WAT IS HET DOEL VAN DE MENS OP AARDE?

Ik begon onlangs een zeer interessant onderzoek nadat ik las in Boek 7, (The Energy of Life) by Vladimir Megre) waar grootvader van Anastasia verklaarde en ik citeer: “Er bestaat vandaag geen enkele uiteenzetting, Vladimir, waar je de ontdekkingen die Anastasia heeft gemaakt vind . Bovendien zijn in de afgelopen zesduizend jaar de mensen doelbewust misleid, weggeleid van het begrijpen van de Aarde”.

Ik was erg geïntrigeerd door deze woorden, want als dit waar is dat de mensen voor zesduizend jaar bewust zijn weggeleid van de waarheid aangaande de aarde en het doel van de Mens op Aarde, dan wat is de reden voor deze opzettelijke misleiding? Hier volgt wat ik heb ontdekt.

Ik denk niet dat ons probleem zozeer ligt in het niet begrijpen van de waarheid, want wij zijn allen in staat om te begrijpen, omdat de Schepper immers van oorsprong al deze kennis in ons Innerlijk Mens heeft geplaatst. In de dierenwereld zien we hetzelfde vermogen, welke wij instinct noemen. Ik geloof dat onze Schepper ons dezelfde intuïtie of natuurlijk gevoel heeft gegeven, en dan zelfs in een meer superieure capaciteit dan de dierenwereld. Het probleem is dat we te horen hebben gekregen dat we dit NIET kunnen begrijpen en deze misleiding hebben we geloofd, zelfs tot de dag van vandaag. Daarom dring ik er bij iedereen op aan niet lui te zijn, maar echt proberen om deze waarheid te vinden in onze Innerlijke Mens, je zult in staat zijn om het te vinden.

DOGMA´S

Waarom wordt onze perceptie overschaduwd met iets anders? Het probleem is ontstaan doordat de Mens ging geloven in wetten en Dogma´s, (gemaakt door de Mens), die ons hebben weggeleid van onze eigen perceptie van waarheid. Dit is heel belangrijk. We zijn onderwezen en verteld waar de waarheid te vinden is en bepaalde leerstellingen werden naar ons geworpen. We bestuderen deze dogma´s en accepteren ze als waarheid, maar na een tijdje beginnen we te erkennen dat er in hen geen waarheid is. Dan wordt er weer een dogma naar ons geworpen als waarheid, en ah, we bestuderen het en zijn er erg enthousiast over en volgen deze waarheid tot we erkennen dat ook hier geen waarheid in is. Dan weer eens wordt er een doctrine aan ons gepresenteerd om te bestuderen en weer eens, en weer eens etc. etc. en het leven kwijnt van ons weg zonder te beseffen dat we van de echte waarheid zijn afgeweken, die we in Gods schepping kunnen vinden. In feite zijn we misleid. Wanneer we oud zijn geworden, hebben we nog steeds niet de essentie van het leven begrepen.

U moet deze doctrines zien als lagen op ons bewustzijn waar de waarheid verborgen is. Des te meer dogma´s we ontvangen, des te dieper de waarheid wordt weggedrukt. Daarom behoren we ten eerste al deze leerstellingen opzij te leggen voordat we deze waarheid bewust kunnen waarnemen.

Waarom, denk je willen de “machten der duisternis” deze openbaringen belemmeren over God en het doel voor de mens op deze aarde? Het antwoord is te vinden in een woord: CONTROLE! Controle? Ja, controle. Het controleren of beheersen van U en de Mens op deze aarde voor hun eigen zelfzuchtige doeleinden. Om de Mens te kunnen beheersen moeten ze je dom houden, of op zijn minst een “schaduw” werpen over je eigen “gevoelens” over de waarheid van het doel van de Mens op Aarde. Dit is ze door de eeuwen heen goed gelukt, maar hoe werd dit bewerkstelligt?
Ik heb ontdekt dat dit geschiedde door wetten en dogma´s. Daar ligt het probleem, dogma´s van religies. De meeste religies leren dat de aarde niet van belang is, want op een dag zullen we allemaal naar een plek gaan die ze “de hemel” noemen, een paradijs ergens in een andere dimensie. Dat is een van de grootste misleidingen die vele denominaties ons voorgespiegeld hebben. O ja, ik geloof wel in een andere dimensie, maar is niet de plaats die Vader ons gegeven heeft om ons leven te genieten, de Aarde is ons gegeven en we zijn ontworpen om daar voor eeuwig te leven en te co-creëren met Hem. Misschien niet altijd in hetzelfde lichaam, maar wij zijn wel voor de eeuwigheid geschapen. Paradijs kan alleen op aarde gevonden worden, en jij en ik zijn in staat om onze eigen Paradijs, als mede-scheppers van God, te creëren.

WAARHEID

Sommige waarheden die ik ontdekte;

*  Onze hemelse Vader heeft nog NOOIT iets of iemand in Zijn schepping vervloekt.

*  Onze liefdevolle Vader is liefde en zegent alleen. Het vloeken van Genesis 3 werd niet door onze hemelse Vader verricht.

*  Hij heeft ook NOOIT iemand uit de Hof van Eden gestuurd. Zijn Paradijs is nog steeds hier op aarde.

*  De grond is niet vervloekt,

*  Vrouwen hoeven geen kinderen in vele smarten te baren, (mijn vrouw is bewijs hiervan, toen zij haar laatste kind zonder pijn baarde), en

*  De mens hoeft niet te werken in het zweet van zijn aangezicht.

*  Het verlangen van een vrouw gaat niet uit naar haar man, en

*  het is niet de bedoeling dat de man over zijn vrouw heerst.

Al deze dingen zijn wel gebeurd voor de simpele reden omdat de Mens dit toeliet en zijn uitvoerig beschreven in Genesis 3 & 4, maar ik heb ontdekt dat dit zeker niet het werk van Vader God is, maar wel die van de Here God, m.a.w. WIJ de Mens heeft dit gecreerd., u kunt dit voor uzelf uitzoeken.

Vergeet niet wie die extra boom van kennis van goed en kwaad in een perfect door Vader geschapen Hof van Eden heeft geplant. Leert Jesaja 45:7 ons niet: ” Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen”.Dat is immers in tegenspraak met Genesis 1, waar God alles perfect schiep en er geen kwade dingen of tekorten waren. De Here God is het die vrede en het kwade schiep en niet onze Vader God. Zolang je nog steeds van mening bent dat de Vader God niet liefde is en nog steeds deze dogmatische leugens over onze Vader geloofd, zul je nooit tot de echte waarheid komen die in de Innerlijke Mens verborgen is.

Maar Hans, geloof je dan niet in de Bijbel? Ja, ik geloof in alles wat daarin beschreven is, ik geloof dat deze geschiedkundige boek authentiek is en vrij nauwkeurig. Maar ik ben het niet eens met de interpretatie ervan door verschillende religieuze groepen, vertalingen en auteurs. Vergeet niet dat de Bijbel is geschreven door de Mens en niet door God, waarom anders zijn er zo veel vertalingen? Als Vader God dit echt had geschreven, of geïnspireerd, zouden we er niets in hoeven te veranderen.

BEWUSTE WAARNEMING

Ik heb mezelf getraind om de waarheid te kennen zodat ik en mijn familie vrij mag zijn. Ik heb geleerd om te evalueren en conclusies te trekken. Ik leer mezelf, en doe dat nog steeds, maar nu zonder enige dogma’s, maar met mijn eigen goddelijke gevoelens en ziel om bewust te worden van wat er echt gebeurd is met deze aarde zoals wij die kennen en het doel voor de Mens op aarde en hoe we in staat kunnen zijn om deze aarde te herstellen in zijn oorspronkelijke staat. Ik doe vandaag, waar de kerk me voor heeft gewaarschuwd om NIET te doen; ik evalueer alles met mijn eigen god-gegeven gevoelens en mijn eigen ziel. Ik was eerst verbaasd en tegelijkertijd erg enthousiast over wat ik ontdekt heb en nu, vandaag wil ik iedereen dit bevrijdende nieuws vertellen.

De mens is nog steeds erg instinctief aangetrokken tot de aarde en het avontuurlijke om dit te begrijpen. Uiteraard met de ene persoon zit het misschien dieper verborgen dan de andere, maar het is in ieder Mens. De machten van de duisternis beseften ook dat deze aantrekkingskracht tot de aarde van de mens niet zomaar bij de wortels kon worden afgesneden, daarom besloten ze om een “schaduw” over deze aantrekkingskracht te werpen. Er zijn vele misleidingen door de eeuwen heen ontstaan, maar een ding is zeker, over de afgelopen zesduizend jaar heeft niemand een bewuste interactie met de Aarde gerealiseerd.

De aanbeveling van bewuste waarneming tot de aarde is wat ik las in de “Ringing Cedar Series” (wat Anastasia aan Vladimir, de auteur vertelde) en ik ben het op dit punt met hen eens. Velen doen dit al en volgen haar voorbeeld en voeren haar dromen uit die in hun hart zijn ontstaan, dromen die hun oorsprong vinden in onze hemelse Vader en nog steeds in ieder mens op de aarde aanwezig zijn. Alhoewel latent, zijn velen bezig wakker te worden. De Mens ontwaakt uit zijn diepe slaap of liever hypnotische slaap.

ONTWAAK UIT UW HYPNOTISCHE SLAAP

Ook de Bijbel maakt zelf melding van dit in Rom.13: 11 “…dat het uur dáár is  om op te staan van de slaap;…”. Het Griekse woord voor ´Slaap´ in dit vers is ´Hupnos´ of ´Hypnos.´ Het is waar ons woord ´hypnose´ vandaan komt. Hoewel ze zich daar niet van bewust zijn, heeft de kerk het volk letterlijk gehypnotiseerd, en de Bijbel zegt het! Het schijnt dat ze alles klakkeloos hebben aanvaard wat ze te horen kregen. Is het niet misschien omdat de meeste mensen te lui zijn om hun eigen onderzoek te doen? Ik moet hier toegeven dat ik ook schuldig was aan deze luiheid, maar omdat er steeds een onrust in mijn geest was over zekere zaken, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en op onderzoek uitgegaan.

Het is hoog tijd om te ontwaken uit deze “state of mind”, om van alles zo maar te geloven wat ze ons vertellen. We moeten bewust worden van wat er is gebeurd, en beginnen met de schade die ze hebben veroorzaakt ongedaan te maken. De meeste mensen hebben nooit hun geestelijke ogen geopend voor het feit dat ze gehersenspoeld zijn, of “gehypnotiseerd”, door hun schijnbaar onschuldige denominaties. Ik was een van hen voor vele jaren, blindelings de leerstellingen van denominaties volgen, tot mijn ogen door de genade van God werden geopend. Langzaam maar zeker begon het te dagen waar die blindheid vandaan kwam en wie hiervoor verantwoordelijk was.

Vandaag worden vele Christenen meer en meer bewust van deze dingen en daarom kan ik mijn eigen ontdekkingen hier op papier (Computer) zetten, omdat men bewust wordt van het feit hoe veel religieuze dogma’s hen misleid heeft.

Maar wat houd religie in? Vladimir legde het als volgt en ik ga akkoord: “Eerst en vooral, het is een ideologie, die een bepaalde klasse van de Mens vormt, hem dan in een bepaalde programma van de actie pluggen.”

TWEE IDEOLOGIEËN VANUIT ÉÉN LOCATIE

Er zijn honderden religies in de wereld, boeddhisme, hindoeïsme, islam, jodendom, het christendom om maar een paar te noemen, en ze zijn allemaal gevormd door ideologieën. Maar er zijn twee exclusieve ideologieën, en beiden zijn ontstaan vanuit één locatie – Israël. De joodse godsdienst stelt vast dat zij uitsluitend door God uitverkoren zijn, en zelfs alle acties ten opzichte van andere volkeren concretiseert en regelt. Het christendom, aan de andere kant leert dat een christen is een “dienaar”, en sommigen zullen naar de hemel of het paradijs gaan, maar pas NA dit aardse leven. Het is moeilijk voor rijke mensen om in het paradijs te komen, want je moet van uw naaste houden en uw bezittingen met hen delen.

Simpel gezegd, De Talmoed zegt: “Het is allemaal van jou ´, terwijl de Bijbel zegt: “geef het allemaal op”. Zeg het maar, is dit correct? Daar moet toch een onvermijdelijk conflict ontstaan hier. Kun je zien dat zodra deze dingen dogmatisch of wettisch worden, dit een oorlog tot gevolg heeft? Op het moment van dit schrijven, heb ik twee van mijn kleinkinderen bij mij thuis voor een week en zag waar ze ruzie over maken en waarom. Zeg nu, ik ga het eerste kind vertellen dat al het speelgoed van hem is en ik zeg tegen het tweede kind zijn speelgoed op te geven, wanneer de andere ze nodig mocht hebben. Wat denk je dat er zal gebeuren? Afhankelijk van het karakter, zou ik zeggen dat het tweede kind misschien overeen zal komen om van tijd tot tijd zijn speelgoed weg te geven, maar zou hij nog steeds liefde voelen voor de ander? Het zal niet lang duren voordat hij ook iets terug wil hebben. Als hij dit echter niet krijgt, zal hij huilen of hetzelve met geweld nemen. Strijd is onvermijdelijk. Ik zie dit de hele tijd gebeuren.

Maar ik zie ook dat dit in de christelijke kringen gebeurt. Veel christelijke leiders van grote bedieningen zijn in strijd met de ideologie van alles weggeven en beginnen hun geloof en houding te veranderen. Vandaag de dag rijden velen van hen in de duurste auto´s en wonen in grote villa´s en eten bij de duurste restaurants en hebben een goede tijd. Er is niets verkeerd met goed doen voor jezelf, want dat is de wil van onze Schepper, maar zeker niet ten koste van andere mensen. Wat mij ongelukkig maakt is dat dit soms ten koste van de tienden van eerlijke mensen en weduwen gaat, die, hoewel ze hun geld voor hun eigen gezin nodig hebben, zich verplicht voelen te geven vanwege een valse leerstelling. Ze worden misleid dat zij hun tienden ten eerste aan hun kerk of bediening moeten betalen, welke volgens mijn onderzoek een van de grootste dogmatische leugens is. Het is altijd goed om te geven, maar dan vanuit het hart en niet door een doctrine.

Dus deze twee ideologieën zal conflict brengen zoals we in de geschiedenis gezien hebben wat er met de Joden gebeurd is en hoe ze werden vervolgd. Het maakt niet uit als je een andere nationaliteit in de plaats van Joden zet, hetzelfde zal geschieden. Onthoud, het is niet de nationaliteiten die voortdurend oorlog voeren met elkaar, maar verschillende ideologieën.

PSYCHOLOGISCHE BE??NVLOEDING

Hoe kunnen we dit probleem aanpakken? We zien de leiders van verschillende denominaties bij elkaar komen en praten en meer tolerant naar elkaar toe zijn. Dit alles schijnt juist en goed te zijn, maar veranderd er werkelijk iets? Als ik kijk naar de tekenen in de wereld, zie ik nog steeds werken van extremisme en religieuze oorlogen gaande. Nee, dit is allemaal een show en zal geen vrede voortbrengen, het verbergt alleen maar de echte stand van zaken. Verandering kan niet worden omgezet door mooie gesprekken en beroepen. Het blijft verborgen, wachtend op de tijd om te exploderen en voilà we hebben een nieuwe oorlog.

In de eerste plaats, als we ons realiseren, wie deze ideologieën hebben gecreëerd en waarom, maken we een stap in de goede richting. Op dit moment zal ik ze de “krachten van de duisternis” noemen oftewel “overheersende priesters”. Zoals reeds gezegd, was het hun bedoeling om de Mens onder hun beheer te krijgen. Zoals ik in eerdere geschriften heb vermeld dat Jezus onderwees dat Vader God geen onderscheid heeft tussen personen op aarde en daarom zal Hij ook nooit één Mens boven de andere verkiezen of één volk boven het andere volk. God schiep alle mensen gelijk en gaf alle mensen dezelfde macht, de macht van Gods beeld, dat wil zeggen, om een Zoon van God te zijn. We zijn allen Zonen Gods, maar op de een of andere manier schijnen we deze kennis verloren te hebben, of liever gezegd we zijn er niet meer bewust van.

Daarom weet ik zeker dat de natie Israël NOOIT werd uitverkoren boven andere volken, Vader God hield niet meer van dit volk dan van enig ander volk op aarde, anders zou Hij immers een volk bevoordelen boven een ander? Zijn liefde voor hen is hetzelfde als Zijn liefde voor jou. Deze dogma is de misleiding die de Mens verteld werd om te geloven. Als u het niet eens bent met deze uitspraak, zou ik dit artikel niet verder gaan lezen. Denk eens goed na, Jezus heeft zelf nooit beweerd dat de Septuagint of de Talmoed Gods Woord was, Hij verwees naar hen als de Wet en de Profeten, maar heeft de historische boeken van die tijd NOOIT als Gods Woord bestempeld.

De overheersende priesters waren in staat om een psychologische invloed op miljoenen mensen in verschillende landen over de hele wereld uit te oefenen. Was het werkelijk hun doel om het Joodse volk een gelukkige natie te maken door te vertellen dat ze uitverkoren waren? De geschiedenis geeft een heel ander beeld. Door de eeuwen heen is het Joodse volk gebruikt als zondebok, die als een schild diende om de aandacht van degenen die hun eigen agenda hadden af te leiden en gebruikten zowel Joden als Christenen als pionnen in een schaakspel. Dit veroorzaakte alleen maar leed voor beide partijen.

We kunnen vandaag zien waar dit alles naar toe leidt. Er blijft conflict tussen Israël en Palestina. Israël met hun militaire technologie en Amerikaanse steun kan dicteren wat er in Palestina gebeurt. Dit brengt natuurlijk geen wederzijds respect voor beide landen. De agressie tegen Israël loopt uit de hand en vele Islam landen keren zich tegen Israël. De machten der duisternis houdt ons bezig met oorlog, vrede praatjes, terrorisme, discussies, weer nieuwe agressies, vredesbesprekingen enz. enz. Er is geen eind in zicht.

Dat is de truc, als je de Mens zo bezig kunt houden, hebben ze geen tijd om voor henzelf na te denken.

Onze regeringen zijn druk, druk, druk, en druk met wat? Met gesprekken, debatten, lezingen en conferenties. Op het nieuws zien we steeds weer dezelfde dingen gebeuren; opnieuw en opnieuw. Deze minister maakt een bezoek aan dit land om te praten en natuurlijk poseren voor de camera´s om te laten zien hoe goed ze wel bezig zijn. Dan is er weer een minister aan het vechten met andere minister over wat er is gezegd. Een minister is verantwoordelijk voor een rampspoed en een nieuwe commissie wordt aangesteld om dit te evalueren en dit onderzoek brengt weer een bestand van 300 pagina´s voort, hiermee gaat er weer een jaar voorbij. Wat een verspilling, wat een puinhoop! Verandert er werkelijk iets?

De ministers zijn nieuwe wetten aan het creëren, omdat de vorige waarschijnlijk niet heeft werkt. Na een tijdje dan erkent men dat deze ook niet helemaal werkt en komt er weer een verandering en ga zo maar door. Het resultaat is niet vrede, maar nog meer verwarring en de mensen worden steeds dieper en dieper in slavernij gedompeld zonder dat ze het zelf beseffen. Soms geeft de regering iets gratis, of een toezegging of een korting, op een manier zoals je een wortel voor de ezel houd om je voor de gek te houden en op die manier je te verblinden voor de waarheid. Het maakt allemaal deel uit van het spel, want regeren is een “spel” en de mensen zijn de pionnen en ze denken nog steeds dat ze vrij zijn, maar zijn ze werkelijk vrij?

Ga iemand vragen of ze vrij zijn, dan zal je meestal “ja” als antwoord ontvangen. De volgende vraag die je stelt is: “moet je nog steeds belasting betalen?” Als het antwoord ja is, dan zijn ze niet vrij, maar slaven van een systeem dat niet God, maar de Mens zelf heeft geschapen. Dit is een waarheid, die ik hoop je vrij zal zetten. Als je het nu leuk vindt of niet, wij worden allemaal beheerst door deze boze machten die dit systeem gecreëerd hebben om u te kunnen domineren. Dit kan alleen stoppen als je ontwaakt uit deze hypnotische slaap en een standpunt inneemt.

HET CREËREN VAN SLAVEN MENTALITEIT

Ik citeer (Boek 7, Energy of Life, Vladimir Megre – pg 116): “Volgens de grootvader van Anastasia, realiseerden de priesters, die de Joden van die tijd overheersten dat door het sleutelen aan (of liever, het bewerken van) de Christelijke leerstellingen op een zodanige manier, dat deze leerstellingen een soort slaaf mentaliteit zou vormen, welke heel gemakkelijk zouden zijn te controleren. Deze mentaliteit, of het nu gedeeltelijk of bijna volledig was, zou het logisch denken helemaal uitsluiten, en de Mens zal alles beginnen te geloven wat hem door de geestelijken of iemand anders verteld zou worden. Om precies te zijn, eindigt men met bio-robot mensen, die aan elk programmering die hen ingeprent is, onderhevig zijn.

(Een bio-robot mens is een mens die instemt – niet geheel vanuit zijn eigen vrije wil, natuurlijk, maar onder invloed van speciale occulte programmering – om in een onwerkelijke wereld te geloven. En gezien het feit dat die onwerkelijke wereld gebouwd is door iemand met een specifiek doel voor ogen, die iemand beweert dat hij de wetten van de onwerkelijke wereld kent en eist dat de Mens hier aan gehoor geeft. Terwijl hij in feite de Mens persoonlijk aan zichzelf onderwerpt”). Einde citaat.

Wow, dit zijn sterke medicijnen om te slikken! Je wilt me dus vertellen Hans dat alle wetten en dogma´s, ook die van de Bijbel, zijn ontworpen door een of ander demonische macht, (die de Hogepriester en priesters van die tijd hiertoe aanzetten, zelfs Mozes werd gebruikt voor dit doel) om de Mens te onderwerpen aan hun wil? Dat is precies wat grootvader zei en als ik dan kijk naar wat Jezus ons verteld heeft, is dit precies wat ik begin te geloven. We hebben geen vrije wil meer, u kunt niet doen wat u maar wilt, als u buitenboord gaat zal het systeem u proberen te stoppen. Wordt wakker geliefden. Zijn we immers niet allen slaven van een “systeem”, zijn we niet allen onderworpen aan wetten die de Mens gemaakt heeft? Betalen we niet allen aan een zootje leiders die het “zogenaamd” goed met ons voorhebben? Laat me niet lachen. Ze komen allemaal op voor henzelf en maken zeker dat hun eigen zakken eerst vol zijn en dan zullen ze misschien nog aan uw zak denken.

Als u nog denkt dat dit alles door God gecreëerd is, en gehoorzaam moet zijn aan uw overheden moet u toch nog eens goed nadenken, want dan kent u Hem helemaal niet. Onderzoek WIE dit heeft geschreven, en waarom! Efe. 6:5 zegt: “Gij slaven weest aan uw aardse meesters met vrees en beving in eenvoudigheid des harten onderdanig, zoals aan Christus,..” Noemt u uw eigen zoon ook een slaaf? Hoe dan kan een Zoon van God een “slaaf” zijn, die onderdanig moet zijn aan “meesters”? We lezen nergens in de N.T. dat Jezus verlangde dat we Hem moeten aanbidden of voor hem zouden knielen. Dit, mijn lieve mensen noem ik SLAVEN MENTALITEIT” die ons opgelegd is door deze demonische machten der duisternis.

Wat betekent dit dan alles, slaven mentaliteit die gemakkelijk kan worden gecontroleerd? De wereld die we om ons heen zien heeft de Mens geschapen en is een illusie en brengt geen leven voort, alleen maar dood. De wereld die onze hemelse Vader heeft geschapen leeft en is echt en zal altijd, voor eeuwig nieuw leven produceren. Vader God heeft nooit gezegd dat wij Zijn dienaren zijn, laat staan slaven. We zijn niet geschapen om dienaren van God te zijn, maar Zonen van God, die met Hem zouden co-creëren en de gehele aarde een paradijs te maken.

Ziet u het verschil en waar we misleid zijn? Dienstknechten buigen voor hun meester, maar zonen niet. Deze duistere machten houden je bezig met dingen die een illusie zijn en geen leven voortbrengen. Als ze je eenmaal zover hebben gekregen dat je geloofd dat je een dienaar bent, kunnen ze je beheersen. Ze laten de mens afwijken van de echte waarheid door het brengen van een vervormde boodschap. Ze willen dat je bezig bent met hard werken en geld verdienen, zodat je kunt betalen, betalen, betalen, met geld dat tenslotte beland in de zakken van de “powers that be”. God schiep alles om gratis daarvan te genieten, maar de mens besloot anders. Wat een vernedering!

HOE ONTSTOND DIT?

Dit is hoe ze het deden. We weten allemaal dat het christendom ontstond in Israël door een Joodse groep, discipelen van Jezus. Het bleef niet bij de twaalf, want de priesters in die tijd trainden veel predikers van de christelijke leer, gaven hen geld en lieten hen naar andere landen gaan om de priesters ´eigen´ ingeprente leer in de lokale bevolking bij te brengen. Ik maak dit niet op, alhoewel er hierover weinig wordt gezegd in het Nieuwe Testament wordt dit bevestigd door vele historische feiten, bekend van het Romeinse Rijk van die periode. Het was een enorme campagne die opgezet is om de wereld te “evangeliseren” en hoewel er een netwerk van verschillende gemeenschappen in het Romeinse Rijk ontstaan zijn, hadden ze niet veel succes in het veranderen van de traditionele sekten tot hun geloof. Voor honderden jaren werden vele christenen door verschillende keizers uit het Romeinse grondgebied verdreven.

Ze hadden enig succes met de tweede golf van predikers die naar dat gebied gestuurd werd. Nogmaals, dit zijn historische feiten hier, en de predikers werden deze keer op een andere manier voorbereid. De priesters leerde hen om meer welsprekend te spreken en ze hadden kennis van psychologie, om op die manier de leiders van het imperium te beïnvloeden. Ze overtuigden hen dat hun gezag zou worden versterkt en in stand gehouden door het christelijk geloof en dat hun land meer bestuurbaar en controleerbaar zou worden. Daarom werden er bepaalde doctrines geïntroduceerd, zoals: “Alle macht is van God” en “de heerser is Gods Vicegerent” – een substituut van God – op aarde. Regels als: “Weest gehoorzaam en onderdanig aan uw leidslieden, want ze waken over u en uw zielen, …” kon worden toegepast. By the way, zijn niet dezelfde doctrines vandaag de dag te beleven in de christelijke kringen, word deze tekst, in de vorm van: “gehoorzaamt uw voorgangers” niet nog steeds toegepast? Toen ik in mijn eerste boek in 1995 (Izebel geest) vermelde dat we niet alle mensen of christelijke leiders hoeven te gehoorzamen, verboden vele gemeenten mijn boek. Waarom? Omdat ik hun autoriteit uitdaagde en dergelijke verklaringen zou hun gezag ondermijnen.

“Confessions” opende de deur naar het regelen van de gedachten, hoop en acties van iedere burger van welk land ook.

De predikers begonnen de heersers te overtuigen dat het christianiseren van een Staat de meest gunstige voorwaarden voor het besturen zou creëren. Geschiedenis leert ons dit is precies wat er is gebeurd toen Keizer Constantine hen patronage bood en nog steeds de tempels van de Romeinse goden behield. De heersers liepen in de val en hadden niet door dat ze eigenlijk onder het beheer van andere machten vielen; de Machten der Duisternis, de duivelse priesters.

De meesten van ons weten wat er gebeurd is met de christelijke kerk na die periode van 313 AD en hoe het christendom uitbreidde. We zien een toename van welvaart in de opeenvolgende generaties van de Christelijke Aartsbisschoppen en Pausen, die macht verkregen gelijk aan die van de Romeinse Senatoren en leiders van die tijd. Vergeet niet dat de Byzantijnse Keizers als titel houden: “Gods Vicegerent op aarde ´, oftewel Gods plaatsvervanger op Aarde.

Terwijl de Rooms-Katholieke kerk tot de dag van vandaag nog steeds grote macht geniet, viel het Romeinse Rijk en verdween geheel. Hoe was dit nu mogelijk? Is dit een uitzondering, een toeval of een voorspelbare regel? Laten we eens de geschiedenis bestuderen en zien wat er precies gebeurt wanneer het Christendom in een land komt. U zult verrast zijn als je dit feit onderzoekt, er is geen enkel land of staat dat na de komst van het christendom bloeide. Aan de andere kant kunnen we echter noemen dat vele landen die in dezelfde val trapten, hetzelfde lot ervaarden als het Romeinse Rijk.

Is het niet merkwaardig dat na de komst van het Christendom in een land dat vele niet-christelijke Joden snel daarna kwamen, allerlei bedrijven uitoefenden en bloeiden? Ze bloeiden op een manier zo gemakkelijk dat mensen dit beginnen op te merken. Dit kwam vaak tot een niveau dat de mensen heftig begonnen te reageren en de regering van een land genoodzaakt voelden om hen uit hun land te verdrijven. Ik heb het niet over de tweede oorlog alleen, maar dit gebeurde vele malen in de laatste millennia, zoek het zelf op in je geschiedenisboeken. Ziet u het verschil van de twee ideologieën, wat de slaaf mentaliteit veroorzaakt heeft: De Talmoed zegt: “Het is allemaal van jou ´, terwijl de Bijbel zegt: “geef het allemaal op”. Ze worden beiden misbruikt!

DE CONTROLERENDE MACHT VAN HET GELD

Wat heeft dit alles te maken met het kennen van de aarde, zou je zeggen. Wel, alles, want de echte reden waarom de priesters deze dingen uitvoerden is dat ze de controle over de Joden en Christenen kunnen handhaven, zodat ze zich achter hun rug kunnen verbergen als er iets mis gaat met hun plannen in hun wereld beheersing. Aan de andere kant houden ze de Mens zo bezig dat die geen tijd heeft om na te denken en uit te vinden waar de ECHTE waarheid te vinden is, in Gods schepping.

Let wel, is het niet waar dat de geestelijken van het Joodse volk nog steeds aanwezig zijn? Dus de taken van de Levieten behoren hier ook nog te zijn. Je hoort er niet veel over, maar ze bestaan nog steeds en volgens hun Talmoed moeten ze nog steeds een tiende van de tienden ontvangen. Er is een enorme hoeveelheid geld dat in handen is van deze Levieten en verspreid is in de banken van verschillende landen. De meeste bankiers zijn Joden en hun taak is om ervoor te zorgen het geld vermenigvuldigt, daar zijn ze goed in. Ik kan u nog veel meer vertellen over Banken en hoe ze geld uit het niets creëren. Dit is een waarheid die lang voor de mensen verborgen gehouden is. Ik zal dit niet zo maar schrijven als ik dit niet zelf getoetst heb. Ik heb bewijs dat dit zo gebeurt.

Elke keer als iemand een lening bij de bank maakt, wordt er een boek entree gemaakt en op die manier wordt er nieuwe geld gecreëerd. Dit kan alleen gedaan worden als mensen willen lenen, dus met uw handtekening! We hebben gezien tijdens de Tweede Wereldoorlog, wat er gebeurt als je maar geld blijft drukken, dan wordt het huidige geld steeds minder waard en kon je een brood kopen voor een miljoen Mark. Dat is precies waarom we inflatie hebben, omdat de banken de hele tijd de economie inflateren met nieuw geld. Onthoud dit, het kostte 50 jaar geleden hetzelfde om een brood te maken dan vandaag, waarom dan is uw brood nu 10 keer zo duur geworden? Omdat uw geld minder waard is door inflatie die door de Banken gecreëerd zijn.

Lieve mensen hoor me uit, we worden bedrogen en zijn er helemaal niet van bewust en als ik mensen hierover vertel schudden ze hun hoofd en gaan verder met het leven. Leven, noem je dat een leven? Is dat een leven om als een slaaf van deze priesters van generatie op generatie onderworpen te zijn? Is dit een erfenis die ik voor mijn kinderen en kleinkinderen wil nalaten?

Ik heb dit zelf onlangs uitgeprobeerd met een bank die ik geld verschuldigd was voor een hypotheek, het is een lang verhaal, maar ik zal u dit op een dag uitvoerig vertellen. Maar wat ik u nu in het kort kan vertellen is dat na het geven van drie geregistreerde brieven, ondertekend door een notaris, en ingediend in het Hooggerechtshof kon de bank geen bewijs leveren of aantonen waar dat geld vandaan kwam en konden ook niet mijn Promesse dat ik oorspronkelijk ondertekend had tonen. Met andere woorden, als je geen schuldbewijs kunt aantonen, schuld je ook niets. Na twee maanden moesten ze hun zaak (die ze ondertussen tegen mij hadden opgezet) tegen mij intrekken. Daar is uw bewijs dat ik dit niet verzin. (als u hier meer over wilt weten, geef me maar een mailtje).

Het punt dat ik wil maken is dit, zoals iemand schreef op het internet (www.republicofgoodhope.org): “governments are people swapping seats on a type of “Titanic” (Ship of state) and controlled by a cartel or shadow government who use the world´s money supply as a tool to enslave and control the people”.  Ik hou van die verklaring, want het is de waarheid.

We hebben allemaal gehoord van de organisatie “Illuminate” en hun streven naar een Nieuwe Wereld Orde, maar zelfs die mensen worden gecontroleerd door deze “kartel” of “schaduwregering”, deze orde van priesters die van generatie op generatie hun demonische controle uitoefenen. Ik weet dat dit misschien meer uitleg nodig heeft, maar als je echt serieus over dit soort dingen, lees dan Boek 7 “The Energy of Life” door Vladimir Megre, en lees hoofdstuk 15 en 16.

VERKEERDE BEELDEN?

Wat ik wil zeggen is dat de leer van Jezus gemakkelijk kan worden geneutraliseerd door demonische machten. Jezus Christus heeft niets te maken met hen. Hij kwam om de gevangenen vrij te zetten, dat betekent voor mij, zij moeten gebonden zijn geweest, want je kunt niet iemand vrij zetten als hij is niet gebonden is door iets. De Joden in die tijd werden gemanipuleerd door deze orde van priesters en Hij kwam ten eerste voor Zijn eigen volk om ze te bevrijden van deze tirannie en creëerde een “godsdienst” om op die manier de acties van deze priesters tegen te gaan.

Ik vertelde je dat de macht of liever beter gezegd, de energie van onze “gedachte” materie is, we kunnen beelden creëren door middel van ons denken. Dankzij de occultisten en misschien ook wel onze eigen onwetendheid blijven we kijken naar beelden van Jezus, die aan het kruis hangt, zelfs tot vandaag de dag. We zien vele afbeeldingen van deze kruisiging in de Katholieke en Orthodoxe Kerken. Wat denkt u, zou Jezus zelf graag deze afbeelding zien? We blijven dit beeld van de kruisiging projecteren en ik wil hier graag vermelden dat het niet de opstanding, maar de kruisiging is dat wordt weergegeven. Dat is het beeld dat we voor ons houden en hoe we Jezus aan het kruis houden. Is dit niet een voorbeeld van hoe een simpel menselijk instrument de energie van collectieve menselijk denken kan gebruiken bij het vormgeven van een beeld?

De demonische priesters, die in het vormgeven van deze godsdiensten, deze probeerden te stimuleren met allerlei occulte rituelen en dogma´s. Welke religie dan ook, zelfs de meest nobele kerkgenootschappen, die hun mensen oproept tot vriendelijkheid en goede daden, als het vervlochten is met de decreten van de priesters, kunnen ze een machtig middel in hun handen zijn. Dat is hoe ze bepaalde religies besturen naar het punt van totale zelfvernietiging.

Ik zal je iets vertellen dat je kan shockeren als christen, maar ik ga het toch vertellen, want de waarheid zal je vrij maken. Ik citeer: “Anastasia´s grootvader zei het zo: “Mensen die elkaar vermoorden, samen met wat je terrorisme noemt is geworteld in de leer van de priesters die zij in vele religieuze denominaties hebben toegediend, zowel grote als kleine.

Zij zijn degenen die kwamen met de Dogma dat de Mens ware Goddelijke Leven niet op aarde is, maar ergens in een andere dimensie. Zij zijn degenen die het beeld vormden van een Paradijs apart van de Aarde dat God zelf schiep. Het is vanwege deze dogma dat zoveel religieuze fanatici een houding van verwaarlozing manifesteren ten opzichte van het leven op Aarde. Het vergt maar een kleine hoeveelheid druk op hun mind uitgeoefend on hen to induceren tot zelfdoding of anderen te doden. Kijk vandaag voorzichtig naar de oorzaak van oorlog en terrorisme en u zult duidelijk de invloed van deze monsterlijke leer zien. “Einde citaat.

EEN NIEUWE MINDSET

Ik kan niet geloven dat het Jezus bedoeling was dat Zijn onderwijs dogma werd. Ik geloof stellig dat het bedoeld was om het hart te raken en de Mens zou veranderen door de vernieuwing van hun mind; dat wij ÉÉN zijn met Vader God, één met elkaar, één met de aarde, één met het Universum. We zijn allemaal uit één God ontstaan en daarom met elkander verbonden. Nog een reden te meer waarom we beter kunnen stoppen om elkaar te doden met woorden, want we doen dit alles aan onszelf.

Daarom moeten we in de eerste plaats bewust zijn van de manifestaties van occulte rituelen en doctrines en dan de waarheid toelaten om in onze ziel wakker te worden. Grootvader zei verder: “Geen geestelijke leraar zal in staat zijn om mensen uit deze leerstellingen te redden als de mensen niet voor zichzelf gaan denken en leren ze te herkennen.”

Des te meer mensen wakker worden tot deze waarheid, des te gemakkelijker zal het voor anderen en voor de volgende generaties zijn om deze waarheden te bevatten en terug te keren naar het oorspronkelijke fundament, die onze Vader voor ons heeft vastgelegd. We moeten onderscheiden dat we verkeerd zijn onderwezen. De georganiseerde kerk is vleselijk en gecontroleerd door vleselijke leiders. Op dit moment is hun onderbewustzijn onderworpen aan hun vleselijke gedachten, en worden ze geleid door hun vleselijke gezindheid. De gezindheid van het vlees is in vijandschap met realiteit, de mind van God, die in ons woont. Daarom moeten we bewust gewaarworden dat deze demonische priesters de Mens heeft proberen te stoppen om te zien en te voelen met zijn eigen ziel, met zijn Innerlijke Mens, zijn Geest. Om de Mens te stoppen als God te zien, brachten deze priesters allerlei dogma´s op het toneel om de Mens te laten afwijken van het ware doel van God voor de mens op Aarde.

Het is daarom van het grootste belang om bewust te worden van de Goddelijke Natuur. Anastasia heeft het idee van de familie domeinen aan de wereld gegeven, zoals reeds besproken in onze vorige artikelen, één hectare grond voor ieder gezin voor levensduur.

Vladimir zegt en ik citeer: “… ze heeft een filosofie geschetst, een louter ideologie, die nog steeds rotsvast in het menselijk hart, sinds de schepping van de wereld is gebleven. Koningen en Paupers, Christenen en Joden, Moslims en Shintoïsten, Russen, Chinezen en Amerikanen hebben altijd de grootste genade en troost voor hun ziel gevonden in de schoot van de Goddelijke Natuur. Anastasia´s filosofie is de filosofie van het verenigen van de mensheid, niet met woorden, maar door middel van concrete acties, door samenvoeging van de belangen van verschillende volkeren van de wereld. De ervaring leert dat het door mensen van verschillende nationaliteiten werd geaccepteerd, waaronder Joden. En ik heb gedocumenteerde bewijs hiervan. “Einde citaat.

UW EIGEN DOMEIN (KONINKRIJK)

Denk eens, lieve mensen, je eigen stuk grond voor levenslang, dat je voor je kinderen en kleinkinderen nalaat, wat een erfenis. Is dit mogelijk in deze technocratische wereld van vandaag met al hun regels en voorschriften, die je vertellen wat je wel en niet kan doen? Het is alleen mogelijk als u zich kunt voorstellen dat dit gebeurt en niet meer bang bent om te dromen. Een ding heb ik geleerd dat niemand boven zijn schepper kan staan.

God schiep de Mens, de Mens schiep de regering, de regering schiep regels en voorschriften. Als regels en voorschriften dan zijn gemaakt door de Mens, hoe dan kunnen ze over ons heersen en regeren? Denk eens hierover, kan dat? De Mens vormt een regering en zegt, geef ons wetten zodat we ze mogen gehoorzamen. Is dat niet stom? Maar is precies wat we hebben gedaan. Hoe kan ik nu regels welke ik zelf heb gecreëerd over mij laten heersen? Dat kunnen ze alleen maar, als ikzelf toestem om dat te laten gebeuren en is dit niet precies wat we hebben gedaan in de laatste millennia of twee, en is alleen maar heel erg toegenomen in de vorige eeuw. Daarom zeg ik ook: “Ontwaak, gij, die slaapt, en sta op uit de doden.”

Natuurlijk kunnen we niet wat opgebouwd is in de laatste millennia zomaar veranderen. Maar je kunt wel beginnen in je eigen leven. Voor degenen die in het ontwaking proces zijn, en bewust gewaarworden van deze dingen, zeg ik dat het mogelijk is om je eigen regering te zijn zonder de wereldse regering te na te komen. Die zal zelf ophouden te bestaan als eenieder van ons KONING wordt van zijn eigen rijk. Openb. 5:10: “En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesters; en WIJ ZULLEN ALS KONINGEN HEERSEN OP DE AARDE”. Aha, waar? OP DEZE AARDE. Dus niet in een of andere dimensie welke ons voorgespiegeld is?

Maar hoe dan kan eenieder van ons als koning HEERSEN op Aarde?

Vele duizenden jaren geleden sloeg de Mens een verkeerde weg in. Het doel van onze Schepper was nooit om ONDER een koning te zijn, maar om te heersen ALS koningen over uw eigen grondgebied of domein. Dat was het oorspronkelijke doel en het plan van God in Genesis 1:28: de Aarde te onderwerpen en te heersen en dit doel is NOOIT veranderd, ook niet nadat Jezus kwam. Hij kwam om die wat sliepen wakker te maken. Om koning te zijn heb je ook een koninkrijk nodig.

Elke koning heeft een rijk nodig, een KONINKRIJK.

Ik weet zeker dat de meesten van ons, bewust of onbewust graag rijk willen zijn, om als een koning te leven over je eigen konink-rijk. Dit is je eigen rijk of domein (Eng. King-dom (ain), een land of gebied dat allen aan jouw behoort en waarover alleen jij mag heersen, welke zich onderwerpt aan jouw autoriteit. Een plaats waar je kunt regeren als een koning en op die manier voldoen aan Gods wens om samen met Hem te co-creëren, om je eigen Paradijs op Aarde te vestigen.

Ik begrijp dat voor velen dit op het moment misschien niet mogelijk is om een stuk grond te kopen, maar ik kan u bemoedigen: Verander je gedachten en begin te dromen dat dit mogelijk is. Het zal tijd nemen om een veranderde mindset te krijgen, omdat we zo geïndoctrineerd zijn met regels, dat we buiten het boekje moeten beginnen te denken.

Om onze mindset gevormd door de filosofie van de huidige technocratische (kunst) wereld te veranderen zal tijd nemen, maar vergeet niet dat ons DENKEN materie is. De energie van ons ´denken´ is materie, we kunnen beelden vormen door middel van ons denken. God begon met een gedachte en vormde eerst een beeltenis en daarna sprak Hij en het was daar. De Mens heeft dezelfde mogelijkheid om te creëren met zijn gedachten. Wanneer deze gedachten echter worden gecombineerd, zullen ze nog sterker worden. Daarom geloof ik dat mensen die deze dingen bewust waarnemen, ze, door de energie van collectieve denken een beeld kunnen vormen van wat ze willen hebben. Alles is u reeds gegeven, alles is van u, gebruik het met wijsheid.

WIJZIG UW BESTEMMING

De meesten van ons, indien niet allemaal zijn nog steeds onderhevig aan deze technocratische wereld, een competitieve wereld en vechten om te overleven, want dat is wat ik het noem, een strijd. Mijn advies is, terwijl je mindset bezig is te veranderen, blijf je doen wat je doet, door het verdienen of maken van geld. We willen een ander leven, maar zijn op dit moment nog onderhevig aan de technocratische wereld en moeten geld verdienen. Maar we beginnen met het veranderen van de MANIER waarop je geld verdient. Het is veel gemakkelijker dan je ooit hebt gedacht.

Helaas, in deze wereld hebben we nog steeds “geld” nodig om land te bekomen. Dus wil je meer geld maken om uit dit systeem te komen. Daarom, maakt u vrienden met behulp van de onrechtvaardige Mammon. Hoe kunnen we dit doen?

Ik schreef een boek een paar jaar geleden (160 blz.), “Born to be Rich”, waar je praktische informatie kunt vinden van je potentieel om de overvloed die je wenst te ontvangen. Een uittreksel van hoofdstuk 6 zegt: “Eerst en vooral, raak ontslagen van de gedachte van concurrentie. U bent hier op aarde om te creëren en niet om te concurreren. U hoeft niets te nemen van wie dan ook. U hoeft niet eens scherpe koopjes te dealen. Dit betekent helemaal niet dat u nooit koopjes hoeft te dealen, maar ik bedoel, u hoeft niet om met hen te handelen in een oneerlijke manier. Je hoeft niet te bedriegen of gebruik maken van een ander. U behoort een schepper te worden en niet te concurreren. U gaat krijgen wat u wilt, maar op zo´n manier dat als u het krijgt, alle anderen ook meer hebben dan wat hij nu heeft “. Einde citaat. (Als u graag een exemplaar van het boek wilt, stuur me een mail en ik zal het persoonlijk aan u zenden.

Alhoewel deze technocratische wereld een kunstmatige wereld is die geen leven produceert, leven wij er wel in en om hieruit te komen, gebruiken wij de macht om te dromen. Gebruik je verbeelding en kom in harmonie met de Creatieve kracht van de Allerhoogste. We moeten voorbij de concurrerende manier van denken naar de creatieve manier van denken overgaan. Dan kunnen we samen met Vader God de echte wereld co-creëren, de wereld van de Natuur, de wereld van de Flora en Fauna.
Napoleon Hill zei: “Alles wat je mind kan bedenken en geloven, kun je ook bereiken”. Dus wat je ook al wenst in dit leven is niet alleen mogelijk, het is je geboorterecht, je bent geboren om welgesteld te zijn.

Je bent geboren met een goddelijk verlangen om te heersen en regeren, niet over mensen, maar in je eigen koninkrijk, je eigen domein, hier op Aarde. Liefde voor deze Aarde en Gods schepping is Liefde voor Vader.

Er is zoveel meer wat ik u wil vertellen, want dit alles leidt alleen maar tot een ding: LIEFDE. De volgende keer zullen we discussiëren over liefde, huwelijk en gezinsleven en over de manier waarop God dit alles gepland heeft vanaf het begin.

Geniet van het leven, het is van U!

Hans

1 thought on “WAT IS HET DOEL VAN DE MENS OP AARDE?”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *