Waarom Speelgoed de Ontwikkeling van het Kind Vertraagd

WAAROM SPEELGOED DE ONTWIKKELING VAN HET KIND VERTRAAGD

Vandaag iets over de ontwikkeling van kinderen – uw toekomst.
Ontstaan uit een bewerkte uittreksel uit de boeken van “Ringing Cedars Series???

 
Diepzinnige intelligentie op “slimme ouderschap” ? van de opmerkelijke Anastasia


 

Kunstmatig tot stand gebrachte voorwerpen hebben geen dergelijke aansluiting [naar de Schepping] en structureren geen prioriteiten en waarden in de hersenen van het kind op de juiste manier – Anastasia.

Het begint allemaal bij de geboorte …

Anastasia stelt dat de natuurlijke leerproces wordt gestopt bij de geboorte door goedbedoelende ouders, die ongewild de wegen van onze technocratische wereld bewerkstelligen . Ze laat zien hoe een kind al zijn latente geestelijke en psychische krachten kan ontwikkelen en hoe zelfs volwassenen kunnen herwinnen wat ze hebben verloren!

Een industrieel “realiteit”

De wereld van de technocratie laat echter niet toe dat ouders het juiste doen. Wat ziet een kind met zijn eerste bewuste blik om zich heen? Hij ziet het plafond, de rand van zijn wieg, een aantal lapjes stof, de muren ? allemaal kenmerken en waarden van de kunstmatige wereld, die door een technocratische samenleving gemaakt is. En in deze wereld vindt hij zijn moeder en haar borsten.

Zinloze rammelen en piepen ...

“´Dit moet dan de manier zijn, zoals dingen zijn!” Concludeert hij. Zijn lachende ouders bieden hem speelgoed en andere objecten die rammelen en piepen, alsof ze van onschatbare waarde zijn. Waarom? Hij zal een lange tijd proberen te begrijpen welke zin deze rammelen en piepen hebben. Hij zal proberen ze te begrijpen, zowel door zijn bewustzijn en zijn onderbewustzijn.

Beschermd … of cut?off?

En vervolgens zullen dezelfde lachende ouders hem proberen te wikkelen in een soort stof, welke hij heel erg ongemakkelijk vind. Hij zal pogingen wagen om zich te bevrijden, maar tevergeefs! En de enige manier van protest die hij tot zijn beschikking heeft is een kreet! Een kreet van protest, een beroep om hulp, een kreet van opstand. En vanaf dat moment, dit perfect geschapen wezen en soeverein wordt een armoedige slaaf, bedelend voor hand?outs.

Het kind wordt van het ene na de ander met de parafernalia van een kunstmatige wereld aangeboden. Er wordt hem een of ander nieuw speelgoed of kledingstuk aangeboden alsof het de laatste ‘Summum bonum. is (Laijns voor het beste product) . En de gedachte wordt daarbij ingepeperd dat dit de meest belangrijke objecten in de wereld zijn waarin hij is aangekomen.

Perfect Geboren …

In zijn kinderschoenen, ondanks zijn status als het meest volmaakte wezen in het heelal, wordt hij al gekoppeld en als een onvolmaakt schepsel behandeld, en zelfs in deze instellingen, die u beschouwd als onderwijs, wordt hij voortdurend herinnerd aan de waarden van deze kunstmatige wereld.

Niet eerder dan bij de leeftijd van negen hoort hij een passerende vermelding van het bestaan van de wereld van de natuur, en dan alleen als aanvulling op dat andere, meer belangrijke wereld van de gefabriceerde objecten. En de meeste mensen zijn nooit in de gelegenheid gesteld om van de waarheid bewust te worden, zelfs tot het einde van hun dagen. En vandaar dat  de ogenschijnlijk simpele vraag: ´Wat is de betekenis van het leven?´ onbeantwoord blijft.

De Natuurlijke Wet legt de grondslag…

Een negen?jarig kind opgevoed in de natuurlijke wereld heeft een veel nauwkeuriger beeld van de schepping dan alle wetenschappelijke instellingen van onze wereld, of, inderdaad, zelfs van onze prominente geleerden.
Voor iemand die op het juiste moment geleerd heeft hoe de schepping gevormd is (wiskunde, natuurkunde, scheikunde), zijn slechts kleinigheden. Als hij wil, of het noodzakelijk acht om zich te bewijzen in sommige wetenschappelijke kringen, zal hij gemakkelijk alle anderen overtreffen.
De mens in de wereld van technocratie heeft nog nooit iets uitgevonden dat niet reeds aanwezig is in de natuur. Zelfs de meest perfecte vervaardigde apparaten zijn slechts een imitatie van wat er in de natuur bestaat.

Laat ze spelen met bugs ? NIET net blokken!

Volgens Anastasia is een bug een meer perfecte mechanisme dan elke ander vervaardigde product. Een kind die voorzien is van de mogelijkheid om te communiceren met deze perfecte wezens, zal zelf op deze manier meer perfect worden dan door de communicatie met primitieve levenloze voorwerpen.
Elk grassprietje, elke bug is verweven met de hele schepping en helpt vervolgens het kind om bewust te worden van de essentie van het heelal en van zichzelf als deel van het bewust worden van zijn aangeboren doel, zoals dit door de Schepper bepaald was van den beginne. Kunstmatig gecreëerde voorwerpen hebben geen dergelijke aansluiting en arrangeren geen prioriteiten en waarden op de juiste manier in de hersenen van het kind.

Onze natuurlijke inherente vermogens ...

De schepping is zo wonderbaarlijk geformeerd door de Schepper dat de natuur en de geest van het universum er voor zorgen dat elke nieuwe Mens als een  soeverein wezen geboren wordt, een koning dus! Hij is volmaakt in schoonheid ? zuiver en onbevlekt. Door de nog zachte bovenste deel van zijn hoofd neemt hij een enorme vloed van informatie uit het Universum op. De vaardigheden die in elke pasgeboren kind inherent zijn, om hem in staat te stellen de wijste wezen in het heelal te worden, Goddelijk. Het neemt hem heel weinig tijd om genade en vreugde aan zijn ouders te schenken.

Gedurende deze periode, zeg maar niet meer dan negen jaar ? wordt hij zich bewust van wat de schepping inhoud en de betekenis van het menselijk bestaan. En alles wat hij nodig heeft om dit te bereiken bestaat reeds (…..want alles is van u. 1Co 3:21,2Pet.1:3).
Alleen de ouders behoren niet de echte, natuurlijke orde van de schepping verstoren door het kind af te snijden van de meest volmaakte werken in het Universum.

Een praktisch Leerzaam Voorbeeld … 

Dus, nu arriveren deze ouders met deze drie?jarige kind bij hun tuinplot, maar nemen wel zijn favoriete speelgoedjes mee. Kunstmatige speelgoed dat de plaats innemen van de echte prioriteiten van het Universum. Ach, als ze dat nou eens niet zouden doen! Denk net, hoe een kind betrokken en geïnspireerd kan worden met iets veel interessanter dan zinloos en zelfs schadelijke interactie met gefabriceerde objecten.

Vraag het kind om hulp …

Je zou hem allereerst kunnen vragen om u te helpen, maar vraag dan wel in alle ernst, zonder zwichten, vooral omdat hij eigenlijk in staat is om u hulp te bieden. Als u b.v. dingen gaat planten, vraag hem om de zaden vast te houden ter voorbereiding van het zaaien, of om de zaaibedden te harken, of om hem een zaadje in het gat te laten doen welke u reeds hebt voorbereid.. En in het proces kunt u met hem praten over wat je aan het doen bent, zoiets als dit:

“´We zullen het zaadje in de grond zetten en het dan te bedekken met aarde. Wanneer de Zon aan de hemel schijnt en de aarde verwarmt, zal het zaadje warm worden en beginnen te groeien. Het zal de zon willen zien, en na een tijdje zal een scheutje uit de aarde komen, net als deze. ´Op dit moment kun je hem een grassprietje laten zien. Als de scheut van de zon houdt, zal het groter en groter groeien en misschien wordt het een dag wel een boom, of iets kleiner zoals een bloem. En ik wil dat het lekker fruit wordt, en je zal het eten het als je het lekker vindt. De kleine scheut zal zijn vruchten voor jou voorbereiden

Lessen in leven en sterven …

Wanneer je met je kind op de tuin?plot aankomt, of wanneer hij in de ochtend wakker wordt, laat hem eerst kijken en zien of er nieuwe scheuten zijn gekomen. Mocht u er een zou opmerken, toon je vreugde. Als je jonge planten in plaats van zaden in de grond zet, is het net zo belangrijk om uw kind uit te leggen wat je doet. Als je bijvoorbeeld tomaten zaailingen wilt planten, laat hem de stengels een voor een aangeven. Als hij onverhoopt een stengel zou breken, neemt dan de gebroken stengel in je handen en zeg: ´Ik denk niet dat deze zal blijven leven of dat het vrucht zal dragen, omdat het beschadigd is, maar laten we het in ieder geval proberen te planten. Plant dan  ten minste een van de gebroken stengels samen met de anderen.

Een paar dagen later, wanneer je de tuin bed weer met uw kind bezoekt en de stengels zijn geconcretiseerd, wijs dan de gebroken, verdorren stengel aan je kleintje en herinner hem eraan dat het gebroken was tijdens de aanplant, maar probeer je te onthouden van een prediking toon. Probeer met hem te praten als een gelijke. Je moet rekening houden met de gedachte dat hij in sommige opzichten superieur is aan u ? in de zuiverheid van zijn denken, bijvoorbeeld. Hij is een volmaakt wezen! Als het je lukt om dat te begrijpen, dan kunt u intuïtief verder gaan, en uw kind zal inderdaad een persoon worden die veel vreugde in uw dagen zal brengen.

De lege ruimtes niet invullen…

Wanneer je onder de sterren slaapt, neem dan je kind mee, leg hem naast je neer, laat hem naar de sterren kijken, maar vertel hem onder geen beding de namen van de planeten of hoe je hun oorsprong en functie waarneemt, want dit is iets wat je zelf niet echt weet, en de dogma´s die  in je hersenen zijn opgeslagen zal het kind alleen op een dwaalspoor van de waarheid brengen. Zijn onderbewustzijn kent de waarheid, en het zal zelf tot zijn bewustzijn doordringen. Al wat je zou kunnen doen is om hem te vertellen dat je er van houd om naar de lichtende sterren te kijken, en vraag uw kind welke ster hij het beste vindt van alle sterren.

Toestaan dat zijn hersencellen ontwaken …

In het algemeen is het heel belangrijk om te weten hoe uw kind vragen te stellen. Het volgende jaar zou u uw kind zijn eigen zaaibed kunnen aanbieden, maak het gereed en geef hem de vrijheid om te doen wat hij wil met haar. Moet hem nooit met geweld dwingen er iets mee te doen, en ook niet steeds corrigeren wat hij heeft gedaan. Het enige wat je kunt doen is hem vragen wat hij graag wil. U kunt hulp bieden, maar pas nadat je zijn toestemming hebt gevraagd om samen net hem te werken. Wanneer u granen gaat planten, laat hem wat korrels voor u op de zaaibed gooien.

Het is niet alleen een kwestie van een kennis en gevoel te hebben over hoe en wat er groeit. Het belangrijkste is dat het kind begint te denken, te analyseren en cellen ontwaken in zijn hersenen, welke gedurende zijn hele leven zullen uitwerken. Ze zullen hem helderder en meer getalenteerd maken, vergeleken met degenen wiens corresponderende cellen nog slapende zijn.

Een Genie zal op natuurlijke wijze ontwikkelen …

Wat betreft het “beschaafde??? leven aangaat ? wat men vooruitgang noemt ? kan hij heel goed superieur blijken te zijn op elk gebied van het streven ? temeer omdat de zuiverheid van zijn denken hem een uitzonderlijk gelukkig mens maakt . Het contact dat hij met zijn planten heeft gemaakt, zullen hem in staat stellen om voortdurend meer en meer informatie – in te nemen ? en uit te wisselen. De inkomende berichten worden door zijn onderbewustzijn ontvangen en aan zijn bewustzijn, in de vorm van veel nieuwe gedachten en ontdekkingen uitgezonden. Naar buiten toe lijkt hij zoals iedereen, maar van binnen …

Dit is het soort mens die je een genie noemt… 

NABESCHOUWING…

Sinds de Mens afweek van Gods idee en opdracht om vruchtbaar te zijn op aarde, het te vervullen en te onderwerpen aan hemzelf, om te heersen over alle gedierte heeft het op een gegeven moment besloten zijn eigen pad te kiezen. Geschapen in het Beeld van God, met Gods Mind en Geest heeft de Mens besloten zijn vleselijke Mind te gebruiken in plaats van Gods Mind en zijn we nu duizenden jaren verder en ziet om u heen wat we gecreëerd hebben. Is dit uit God? Maar de mens heeft wel de vrijheid van God ontvangen om dit alles te doen, God bemoeit zich daar niet mee, en zal ons ook niet deze vrijheid weer afnemen. Hij heeft immers de macht aan ONS gegeven en daarom zullen WIJ het ook weer moeten herstellen. Alles is ons immers gegeven om dit te doen. Degenen die liever wachten totdat Jezus een keer terugkomt kunnen lang wachten, want ik weet heel zeker dat dit niet zo zal gebeuren. Hij heeft ons immers Zijn Geest en Kracht gegeven om dit ALLES weer recht te zetten!

Daarom zeg ik vandaag dat deze creatie van de Mens een illusie is, het is niet de WAARHEID, het brengt geen leven, geen vreugde en heeft totaal geen zin, waar leidt dit heen? Alleen wat God gecreëerd heeft is Waarheid. Alleen wat God heeft gecreëerd is WAARHEID. En alleen door de communicatie met deze waarheid zullen we God begrijpen.

Toen Christus op aarde was zei Hij, Ik ben de Waarheid en Hij schopte tegen alle wetten die de priesters ontworpen hadden. Ook vandaag behoren wij ook te schoppen tegen alle wetten die de wereld op ons heeft gelegd, zodat we terug kunnen keren naar de werkelijkheid en waarheid van onze Vader.
U noemt mij misschien een rebel, u heeft misschien wel gelijk, want zelfs Vader noemde mij een rebel, maar dan een rebel voor Hem, met andere woorden tegen het wereldse SYSTEEM, welke een vijand van God is en ons gevangen houd. Jak 4:4 zegt immers: “…. weet gij niet, dat de vriendschap der  wereld vijandschap tegen God is? Wie een vriend der wereld wil zijn,  die zal Gods vijand wezen???.

We zijn nu onderworpen aan het wereldse “Systeem??? en sommigen zijn er zelfs trots op, maar het leidt ons naar de verdoemenis. In het Oude Testament lezen we dat God waarschuwde voor een belasting van 10%, maar wist u dat we vandaag reeds 70% van al onze inkomens betalen aan het “Systeem???? Waar gaat dit eindigen lieve mensen? Sinds de dag dat we het eerste licht zien worden we gemanipuleerd en gezegd wat we wel of niet mogen doen, is dat God? Vandaag weet ik wat het betekent om of Mammon of God te dienen. Het is alles een Commerciële Spel en u bent de spil. Daarom is educatie erg gevaarlijk, want daar leert men u wat het systeem wil dat u moet weten en houd u ver van de waarheid die God heeft gecreëerd. Daarom is bovenstaande lessen voor het kind zo belangrijk.

Het wereldse systeem is de vijand. Moet niet denken omdat u naar een kerk gaat dat u buiten het systeem bent, dat is ook een illusie. Wist u dat onze landswetten gebaseerd zijn op het Zeerecht, de wet van de Zee? Niet die van het land! Waar is ons beloofde LAND nu, alles is gebaseerd op de wetten van de zee en daarom worden we als “vaartuigen??? gezien en komen we een Haven of Poort binnen, kijk naar uw Pas-poort, of de Air port. Je reist tussen de POORTEN, maar wat van het land? Wist u dat op uw paspoort, Rijbewijs en alle andere “staats??? I.D. papieren, uw naam in Hoofdletters is geschreven? Waarom zou dat zijn? Omdat de Staat een FICTIE van u gemaakt heeft, een commerciële persoon! Het gebeurde allemaal toen u ingeschreven werd, om zodoende in staat te zijn u te controleren.

In de volgende series van dit schrijven wil ik hier graag verder op ingaan en u zult ontdekken dat we niet werkelijk vrij zijn, ondanks het feit dat we vrij gemaakt zijn, maar hebt geloof, ik zal u ook vertellen hoe u wel vrij kunt zijn. U zult geschokt zijn als u deze waarheid hoort, maar….
DE WAARHEID ZAL U IMMERS VRIJ MAKEN!

Verblijf in deze waarheid.
vriendelijke groet
Hans

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *