hier net zo goed en resulteert in; ouderdom, ziekte en uiteindelijk de dood. Is dat het Goddelijke programma van onze Schepper voor de mensheid? Ik ben ervan overtuigd dat u het met mij eens bent dat dit NIET zijn reflectie voor de Mens op aarde is.

Wat gebeurde er met een man die verliefd was op zijn vrouw, maar na enkele jaren van haar scheidde? Statistieken tonen aan dat meer dan 60% van onze huwelijken in echtscheiding eindigen. Het falen komt na jaren van een angstige relatie van twee mensen die ooit verliefd waren geweest. Wat gebeurde er met de oorspronkelijke gevoelens die ze voor elkaar hadden? Was het echte liefde of was het iets dat we dachten dat liefde was? Was het een goddelijke liefde uit het hart of was het liefde van het vleselijk denken?

Anastasia´s grootvader had het volgende te zeggen over LIEFDE en ik citeer:

“Liefde is de grootste en meest krachtige energie in de kosmos. Het is nooit onbezonnen. Het heeft gedachten en ook zijn eigen gevoelens. Liefde is een levend, zelfvoorzienend entiteit, een levend wezen. Het wordt, door de wil van God, naar de aarde verzonden, klaar om zijn grote energie aan elke aardse bewoner te geven, om hun levens te vereeuwigen in de liefde. Het komt tot een ieder van hen, om hen proberen te vertellen, door middel van de taal van gevoelens over het Goddelijke programma. Als de Mens niet luistert, is het gedwongen om te vertrekken, niet door zijn eigen wil, maar door de wil van de Mens”. Einde citaat.

EEN METHODE OM DE KRACHTEN DER DUISTERNIS TE VERSLAAN

Beste vrienden, ik heb iets vermeld over dingen die in het verleden gebeurd zijn en dingen die vandaag gebeuren. Aan welke geeft u de voorkeur? Ik heb vaak gedacht om te rebelleren of tegen het “systeem” te strijden, maar zal dat werkelijk helpen? Als ik het systeem bestrijd, dan ben ik immers nog steeds in het systeem. Nee, ik geloof niet dat het bevechten van het systeem enige verandering zal brengen, want de krachten der duisternis zullen alleen maar lachen, want dat is precies wat ze willen. Maar als we nu eens bij onszelf beginnen en onze trots in onze zak steken. Voor eeuwen hebben we gedacht dat wij het zelf beter kunnen dan onze goddelijke voorouders, dat is hoogmoed.

HOOGMOED IS WAT SCHADE AAN ONZE GEEST BRENGT. Als we de trots van ons eigen vleselijk denken afleggen en akkoord gaan met de methode die onze Meester Schepper voor ons verschaft heeft, zal dit ervoor zorgen dat de werktuigen of middelen van de krachten der duisternis verbroken of vernietigd zullen worden. Door dat te doen, zal het “Beest” het monsterachtig wereldse systeem dat voor duizenden jaren heeft gewerkt verbroken en verslagen worden. Het zal tijd kosten, maar het zal gebeuren.

Ik kan u ook vertellen dat de dingen in de toekomst zullen veranderen en reeds bezig is te gebeuren. Er zijn vele mensen die steeds meer een bewuste gewaarwording krijgen, ze beginnen na te denken over dingen die gebeuren in de wereld en graag verandering willen zien. Vandaag zien we dat verschillende scholen opgericht worden, school voor geestelijke verloskundigen, ouderschap opleidingen, enz. Er worden cursussen gegeven van thuisbevallingen, en het lijkt erop dat mensen steeds meer kennis terugwinnen welke ze verloren hadden. Dit staat allemaal nog in de kinderschoenen, maar het gebeurt in ieder geval. Daarom is het zo belangrijk om te leren over het verleden, want “als je leert over het verleden, kunt u de toekomst onder beheer hebben”.

Een groots concept van Anastasia:

“De menselijke samenleving behoort het Goddelijke programma te bestuderen, met behulp van de materialen die God voorzien heeft, en de hele planeet in een prachtig paradijs oase transformeert, waardoor een harmonisch evenwichtige samenleving voor alle levende wezens gecreëerd wordt. Het bereiken van dit niveau van het leven voor de Mens zal leiden tot mogelijkheden voor het creëren van leven op andere planeten en in andere sterrenstelsels “.

In ons volgende artikel hoop ik te kunnen meer over de liefde en het kiezen van de juiste partner te bespreken.

(U kunt ook helpen door deze twee artikelen zo veel mogelijk naar jonge echtparen of toekomstige ouders te sturen)

Mag Gods Wijsheid u leiden naar Waarheid

Hans

1 thought on “FAMILIE LEVEN – DEEL 3 – Waar moeten we onze baby´s krijgen?”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *