FAMILIE LEVEN – DEEL 2 – EEN GEZAMENTLIJKE CREATIE

FAMILIE LEVEN  –  DEEL 2

GEBOORTE – EEN GEZAMENLIJKE CREATIE

DOOR MENS EN GOD

DEEL 2

Dit is zonder twijfel het belangrijkste artikel dat ik ooit heb geschreven, omdat niet alleen de toekomst van onze gezinnen er van afhangt, maar zelfs de toekomst van onze menselijke beschaving is afhankelijk van deze waarheid. Nooit heb ik me zo sterk gerealiseerd dat wij, de Mens, de hoogste schepping in het universum zijn, vol met potentieel, wijsheid en allesomvattende liefde. Er is niets wat we niet kunnen bereiken. Alles kan, alles is toegankelijk, en alles is voldoende. Onze creativiteit is overweldigend. Ieder individu beslist en kiest zelf om zijn verbinding met zijn Levens Kern te herstellen en zijn vrijheid in de kracht van God te herstellen en neemt zijn verantwoordelijkheid op. Maar waarom dan ervaren we angst en een gebrek aan zelfvertrouwen en schijnen we nooit het volledige potentieel van de Schepper te bereiken?

Ik las onlangs dat onderzoek liet zien dat 20% van de Nederlanders in zijn of haar leven ooit
last heeft van een vorm van angststoornis. Dit is 1 op de 5 mensen. Stel jezelf deze vraag: “Wat zou ik doen als ik volledig vrij ben en geen ANGST mij meer belemmert?” Wanneer je helemaal geen angst meer ervaart, wat zou je dan met je leven hier op aarde doen? Want ANGST is de enige hindernis voor het waarmaken van je droom op aarde. Angst  en onwetendheid houdt de mens gebonden aan de omgevende substantie. Dingen zoals woede, jaloezie, schuld complexen houden ons blind en verlamd. Maar de grote vraag is niet dat we angst ervaren, maar waar komt  deze angst vandaan? Ik weet dat onze Schepper dit niet van oorsprong in ons wezen heeft geplaatst, waarom ervaren we dit dan?  Komt het voort uit de tijd waarin de mens zijn eerste verschijning in de wereld maakt?

EEN FYSIOLOGISCH EN PSYCHOLOGISCHE SITUATIE

In ons leven hebben mijn vrouw en ik vaak gesproken over hoe we harmonie kunnen ervaren in het huwelijk´s leven. Maar is er ooit iets veranderd? Misschien is iemand geholpen en een beetje meer gemotiveerd om hun huwelijke te laten werken, maar in de kern van de zaak, heb ik niet veel verandering gezien, behalve dat echtscheidingen nog meer hoogtij vieren dan voorheen. Nee, er schijnt niet veel te veranderen in deze wereld, want mensen ervaren nog steeds dezelfde problemen en weten het antwoord niet. Misschien bezoekt iemand een psychiater voor een antwoord en hij zal waarschijnlijk een aantal situaties uit zijn kindertijd ontwortelen waar iets zou hebben gebeurt, maar vaak geen oplossing kan vinden, behalve natuurlijk, “kom volgende week maar eens terug”.

Maar laat me hier aan toevoegen, wat ik onlangs ontdekte over huwelijk, conceptie en geboorte, gaat veel dieper dan waar we over gesproken hebben in het verleden. Ik realiseer me dat veel boeken zijn geschreven over het onderwerp ‘eenheid in het huwelijk´, maar weinig of niets wordt gezegd over de oorspronkelijke gedachten van de Schepper; over conceptie en geboorte . Het wordt vaak gezien als een fysiologische (biologisch) zaak alleen en ik heb tot onlangs nog nooit iemand  gehoord spreken over het belang van de psychologische kant.

Had ik eerder geweten wat ik hier schrijf, zou ik dingen op een heel andere manier gedaan hebben. Hoe het ook zij, ik wist deze dingen toen nog niet, maar wat ik nu ontdekt heb, zal ik aan alle mensen onthullen, zij die ernstig verlangen naar een leven van harmonie in het huwelijk en gezinsleven, in eenheid met elkaar en met alle mensen in het Universum.

Eerst en vooral moet ik mijn excuses aanbieden aan mijn kinderen en kleinkinderen dat we onze cultuur van onze voorouders verlaten hebben en onze eigen weg zijn gaan volgen, een weg van vernietiging in plaats van leven. Het gebeurde omdat we ons bemoeiden met de oorspronkelijke gedachte van onze Schepper en Hem volledig daarbuiten lieten. Ik geloof dat deze generatie de eer en de genade heeft ontvangen om de cultuur van onze voorouders te herstellen, zodat we de gebroken draden die overbleven weer kunnen verbinden en genezing en herstel in onze familieleven brengen.

Voordat we het gezinsleven verder bespreken, moeten we beginnen met de conceptie en geboorte. Jaren geleden hebben we ook enkele zaken met betrekking tot geboorte van een kind meegemaakt, maar wisten niet het belang dat we nu ervaren. Vandaag besef ik terdege dat dit het belangrijkste is; het is de plaats waar het leven begint.

 

DE HOOGSTE VORM VAN CO-CREATIE

In onze eerdere artikelen hebben we gesproken over co-creatie met God in de natuur, maar de hoogste vorm van co-creatie is tussen een Man en een Vrouw; het proces van de conceptie en het dragen van een kind en daarna zijn verschijning in de wereld als Mens. In het verleden heb ik hier meer aan gedacht als fysiologisch, maar leerde dat het psychologische nog belangrijker is. Het is de climax van de verwezenlijking van gedachten, gevoelens en intellect van de ouders.

Zelfs Jezus legde uit in Mt. 5:28 dat je hart en gevoelens iets te doen kan hebben met alleen maar het kijken naar een vrouw, zonder fysisch iets te doen en toch overspel kan hebben in je gedachten.

De Mens heeft ons onderwezen dat een vrouw kinderen in verdriet en pijn moet baren. Is dat echt waar? Laten we nu even geen dogma´s denken, maar laat je gevoelens hier overnemen. Kunt u zich een vader en moeder voorstellen die de gedachte van pijn of verdriet kunnen opbrengen voor hun kinderen? Dat kan ik niet, kunt u? Als ouders zult u toch alles doen om te voorkomen dat uw kinderen pijn lijden en zullen hen zoveel mogelijk willen beschermen. De meeste ouders willen dat hun kinderen meer of beter dan zijzelf worden en daar is niets mis mee, het komt natuurlijk.

Toen mijn vrouw ons laatste kind baarde in 1978, geloofde ze dat ze haar kind niet met pijn hoefde te baren en het gebeurde precies zoals ze geloofde, ze ervoer geen pijn en bracht een gezonde baby in de wereld, zonder enige strijd of inspanning. Het lijkt erop dat mijn vrouw bewees dat de Bijbel hier onjuist in is? Denkt u dat mijn vrouw anti-God is door een kind te bevallen zonder pijn?

Denk nog eens na, kan dat een gebod van een liefhebbende Vader zijn? Anastasia verklaarde dit zeer goed in boek 8.2 Rites of Love (pg. 160) toen Vladimir haar een vraag  vroeg over dit en ik citeer:

“De fysiologie betrokken bij de vorming van het menselijk vlees was vooraf geprogrammeerd door de Schepper en is heel goed in staat om zichzelf te ontwikkelen, zonder dat de moeder of vader zich daarmee hoeft te bemoeien.

Aan de andere kant, de psychologie en de filosofie van geboorte – een proces op een onmetelijk hoger niveau – is geheel afhankelijk van de moeder en vader. Het is een gezamenlijke ontwikkeling door de Mens en God. De manifestatie van pijn bij de geboorte is een teken van foutieve psychologische benadering van het geboorte proces van de ouders se kant.

Vele, vele dieren schenken het leven aan hun kroost in een natuurlijke omgeving en geen van hen vallen of ervaren lijden. Evenmin kwam de Schepper met gedachtes van pijn voor Zijn meest geliefde schepping, de Mens. Net als liefhebbende ouders nooit gedachten van pijn voor hun kinderen zou ontbieden.

Terwijl ze haar hoogste doel vervult – die van het co-creëren van God´s Mens – de vrouw die de Goddelijke kind in zich droeg, krijgt een beloning geordend door de Schepper. Deze beloning is het gevoel van gelukzaligheid en cyclus van vreugdevolle extase tijdens de bevalling, maar zeker geen pijn. Integendeel, het proces van de geboorte van een Mens behoort vrolijk en aangenaam te zijn. Het is de mens zelf, misleid door de occulte wetenschappen en suggesties van de duistere kant, die door zijn eigen inbreuk de bevalling pijnlijk heeft gemaakt voor de moeder en een fatale schok voor de baby. “Einde citaat.

Wow, dat is koek van een ander deeg gebakken. Niet alleen kan een vrouw een kind krijgen zonder pijn, maar de Schepper heeft ook bedoeld dat zij een beloning zou ontvangen; een gelukzalig gevoel en genot van vreugdevolle extase. Dit is ook zeer aangenaam voor het kind, want het voelt wat de moeder voelt. Maar aan de andere kant, wanneer de vrouw vrees ervaart gedurende het baren, wordt deze angst ook gevoeld door het kind in de baarmoeder.

Dus hoe zit het met deze fatale schok waar ze het over had? Anastasia legt verder uit dat, hoewel een baby geboren wordt, het niet schijnt te begrijpen waarom het zo ruw uit zijn aangename en perfecte ruimte wordt gescheurd en waarom zijn moeder lijdt en pijn ervaart. De moeder´s pijn brengt onnoemelijk veel verdriet aan de kant van het kind.

Laat me even attent maken aan jonge moeders die graag hun kind willen laten geboren met de hulp van anesthesie, die misschien de pijn voor de moeder kan verminderen, maar zij verhogen de geestelijke pijn voor het kind, in Anastasia´s eigen woorden: “anesthesie snijd hem af van contact met zijn moeder. Zo´n staat boezemt hem angst in en een gebrek aan zelfvertrouwen, die hem tot in zijn kindertijd bijblijven, zelfs tot in zijn meest geavanceerde jaren. Ze voorkomen dat hij opnieuw wordt geboren “.

UIT EIGEN VRIJE WIL GEBOREN WORDEN

Wanneer een Mens in de baarmoeder van zijn moeder leeft, voelt hij zich daar behaaglijk – hij voelt zich getroost, verzorgd en vredig. Op het fysieke vlak zijn zijn behoeften volledig voldaan. Hij is vrij van de problemen die de mens in het dagelijks leven teisteren, hij heeft het vermogen om de hele orde van het Universum te ervaren. Gedurende de negen maanden wordt alle informatie over de prachtige orde van het Universum, over het doel van de mens vanaf het begin van de Schepping  aan hem meegedeeld. De wereld die hij kent in de baarmoeder van zijn moeder is groot en prachtig.

En dan ineens, probeert iets hem ruw uit deze wereld van opperste genade te stoten. Elke vrouw weet: dit betekent dat de bevalling is begonnen – onvermijdelijkheid, of zo lijkt het – en dus denken mensen niet na over het effect dat het zou kunnen hebben op de zuigeling. Er zijn maar weinig vrouwen in de wereld van vandaag die beseffen dat ze hun kind niet hoeven te verontrusten – integendeel, ze kunnen hun kind strelen tijdens de bevalling, er mee praten, hun gedachten uiten en het uit te nodigen om geboren te worden in deze wereld, En dit hoeft niet gepaard te gaan met enige gevoel van stress of pijn.

Na het horen van de roep van zijn vader en moeder, zal het kind de baren´s weeën als een streling ervaren – een uitnodiging van het doen verschijnen uit zijn eigen vrije wil, om een wereld te verkennen die nieuw voor hem is”. Einde citaat.

Is dit niet opmerkelijk, dat een baby op deze manier in deze wereld geboren kan worden, uit eigen vrije wil. Dat is voor mij logica; een baby geboren uit zijn eigen vrije wil. Alle informatie die hij heeft verzameld; geïnstrueerd door God, tijdens de negen maanden in de baarmoeder zal in hem worden bewaard. Wie wil nu niet dat er zo´n manier een baby wordt geboren, een nieuwe Zoon, perfect, onbevreesd en in hem alle kennis, geïnstrueerd door God, die hij nodig heeft in deze wereld.

Aan de andere kant, wanneer een vrouw pijn en verdriet ervaart tijdens het bevallen, is alles waar ze oog voor heeft om zo snel mogelijk uit deze toestand te komen. Tijdens haar pijnlijke bevalling kan ze alleen maar op haarzelf concentreren en in het proces voelt het kind nog meer pijn; het voelt verlaten, hulpeloos en weerloos. Deze gevoelens zijn zeer schadelijk voor het kind en zal voor de rest van zijn leven bij hem blijven. Ze lijken alle informatie van Gods schepping, die hij vergaard heeft tijdens zijn verblijf in de baarmoeder, uit te wissen. De reden hiervoor is dat het in tegenspraak is met wat hij ontvangen heeft van de Grote Schepping van het Universum.

HOE SLAVEN GEBOREN WORDEN

Anastasia zegt: “In dit soort geboorte, voelt het kind voor het eerst in zijn leven dat hij niet de meester van het universum is, maar een waardeloze nietsnut onderworpen aan een soort van externe krachten. Zijn lichaam is geboren, maar de geest van meesterschap, van een vriendelijke schepper is niet in hem geboren. Zo´n Mens zal niet de gelijkenis van het Goddelijke gestalte geven. Slechts een slaaf van een andere entiteit blijven, en hij zal zijn hele leven proberen zich uit de slavernij te bevrijden, maar tevergeefs.” Einde citaat.

Kunt u nu zien waar het allemaal begint? We wisten al dat afwijzing en onzekerheid de grootste problemen in de wereld zijn vandaag en vaak ontstaan zijn in onze jeugd. Nu zien we dat het nog verder terug gaat, het is inderdaad een psychologische kwestie.

Ik ben de laatste tijd erg bewust geworden van het feit dat de Mens allemaal slaven zijn geworden , slaven van een “systeem” dat we onszelf hebben opgelegd, hoe dwaas het ook voorkomt, het blijft een feit. Het is dan ook geen wonder dat we dit zo gecreëerd hebben, want we hebben de informatie dat we de Meesters van het Universum zijn, verloren. De Mens kan alles beheersen, de Mens was gecreëerd om alles te beheersen. Maar de mens heeft veel van zijn bekwaamheid om de natuurlijke fenomeen en hemzelf te hen misschien een indruk geeft van in beheer zijn, maar het is vals, het is een kunstmatig geschapen macht waar niets van Goddelijke Meesterschap in zit.

Als we de informatie dat we werkelijk God´s Zonen zijn verloren hebben, hoe dan kunnen we dan onze omstandigheden veranderen, hoe dan kunnen we het Goddelijke creëren? De gedachten van hopeloosheid gesuggereerd bij de geboorte door pijn en verdriet, belemmert het vermogen van de menselijke samenleving om de juiste beslissingen te nemen. Ze blijven voor eeuwig verkeerde beslissingen maken en derhalve het resultaat dat we vandaag ervaren in onze technocratische wereld. Kijk naar het nieuws van 40 jaar geleden en kijk vandaag weer, er is totaal niets veranderd, nog steeds worden dezelfde problemen besproken zonder resultaat. Waar is de wijsheid van God?

IS KEIZERSNEDE HET ANTWOORD?

Zelfs wanneer een kind wordt geboren met een keizersnede, wie geeft dan eigenlijk geboorte aan het kind, de moeder of de chirurg die de foetus uit het lichaam van de moeder heeft gerukt? In dit geval verliest het kind plotseling contact met zijn moeder en dus verliest het vervolgens contact met de Grootse Schepping. Hij is met geweld uit de moederschoot gerukt en hij kan daar zelf niets aan doen, dat is heel brutaal. De hele wereld stort voor hem in.

Ik heb vaak nagedacht over mijn tweede zoon, die premature geboren is. We wisten toen nog niets over deze dingen in 1972, maar heb me wel vaak afgevraagd wat hij gevoeld moet hebben . Hij werd geboren na zes en een halve maand en woog slechts 1,2 kg. De dokter zei dat het niet zou leven, maar mijn vrouw dacht er anders over en door Gods genade sprak zij leven uit over de baby en het overleefde. Kun je dit voorstellen, een kind dat met geweld van de baarmoeder losgerukt wordt en zo vroeg het contact met de moeder verliest en dan in een couveuse gestopt wordt, een stalen toestel die hem kunstmatig warm hield? Hoe wreed moet dit niet zijn voor een zuigeling.

Maar we blameren niet het kind hiervoor, nee, we kunnen alleen maar de ouders hiervoor blameren. Het zijn wij, zijn vader en moeder die de cultuur van onze voorouders vergeten zijn en zich bemoeiden met de oorspronkelijke gedachten van onze Schepper. Wij hebben besloten om het creatieve ontwerp van de Schepper te veranderen.

Op dat moment dachten we alleen maar, ‘ons kind is geboren en leeft en dat is genoeg´. Ja, hij was misschien wel geboren, maar dat was slechts het fysieke deel van hem, hij zelf voelde zich in de steek gelaten en verloren, helemaal alleen in een ziekenhuis zonder de liefde en compassie van zijn moeder of vader. Wat overbleef was in feite alleen maar zijn lichaam en zijn geest Mens, zijn onzichtbare ik, had geen tijd was om volledig gevormd te worden tot zijn volledige capaciteit.

Toch zal hij proberen om zijn geestelijke substantie terug te winnen en zijn hele leven lang op zoek gaan naar zijn Goddelijke zelf. Ik moet zeggen dat door de genade van God hij daarin geslaagd is en eigenlijk onze hele familie hun Schepper gevonden hebben door Christus en daarna gingen we allen door het proces van herstel van de werkelijke IK, dat jaren kan duren. Vandaag kan ik zeggen dat ook deze zoon, door de genade van God is uitgegroeid tot een zeer gevoelig en spiritueel persoon, ik dank God voor genade.

Maar dit alles had heel anders kunnen zijn, we zouden ons veel pijn en verdriet hadden kunnen besparen als we bekend waren geweest met de conceptie en de geboorte van het ontwerp die onze Schepper voor de Mens had gecreëerd. Ik ben vastberaden om mijn kinderen en kleinkinderen of wie het ook wil weten, deze waarheden te vertellen. Let wel, niet alleen de toekomst van onze gezinnen hangt hier van af, maar zelfs de toekomst van onze menselijke beschaving is afhankelijk van deze waarheid. Verder is er nog een andere kant die net zo belangrijk is; de rol van de vader.

DE ROL VAN DE VADER

We hebben tot nu toe niet veel over de rol van de vader gesproken, maar volgens Anastasia is de wijze waarop vrouwen hun kinderen voortbrengen en bevallen hangt in gelijke mate af van de mannen, van de vaders. Ze legt uit hoe een Man een kind ter wereld kan brengen.

De meeste mensen denken dat de geboorte van een kind een fysiologisch procedure is, maar als we dat doen sluiten wij onze Schepper, de Grote Geest, af van het geboorte proces en de moeder´s bevalling. Anastasia segt: “Het was GODS AFWEZIGHEID die voor het eerst in de vrouw werd weerspiegeld in de vorm van geboorte pijnen, en vervolgens van het algemene menselijke lijden”. We hebben het niet over de vader die de bevalling moet bijwonen, welke hij natuurlijk wel kan doen, maar is niet de vader´s belangrijkste functie.

Zoals ik reeds heb uitgelegd – geestelijk gesproken – de man vertegenwoordigt de geest en de vrouw vertegenwoordigt de ziel, we hebben beiden nodig om de Mens in zijn volledigheid uit te drukken. Samen zijn we één, maar met verschillende functies. Daarom is de functie van de vrouw om het vlees van de foetus in haar buik, die ze kreeg van haar geliefde man, te voeden en liefde geven. Toch is dit niet de belangrijkste factor. Het is de vader die het leven aan de spirituele component van de mens schenkt.

WAAROM GEDACHTEN EN GEVOELENS BELANGRIJK ZIJN

Anastasia zegt: “De foetus reageert op de conditie en gevoelens niet alleen van de moeder, maar in gelijke mate aan die van de vader. Als een man met zijn zwangere vrouw spreekt, begrijpt de foetus niet zozeer de woorden van zijn ouders,  het begrijpt niet echt de betekenis van de woorden die uitgesproken zijn in hun volle omvang, maar ervaart heel scherp de gevoelens van de ouders.”
Soms wordt een man geleid door een impuls van tedere gevoelens om de buik van zijn zwangere vrouw te strelen of legt zijn oor er tegen aan om de baby te horen bewegen. Strelingen zoals die zijn aangenaam voor de vrouw, maar ook voor het kind. Misschien schijnt de foetus in haar dit niet fysiek waar te nemen, maar het VOELT dit op een onmetelijk hoger niveau. Hij ontvangt dit met grote vreugde en met opperste gelukzaligheid.

Op het niveau van gevoelens, houd de foetus ook rekening met gedachten. Als ouders in liefde en harmonie op hun kind wachten en aan hem blijft denken, dan vanaf het moment van de conceptie verblijft hij voortdurend in de vader en moeder´s energieveld, en dit is zeer verheugend voor hem. Het is door de vader en moeder´s gevoelens dat het kind de omringende wereld buiten de baarmoeder voelt. “Einde citaat.

Dit is de manier waarop een kind alles van de wereld daarbuiten ontvangt en voelt wat de moeder en de vader voelt. Als de vader door iets geschrokken is, bijvoorbeeld door een slang, dan zal het kind voor dezelfde slang bang zijn, alhoewel het kind de slang nog nooit heeft gezien, ontvangt hij de informatie en word het t opgeslagen in zijn onderbewustzijn.

Aan de andere kant, als de vader een leuk lied zingt en zich daarin behaagt, zal de foetus het lied horen en voelen en de vreugde die het hen gaf. Nadat het kind geboren is zal hij nog steeds van dat specifieke lied houden, hoewel hij misschien niet weet waarom. We zien vaak dat een vader die van zingen houdt, of misschien een professionele zanger is, dat zijn kinderen ook van zingen houd net als hun vader. Het is dus belangrijk wat we zeggen of voelen tijdens de zwangerschap´s periode, omdat de foetus zoals een spons alles waarneemt wat zijn ouders voelen. Hoewel een foetus misschien niet de betekenis van zijn ouder´s woorden kan begrijpen, worden ze nog steeds opgeslagen in zijn onderbewustzijn en zal dienovereenkomstig leven wanneer hij eenmaal geboren is.

CONCEPTIE QUEUE?

Het is duidelijk dat de opvoeding van het kind in de baarmoeder van de moeder begint. Hebt u zich ooit afgevraagd waar de geest Mens vandaan komt? De fysiologie van het vormen van nieuw menselijk vlees ontwikkeld zichzelf zoals vooraf geprogrammeerd door de Schepper. Maar wanneer en waar komt de geest, de onzichtbare zelf, vandaan? Dat is een omvangrijke vraag.

Vóór de conceptie staat de geestelijk Mens reeds te wachten, op zijn beurt te wachten om verwekt te worden in een fysiek lichaam. “Iemand die nog niet verwekt is, maar gewoon  op zijn beurt in de conceptie rij staat te wachten, kan reeds informatie over zijn vader lezen”, aldus Anastasia.
Conceptie rij, wie heeft nu ooit van zoiets gehoord, zou dit waar kunnen zijn? Ik heb hier een lange tijd over zitten nadenken. Maar wat andere verklaring zou je kunnen geven, wanneer de echte jij, jouw onzichtbare jij (geest van de Mens) te voorschijn komt? Misschien wil je niet in dit fenomeen geloven, maar ik ben geneigd dit te geloven, want het klinkt voor mij logisch.

Ze verklaart verder: “Op het moment dat er intimiteit tussen een man en vrouw ontstaat, wordt er een geest in de ruimte geboren, klaar voor een fysieke belichaming”. “Wat, zelfs als ze seks voor het plezier hebben, zonder enige gedachte over kinders baren?” “De geest verschijnt wanneer de man voldoening ervaart.”

Denk goed na, voor sommigen maakt dit zin, terwijl anderen meer tijd nodig hebben om dit fenomeen te begrijpen. Anastasia probeerde uit te leggen aan Vladimir dat hij dit zelf kon bewijzen door de moderne wetenschap, in de natuurkunde. In de natuurkunde is er een wet van Conservering van Energie.

“Tijdens intimiteit met een vrouw bouwt een ongewoon krachtige energie op in de man, en het moment komt dat hij het vrijlaat. Volgens de wet van Conservering van Energie, kan het niet zomaar zonder een spoor verdwijnen, maar is in staat om van de ene toestand in de andere te muteren . In de situatie waarin we het over hebben, is het juist de man zijn enorme energie en de bliksem snelheid waarmee deze wordt vrijgegeven, dat een geest gevormd wordt “.

De volgende vraag is voor sommigen misschien moeilijk te slikken, zoals dit ook voor mij was, maar toch iets om over na te denken. Hoeveel geesten zijn er gevormd die nooit een fysieke belichaming verkregen hebben (door b.v. het gebruik van anti-conceptie middelen)? Ze tellen waarschijnlijk vele malen meer dan de bevolking van de aarde? ” “Ja, vele malen meer? Lijden ze ook, of blijven ze gewoon als zinloze energie?” “Ze hebben gevoelens. Hun lijden is monumentaal”.

Belangrijk om te weten is wanneer een geest verwekt is, voelt hij meteen in gelijke mate zijn ouders, zijn vader en moeder. Het is daarom van groot belang voor beide ouders om hun kind zo veel mogelijk dingen te onderwijzen terwijl het nog in de baarmoeder is. Het interessante punt is dat die lessen nooit meer herhaling nodig hebben. Het kind zal alle informatie, bijgebracht door zijn ouders, direct onthouden. Daarom is het belangrijk om de Goddelijke waarheid te kennen. Donald Welsh zegt en ik stem samen:

“dat de waarheid in je ligt – net als alle macht die je ooit nodig zal hebben om de richting van je leven te veranderen en het verloop van de menselijke geschiedenis”. Laten we deze macht ten volle benutten en deze Goddelijke waarheid aan onze kinderen onderwijzen.

 

HET BEWUSTZIJN VERSUS HET ONDERBEWUSTZIJN

In onze artikel over de Mind van Christus, wordt het bewustzijn en onderbewustzijn besproken. Ik zal hier het belangrijkste herhalen,  dat in tegenstelling tot je bewustzijn, je vleselijke Mind dat alles betwijfelt, het onderbewustzijn (zelfs in de foetus) NOOIT slaapt en juist alles gelooft dat het wordt verteld. Verder bewijs ik de overeenkomsten van God met het onderbewustzijn – beiden slapen nooit, beiden hebben perfect geloof. Kun je nu zien waarom “religie” zo´n gevaarlijke fixatie is, want het leert “dogma” in plaats van “goddelijke leven”?

Hier zien we duidelijk waarom het zo belangrijk is dat we het kind de wegen van God en Zijn schepping onderwijzen, zelfs voordat het is geboren. Een vader die deze kennis heeft, kan dan ook vorm geven aan het kind zijn spirituele en intellectuele zelf. Het is de vader die verantwoordelijk is voor de hoger niveau componenten van de Mens en in deze rol is hij inderdaad Godgelijk in karakter. Het is de vader die geboorte aan de spirituele componenten van de Mens geeft. De vader heeft niet zozeer iets met de fysieke opvoeding van het kind te doen, maar geeft geboorte aan de “geest” Mens, het niet-materiële zelf van zijn kind.

Dit is iets anders dan wat ik gewend was. Ik was er voor mijn vrouw en hielp haar zoveel als ik kon in en om het huis en in het doen van allerlei taken die ze niet kon doen, maar dat was al. Maar van de geboorte van de spirituele componenten van een kind, had ik nog nooit van gehoord.

De grote vraag is dan weer, wie vormt vervolgens de spirituele componenten van de Mens als de vader zijn taak hierin niet begrijpt? A. antwoord: “Ofwel omstandigheden, of iemand die hiervan weet en dit voor zijn eigen agenda gebruikt.” Daarom is educatie zo gevaarlijk als de Mens geen goede basis van zijn ouders ontvangen heeft.

De meeste mensen weten dat de eerste paar jaar de belangrijkste voor de ontwikkeling van een kind zijn, maar velen van ons waren/zijn onwetend over het feit dat het begint met de conceptie van een kind. We bedoelden het natuurlijk goed en houden van onze kinderen, maar wisten niet de VOLLE WAARHEID over Gods gedachten wat conceptie betreft.

Reeds in zijn vroege jaren, ondanks zijn status als het meest perfecte wezen in het Universum, wordt hij reeds behandeld als een onvolmaakt wezen, en zelfs in die instellingen die we als onderwijs classificeren  wordt hij voortdurend herinnerd aan de waarden van deze kunstmatige wereld. Dat is een van de redenen waarom velen niet in staat zijn de wegen van het Goddelijke en het Universum te begrijpen. Voor meer info zie ons artikel: “Waarom Speelgoed de Ontwikkeling van het Kind Vertraagd”, en vertelt meer over opvoeding van kinderen.

 

KINDEREN AAN VREEMDELINGEN GEVEN!

Is het niet absurd dat we onze kinderen op jonge leeftijd reeds zo gemakkelijk loslaten en ze aan vreemdelingen geven, die we vaak nog niets eens ontmoet hebben en ze in hun schoot werpen om de opvoeding te voltooien? Een “systeem” dat ontworpen is om alleen datgene te onderwijzen wat “ZIJ” besloten hebben en belangrijk achten, en niet datgene wat juist belangrijk is, zoals bijvoorbeeld het voortbestaan van de natuur. En de meeste mensen zijn nooit in de gelegenheid geweest om bewust te worden van deze waarheden, zelfs tot het einde van hun dagen. En dus gaat de ogenschijnlijk simpele vraag: ´Wat is de betekenis van het leven “, onbeantwoord.

Mijn hele leven was ik onbewust bezig met deze feiten, maar kon mijn vinger er niet op leggen, tot voor kort. Diep in mij, heb ik nooit het onderwijs vertrouwd, en dus mijn kinderen nooit aangemoedigd verder te studeren of naar een universiteit te gaan. Ik wil niet beweren dat wij geen onderwijs of educatie nodig hebben, integendeel, ik bespreek juist hier waar educatie begint, maar het “systeem” van onderwijs is eenzijdig en wordt vaak ontworpen om u dom te houden, omdat het weg beweegt van de Schepper´s gedachten.

Kijk wat ze onze wetenschappers hebben geleerd; hoe om moleculen te splitsen en vernietigende wapens te creëren. Hoe om genetische manipulatie van God gegeven zaden te exploiteren, die meer dood dan leven produceren. Ze mogen misschien onderwijzen over seksualiteit en hoe te voorkomen om zwanger te raken, zelfs vóór het huwelijk, zodat u kunt blijven ‘genieten´ van vrije sex, maar dit brengt geen nieuw leven voort. Waar kunnen we vandaag onderwijs ontvangen waar jongeren het belang van de zwangerschap en conceptie de op de manier zoals onze Schepper dit bedoeld heeft geleerd wordt?

Natuurlijk heb ik zelf op vele manieren gefaald in de opvoeding van mijn kinderen om dit correct te doen, maar probeerde hen wel het belang van het leven op een andere manier bij te brengen, met de kennis die ik had op dat moment en ben daar nog steeds mee bezig, het is nooit te laat.

Het is goed om de familie bij elkaar te krijgen en openlijk over deze dingen te praten en waar we het gemist hebben. Het zal genezing en herstel brengen en de Goddelijke kennis over deze waarheid kan verandering brengen in uw gezin. De toekomst van uw gezin is afhankelijk van deze onthullingen, en zelfs de toekomst van onze menselijke beschaving is afhankelijk van deze waarheid.

Veel onderzoek is gedaan omtrent de reden waarom seriemoordenaars vrouwen verkrachten en vermoorden. Onlangs heeft men ontdekt dat de moeders van de meeste manlijke seriemoordenaars geprobeerd hebben abortus te plegen op hun foetus en er niet in zijn geslaagd. Hun gedrag toonde later een haat tegen vrouwen. Een geest van moord was binnengekomen van de foetus.

Misschien is dit een reden waarom sommige kinderen onbewust een haat tegen hun moeder of vader hebben omdat de ouders ook met deze gedachtenrond gelopen hebben? Ik vroeg eens aan een meisje waarom ze een hekel aan haar moeder had en ze antwoordde dat ze het niet wist. Ze zei dat ze echt probeerde van haar moeder te houden, maar ze kon het niet helpen, het gebeurt gewoon.

NAWOORD

Misschien nadat u dit artikel leest mag u zich misschien verdrietig voelen, zoals ik dat deed toen de echte waarheid over de bevalling en het leven tot me doordrong. Misschien heb je bedroefde gevoelens of misschien heb je misschien zelfs het gevoel van hopeloosheid. Ik realiseerde me hoe weinig ik deel had aan de geboorte van mijn kinderen, misschien net als u, op dat moment, wist ik niet al deze informatie en het belang van de bevalling. Pas nadat  we de wegen van Christus leerden, kwamen we een beetje dichterbij, maar nog steeds niet bewust op de hoogte van deze dingen.

Maar het goede nieuws is dat we ontwaken en terug kunnen nemen wat we verloren hebben, want bij God zijn alle dingen mogelijk. Hij weet dat de Mens zelf misleid is door de occulte wetenschappen en suggesties van de duistere kant en door zijn eigen inbraak de bevalling pijnlijk voor de moeder heeft gemaakt en vervolgens schadelijk voor de baby.

Het begint met het herstellen van de Goddelijke kennis van de oorspronkelijke gedachten van de Schepper met betrekking tot de geboorte van een kind. Het is mogelijk met de hulp van onze hemelse Vader om ons te ontdoen van alle informatie van de donkere kant en dit met Zijn goddelijke informatie te vervangen en op die manier voor iedereen herstel te brengen.

Door de goddelijke kennis kan liefde en respect weer hersteld worden in gezinnen. Met het ontvangen van deze kennis moeten we echter “worden als kinderen”. Een klein kind gelooft alles wat hij verteld wordt, omdat zijn bewustzijn nog niet volledig is ontwikkeld. We behoren alles af te leggen wat de bewuste mind ons heeft geleerd over leerstellingen en wetten en in ons Inner Mens beginnen te zoeken naar de waarheid. Dit is de plek waar God´s waarheid verborgen is.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, dan raad ik je sterk aan de Ringing Cedars boeken van Vladimir Megre te lezen. De citaten in dit artikel zijn uit Boek 8.2 “De Rites of Love”. (die is geloof ik nog niet vertaald in het Nederlands).

In deel twee zullen we de vraag bespreken; waar en hoe een geboorteproces dient plaats te vinden en in welke omgeving, het is verbazingwekkende openbaring.

Blijf gezegend

Hans

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *