Meesters van het Universum

Meesters van het Universum

Vanochtend las ik mijn eerste email dat er weer een ander familielid overleden was aan kanker. Nu begrijp ik dat iemand nu met zijn handen in het haar zit en roept: “Mijn God, waarom ik, waarom haar, waarom heb je haar niet genezen?” Ik ben ervan overtuigd dat je dit hebt gezien en gehoord. Een persoon is stervende aan kanker en niemand kan er iets aan doen en die persoon sterft gewoon voor je ogen, hoe verschrikkelijk. Honderden, misschien wel duizenden bidden voor deze persoon en nog steeds is er geen resultaat, ze stierf. Waarom is dit? Waarom lijkt het alsof God ons niet antwoord in onze behoeften? 

Maar lieve vrienden, dat doet hij wel, maar niet altijd op de manier zoals we verwachten. Ik realiseer me dat, alhoewel onze liefhebbende Vader zich bewust is van deze dingen, Hij niets kan doen, om de doodeenvoudige reden dat hij reeds alles heeft gedaan om deze persoon te genezen. Waarom? Omdat Hij heeft deze macht aan de mensen heeft gegeven en dit niet terug kan nemen. Het is niet aan de hemelse Vader, maar aan de Goden op aarde (dat is ons), om de orde te herstellen en de dingen terug in perspectief te brengen. Er zijn mensen vandaag de dag, die de handen op een persoon leggen om dezen meteen te genezen, maar dat gebeurt maar weinig, te weinig en ook hier gebeurt het ook niet altijd.

Alle macht over de vijand is aan de Mens gegeven. Zijn liefde voor Zijn schepping was zo compleet en heilzaam dat hij alles wat Hij had vanaf het begin van Zijn schepping aan de Mens gaf. Er is niets meer dat God kan geven. Wat wij nu daarmee doen is nu onze zaak. Zoals ik in mijn vorig artikel heb uitgelegd, alle informatie ligt reeds in een zaadje van b.v. een boom, van ongerepte oorsprong en het heeft God of de mens niet nodig om te ontwikkelen, eenmaal in de bodem, zal hij groeien en alles doen wat nodig is om een gezonde boom te worden, geen inmenging van de mens is noodzakelijk. Het is hetzelfde met de mens. Aangezien alle informatie van oorsprong in de mens is gestoken, is het lichaam van de mens in staat om een 100% perfect mens te worden zoals de Schepper in den beginne hem geschapen heeft en in zijn aardse leven helemaal gezond kan blijven en nooit ziek worden, want het lichaam is zo ontworpen om zichzelf te genezen, wanneer het aangevallen wordt door onbekende oorzaak. De Schepper heeft aan alles gedacht zodat het lichaam voor altijd gezond kan blijven tijdens het leven op aarde. Waarom dan wordt de Mens ziek?

God kan dan een “persoon” zijn, maar niet op de manier zoals wij dat zijn, want Hij heeft geen LICHAAM zoals de Mens en kan dus niet komen om je te omhelzen en je genezen. Wat Hij wel deed is, Hij heeft ons Zijn gematerialiseerde gedachten nagelaten. We kunnen Zijn gedachten overal om ons heen zien en lezen en er gebruik van maken. Voordat ik verder ga laat me hier noemen een feit.

De WARE kennis van fysica

Artsen zeggen dat ze ´niets meer kunnen doen “, alleen maar om te helpen de pijn een beetje te verzachten, hun kennis is uitgeput. Artsen bedoelen het wel goed, maar zijn mensen die geneeskunde hebben gestudeerd op een Medische School, welke meestal door de farmaceutische industrie worden gesponsord, die weer miljarden uit van geneesmiddelen verdienen. U kunt raden wat voor soort geneesmiddelen zij voorschrijven om te bestuderen? Door hun sponsoring, is Big Pharma bezig op deze manier de markt te manipuleren. Een vak die ze niet of weinig bestuderen op de Medische School is “fysica???, of “natuurkunde??? de studie van de natuurwetenschap en hoe om de mensen op natuurlijke wijze te genezen door God gegeven kruiden. Ik vermeld hier gewoon een feit dat deze industrie heeft meer mensen gedood dan alle oorlogen bij elkaar. Chemotherapie is hier al meer dan 100 jaar, zonder enig resultaat, waarom gebruiken we het dan nog steeds? Chemotherapie maakt je dood, gebruik het alstublieft niet als het enigszins kan, je niet gebruiken, het is GEEN natuurlijke geneeswijze, het is Chemisch. Er zijn andere methoden, de natuurlijke methode, geschapen door onze hemelse Vader.

Er sterven mensen om ons heen aan ziekten zoals kanker en aids en terwijl duizenden mensen bidden voor deze mensen, lijkt het alsof God niets hoort, want de meesten sterven nog steeds. Wat gebeurt er nu werkelijk, is God blind voor ons verdriet, heeft Hij geen gevoel? Nee, Hij heeft gevoel en Hij voelt voor de dingen waar we doorgaan, maar Hij is niet in staat om iets te doen totdat we in het reine komen met onszelf. Wat ik bedoel met dat is, zoals ik al zei, God heeft ons ALLES gegeven en zal dit niet meer afnemen. Hij gaf ons de aarde en het hele universum behoort ons toe. In feite, heeft Hij ons de Meesters van het Universum gemaakt, ECHT dit is WAARHEID. Voordat we zo ver zijn moeten we toch eerst onze ziekten kunnen overwinnen, nietwaar. Wij behoren een immuun stelsel op te bouwen om weerstand te bieden tegen deze indringers, om een tegenaanval te doen tegen de negatieve kankercellen in je lichaam. We hebben voedsel nodig dat niet alleen onze dode cellen voedt, maar voedsel dat nieuwe cellen creëert, zodat ons lichaam jong en gezond BLIJFT. Hoe doen we dit? Laten we eens kijken waar het allemaal begon.

Alles was bij hem, TEN DAGE TOEN ADAM GESCHAPEN WERD

Kijk eens naar Adam, hoe deze majestueuze Mens op aarde leefde, vol van glorie, kracht en liefde, hem was ALLES gegeven om deze aarde, en zijn eigen aarde (lichaam) te onderwerpen. Hij was in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was zijn versiering en bescherming, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; hij was bereid met het werk van trommelen en pijpen, dit alles was bij hem. TEN DAGE TOEN HIJ GESCHAPEN WERD, waren zij bereid. (Zie Ezech. 28:13).

Al deze dingen werden oorspronkelijk gemaakt in hem. Hoe beeldschoon! Hij was als een prachtige boom boven alle andere bomen, zelfs geen cederboom in Gods hof was aan hem gelijk en de dennen waren met zijne takken niet te vergelijken en de platanen waren niets tegen zijne scheuten; ja, hij was zo schoon als geen boom in Gods hof. God had hem zo schoon gemaakt, dat hij zoveel takken kreeg, zodat alle bekoorlijke bomen in Gods hof hem benijdden.

Deze majestueuze wezen werd door Zijn Vader opdracht gegeven om de aarde te onderwerpen, om namen (karakter of aard) te geven aan alle gedierte en over hen te heersen (niet de mensen), een geweldige taak voor een Mens, welke hij goed deed en waarvoor hij de tijd nam om dit alles te doen, misschien nam het hem zelfs honderden jaren, wie kan het zeggen? Hij speelde met de dieren en ontdekte daarmee wat hun sterke en zwakke punten waren en hij wist precies waar hij hen voor kon inzetten. Ik geloof stellig dat dieren gecreëerd waren om de mens te dienen en te beschermen. Zoals dieren gecreëerd werden om de Mens te helpen en dienen, zo waren ook alle planten en bomen. Dieren en planten verlangen naar de liefde van de Mens, want zij bezitten het licht der genade. Wanneer we van HEN (gemanifesteerde gedachten van God) houden, in ruil daarvoor geeft de flora ons hun genezende kracht en voeding die we nodig hebben om ons gezond, jong en fit te houden en de fauna geeft help en bescherming. Een dier zal er alles voor over hebben om een pad op de rug te krijgen, want de mens is de Superieur wezen op aarde en hun instinct kent en begrijpt dit. Adam was aan het spelen met de leeuw en stoeide met hem op dezelfde manier dat wij dat doen met onze hond of kat. De natuur was niet “wild” in die dagen, het was in harmonie met mens en het universum. Wij behoren hierover te heersen, maar schijnen dit verloren te hebben.

Alles was zo zuiver en goddelijk dat Adam amper hoefde te eten. De lucht was zo zuiver dat hij kon leven door het inademen van de lucht en het stuifmeel dat daarin was, en op die manier hem versterken. Hij zocht nooit voor voedsel, want het allemaal tot zijn beschikking en wanneer hij een vrucht wilde nemen, nam hij dit, proefde het en tezelfdertijd gaf hij een naam voor de vrucht. Hij was superieur boven alle andere levende wezens op de aarde, hij was/is de Meester van het Universum. Zo bezit de Mens vandaag nog steeds Gods zaad, hij is nog steeds superieur en de Meester van het Universum.

Co-Creeren

Daarna maakte Eva haar verschijning en deelde hij alles met haar en ze hadden een geweldige tijd om alles te ontdekken en te ervaren. Toen begonnen ze samen met het co?creëren op de aarde and we zeggen vaak dat de “sky is the limit???, maar voor hen was zelfs het Universum niet de limiet. Hun taak was om de aarde te vervullen en deze te onderwerpen. Vandaag horen we mensen zeggen dat er teveel mensen op aarde zijn. Ik kan u vertellen waar dat vandaan komt: uit de leer van demonen. Wanneer je b.v. elke familie op de hele aarde een halve hectare grond zou geven, zouden ze nog niet eens een land als Australië vullen. Maar zelfs als de dag zou komen dat de aarde vol is, dan creëren we leven op een andere planeet of in een andere Sterrenstelsel. De aarde werd ons door onze liefhebbende Vader gegeven om te onderwerpen aan ons met dezelfde creatieve kracht en liefde als Hij heeft, om te ontdekken, verkennen en ervan te genieten.

Wat ging er verkeerd, waarom hebben we deze tuin verlaten, waar alle dingen reeds aanwezig waren om de Mens te behagen? Gelooft u werkelijk dat onze hemelse Vader de Mens uit deze heerlijke Tuin heeft verbannen? Zijn lieflijke Tuin is nog steeds hier, maar we schijnen dit te hebben verlaten en een andere route zijn gevolgd. Een route die NIET ZO GOED voor de Mens was/is. We zijn begonnen met het creëren van dingen die niet zo goed waren voor niets en niemand, zelfs niet voor de andere levende wezens op aarde. De harmonie was verbroken. Waar ging het mis?

De Fout om te analyseren

Er was maar EEN DING dat God Adam vertelde niet te doen; gebruik maken van zijn eigen Mind. Met andere woorden, niet proberen na te denken HOE dit deze creatie is ontstaan, niet proberen te achterhalen hoe dit allemaal is gedaan, waar het allemaal vandaan kwam. “Als God ons heeft geschapen, waar komt Hij dan vandaan???? Eenvoudig niet proberen dingen te ANALYSEREN. Het ging goed voor een lange tijd, honderden, duizenden, misschien zelfs miljoenen jaren, maar er kwam een “dag??? dat de Mens besloot te doen wat God hem opdroeg niet te doen; om de dingen te analyseren. Waarom deden ze dit? Omdat ze wilden worden als God! Waren ze dan vergeten dat ze reeds als God waren? Wat Adam juist niet moest doen, dat deed hij. Terwijl hij een gezalfde overdekkende Cherub was, hij was op Gods heilige berg; hij wandelde in het midden der vurige stenen. Hij was foutloos in zijn wegen, van den dag af, dat hij geschapen was, totdat er ongerechtigheid in hem gevonden was. “Uw hart verheft zich over uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven,..???

Vanwege dat ene ding, het analyseren van dingen werd zijn wijsheid bedorven en was destructie onvermijdelijk. We kunnen deze destructie vandaag overal om ons heen zien. Ik zal niet de schuld op Adam leggen, want ironisch genoeg, zijn ook WIJ niet vandaag nog steeds bezig met het analyseren van dingen, zijn wij niet nog steeds bezig met het “splitsen??? van dingen om te zien hoe het werkt. Dat is wat wij vandaag “de wetenschap” noemen, welke men vandaag een ´kunst´ noemt, maar ik noem het liever “dwaasheid”, want hun wijsheid is bedorven.

Als de Mens op deze weg voort mocht blijven gaan, zou hij zichzelf uiteindelijk vernietigen. Maar zal God dat toelaten? Ik geloof dat onze Vader genoeg geloof in Zijn schepping heeft om te weten dat mensen Hem niet zullen teleurstellen. Zolang wij beseffen dat het niet God, maar de Mens zelf is die oplossing met zich draagt, met de volle wijsheid van Vader God kan herstel komen, zelfs na al die millennia dat ze de verkeerde pad genomen heeft. Ik ben mij nu bewust van deze feiten en zal niet schromen dit bekend te maken aan een ieder die wil luisteren. Neem alstublieft niet mijn woord voor waarheid, want het zou anders weer een dogma zijn, maar luisterd naar uw eigen hart, daar ligt de waarheid verborgen.

Herstel is hier!

Gods zaad heerst nog steeds in Zijn Zonen hier op aarde en deze WAARHEID zal herstel brengen, maar dan moeten we niet vergeten dat alle dingen reeds aan de Mens gegeven is. Er valt van de Vaders kant niets meer te geven, alle waarheid kan ontkiemt worden in Zijn Zoon, de Mens.

Alhoewel Adam afgeweken is van deze perfecte weg, is ALLES NOG NIET VERLOREN. Alle waarheid is nog steeds hier, en ligt verborgen in Gods Tuin, ons hart. In de eerste plaats behoren we weer het geloof in onze innerlijke mens waar Vader ALLES heeft opgeslagen, te herstellen. ALLES wat we nodig in dit leven en voor de toekomst ligt opgeslagen in de Innerlijke Mens. We moeten beseffen dat we ONZE TOEKOMST kunnen CREEREN, maar dan op de Goddelijke manier zoals we van ongerepte oorsprong geprogrammeerd waren door de Schepper. Als er genoeg van ons dit beginnen te geloven, dan kunnen we samen uit deze puinhoop, die de mens er van gemaakt heeft, komen en beginnen met het CO-CREËREN, zoals we van den beginnen ontworpen waren om te doen.

Allereerst stoppen we met het analyseren van dingen, we stoppen met het uitpluizen, waar God vandaan komt, dat is een deeltje van Hem, die Hij ons niet heeft gegeven, en we zullen het ook nooit weten, zo moet het niet eens proberen. We geloven dat Hij de grote “IK BEN??? is. IK BEN ook Zijn Zoon en naar Zijn beeld gecreëerd en daarom in staat om precies hetzelfde te doen wat Mijn hemelse Vader deed, nu heeft Hij alles aan ons nagelaten om dit af te maken en samen met Hem te co-creëren, maar doe geen moeite om na te denken HOE dit gedaan wordt, maar doe het gewoon. Zoals de slogan van Nike zegt: JUST DO IT! Gods gemanifesteerde gedachten zijn overal om ons heen, maar Hij zal niets meer creëren zonder ons, Zijn oogappel, Zijn Zoon, de Mens. Hij liet alles verder aan ons over om de schepping verder klaar te maken en te onderhouden. God kan immers niet voor alles op aarde zorgen, daar heeft Hij ons voor nodig. Hij heeft ons reeds alle dingen gegeven die tot leven en godsvrucht dienen.

Als we dat nu echt geloven dan kunnen we nu de handen op de zieken leggen en leven in hen spreken. Tegelijkertijd geven we hun het juiste voedsel en voedingsstoffen, want ook dat is VADER. We geven de mensen voeding die hun conditie en resistent op zal bouwen, we geven ze god gecreëerde kruiden, die de mensen zullen genezen en op die manier hun immuunsysteem zal opbouwenn om deze vreemde ziekten uit hun lichaam te weren.

Het voedsel dat we in de supermarkt kopen heeft bijna geen waarde, want het is behandeld met zoveel chemicaliën die de voedingswaarden nauwelijks te vinden zijn. Ja, we bidden voor ons eten, maar dat is om Hem te danken, niet voor de rommel die er in zit. Sommige van de voedingsmiddelen zijn ontleed door wetenschappers en zijn gemanipuleerd op een zodanige wijze dat er niets goddelijke meer in te vinden is. Ik denk dat we dat GM (genetisch gemanipuleerd) voedsel noemen.

Maar u zegt, “Ik eet dit voedsel en leef”. Tuurlijk, leeft u, maar leeft u werkelijk en bent u gezond? Al wat dit eten doet is het voeden van uw dode cellen, maar wat het niet doet is; het produceren van nieuwe cellen, die zo nodig zijn om gezond en jong te blijven. Daarom worden we ouder en ouder en meer en meer rimpels. Kom op, dames, ik weet dat u dagelijks in de spiegel Kijkt en die rimpels en droge huid ziet en je haat het. Nu ben je bezig met allerlei hulp van zalfjes en remedies om dit op te lossen, zonder om de oorsprong aan te pakken. Overal om ons heen zien we mensen ouder worden en velen voor hun tijd sterven, om de simpele reden dat ons voedsel door de wetenschappers zo “geanalyseerd” is en op een zodanige wijze gemanipuleerd dat het voedsel zo vervreemd is, dat dit je voor een tijdje in leven zal houden, maar dat is ook alles. Dit voedsel is zo vervreemd, het zal u tenslotte meer kwaad dan goed doen, het geeft u niet werkelijk de cel opbouwende voeding die een Mens nodig heeft. De wetenschappers zijn erg trots op het feit dat ze ons voedsel op deze manier kunnen manipuleren, ironisch genoeg krijgen ze er nog prijzen voor ook. God helpe ons!

Wist u dat zelfs onze sinaasappels die we vandaag eten niet origineel meer is, het is niet het product zoals God dit origineel schiep. Het is waarschijnlijk een kruising tussen Pomelo en Mandarijn. Onderzoek het zelf maar. Ik vraag me af hoeveel meer vruchten en groenten p deze manier gemanipuleerd zijn door deze “goden” van Wetenschap? Vader heeft ons deze macht gegeven, maar hebben we het werkelijk gebruikt voor Zijn glorie? Ik denk dat we de goede dingen voor de verkeerde redenen ontwikkelen. We hebben voedsel nodig om langer en gelukkiger leven en op die manier onze hemelse Vader te behagen. We lijken vele dingen, die onze voorvaderen wisten, te zijn vergeten. Ik zal u hier een voorbeeld van een van deze dingen.

De kracht in de ceder boom

Ik weet van een zeer krachtige creatie dat vol positieve energie is als gevolg van de oneindige krachten van de natuur, dat is de ceder boom. De Bijbel staat vol met voorbeelden over het nut van de Ceder. David bouwde een huis van Ceder en zo deed Salomo. We weten allemaal dat Salomo een wijs man was, hij was wijzer dan alle mensen. Zijn beroemdheid was bekend onder alle heidenen van die tijd. En hij sprak drieduizend spreuken, en liederen van hem waren een duizend en vijf. En hij sprak ook van de bomen, van den cederboom af, die op den Libanon is … “(1Kon.4 :31?33).

Deze wijze man sprak over de Ceder bomen, want hij wist de kracht en de positieve energie die er in opgeslagen is. Salomo bouwde niet alleen een huis voor hemzelf, maar gebruikte de Cederhout ook voor het bouwen van de tempel van God. Hij kreeg dit hout vanuit Libanon en het was zeer kostbaar. Maar hij was bereid om enigiets te betalen om het hout te bemachtigen. De boom heeft een sterke balsamiek geur en vandaar dat het hele bos zo aangenaam en geurig ruikt, heerlijk en gezond om in te wandelen, Het hout is goed bestemd om mee te bouwen, want het is niet onderhevig aan bederf, en zal niet gauw door wormen gegeten worden, vandaar dat het ook gebruikt werd voor de tempel in Jeruzalem en het paleis van Salomo, die ook genoemd werd, “het huis van het woud van Libanon”, waarschijnlijk zo genoemd door de hoeveelheid van dit hout gebruikt in de bouw.

Waarom vertel ik je dit? Deze boom heeft zo´n krachtige energie, dat je Gods aanwezigheid als het ware kunt voelen, zie 1Koningen 8: 10,11: “En het geschiedde, als de priesters uit het heilige uitgingen, dat een wolk het huis des Heeren vervulde. En de priesters KONDEN NIET STAAN om te dienen, vanwege DE WOLK; want de heerlijkheid des Heeren had het huis des Heeren vervuld???.

Wat voor wolk was dat? Religie zegt dat dit de glorie van God is en op een manier is dat ook zo, maar in werkelijkheid is het de ENERGIE die in het hout OPGESLAGEN is; een boom door God geschapen, blootgesteld aan de kosmos, die de bekwaamheid heeft om deze energie uit de kosmos te halen en dit op te slaan en weer terug te geven aan de Mens. Zie ook in 2 Kron. 5:14, “En de priesters konden, vanwege die WOLK, niet staan, om te dienen; want de heerlijkheid des Heeren had het huis Gods vervuld???. De glorie van God is de ENERGIE dat opgeslagen ligt in al Zijn gehele Schepping.

Daarnaast is het een van de mooiste en meest majestueuze bomen op de aarde, vanaf de vroegste tijden is het als een leven gevende, helende boom beschouwt. Cederhout scheidt phytoncids uit, welke ziekte?inducerende micro?organismen vernietigd en dient om de lucht te zuiveren met helende en gezonde eigenschappen. In Leviticus 14: 4 leert de Bijbel hoe om mensen te genezen en zelfs woonhuizen te desinfecteren met de hulp van de Ceder. Dezelfde genezende kracht is er nog steeds vandaag!

Des te dichter bij het begin, des te dichter bij de WAARHEID


Hoe verder we teruggaan naar het begin, des te dichter komen we bij de WAARHEID. We plukken de vruchten van ons analyseren van dingen en oogsten de resultaten van deze ´valse goden´ zoals de wetenschappers. Daar moet een einde aan komen, maar om in staat te zijn de wereld te veranderen, behoort de Mens met zichzelf te beginnen. Vader heeft ons de knowhow gegeven. Zoals ik vorige keer heb uitgelegd over het feit dat ieder zaadje door God geschapen reeds alle kennis van ongerepte oorsprong bezit om zichzelf te reproduceren, zelfs al is het miljoenen jaren oud. Op dezelfde manier is Gods zaad in onze ziel ingebed, dat alle kennis bezit om alles te kunnen overwinnen en om in alle omstandigheden zegevierend te zijn en op die manier kunnen we ons beloofde land, deze prachtige majestueuze en magnifieke aarde, terug brengen in zijn oorspronkelijke staat. Wanneer we dit doen, zullen we weer Meesters van het Universum worden, zoals van het begin der tijden bedoeld was

Ik bid dat Vader u zal inspireren om u vast te houden aan het feit;

DAT U UW EIGEN TOEKOMST KUNT CREËREN!

Hans!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *