Waarom we God niet kunnen zien

WAAROM WE GOD NIET KUNNEN ZIEN

Wie dan weet waar of wie God is? In mijn onderzoek heb ik ontdekt dat onze interpretatie van het Oude Testament vaak verkeerd is, waardoor we een verkeerd beeld krijgen van God. Steeds nader komen we tot de echte waarheid die ergens in ons Inner Mens verborgen ligt of slaapt totdat we deze kennis wakker maken. Ik weet ook zeker dat velen het Boek van Openbaring verkeerd interpreteren. Ik heb nog geen kerk gevonden die dat niet doet.

In onze laatste artikelen hebben we het vertschil aangetoond tussen wie de Here God is en wie Vader God is. Nu we weten dat de Here God niet dezelfde is als onze hemelse Vader, worden vele dingen veel duidelijker. Daarom ook durf ik met een gerust hart te zeggen dat zelfs de tien geboden niet door onze Vader gegeven zijn, maar door de Here God. Ik wil dit net in het kort verduidelijken voor degenen die niet mijn vorige geschriften gelezen hebben.

We lezen in Genesis 1 dat de Mens perfect door Vader God was, “het was zeer goed”. Dezelfde Mens (Elohim) oftewel de Here God van Genesis 2 (die door God geschapen was als God, dat zijn wij) voegde iets toe aan deze perfecte schepping, namelijk Hij;
a. Voegde een boom toe die niet zo goed was;
b. Besloot de mens te scheiden omdat hij het niet goed vond dat de Mens alleen zij.
c. Hij begon de Mens, Adam te noemen. 

Nu kunt u gemakkelijker begrijpen dat de Mens misleid werd door duivelse machten en opgezet zijn om al die dingen in het Oude Testament zo maar blindelings te geloven zonder om eerst onderzoek te doen. Jezus verfoeide vele van deze oude wetten en noemde ze de wetten van Mozes. Volgens Jezus is er maar een wet en dat is de wet van liefde, want de wet van liefde doet op natuurlijke wijze geen kwaad aan een ander. De wet van de natuur is van oorsprong in ons gebouwd, ik zal hier later op terugkomen.

Mozes veronderstelde dat hij met Vader God sprak, maar ook hij werd misleid door een andere geest, zoals we allemaal misleid zijn in dit leven op aarde. Als je nog steeds gelooft dat je niet misleid bent, ben je misleidt!

Mozes “dacht” dat het God was die met hem sprak, maar het niet de Vader, maar een andere God. Hij heeft God nooit gezien, ook niet de achterkant of wat hij ook al niet meemaakte daar op die berg. Dit was alles geïnstigeerd door die duivelse priesters, die dit hele plan opgezet hebben om op deze manier te heersen over alle Mensen. Het waren allemaal leugens, leugens, die steeds weer nieuwe dekmantels nodig hebben om te overleveren. Het was een duivelse plannen, die ik in een later artikel verder zal verduidelijken.

Ik wil alleen dit zeggen, dat je niet vreemd moet kijken dat deze priesters uit een bos kunnen praten. Zij waren zeer machtig. Zei de Here God ook niet: “Ik kan doden en levend maken, Ik kan slaan en kan helen;..” Klinkt dat voor u naar een liefhebbende Vader? Deze priesters hadden een strijd onder elkaar wie de machtigste was. Deze wijzen en tovenaars konden met hun bezweringen zelfs hun staf in een slang veranderen, maar die van Aaron verslond die van de anderen. Het was alles een groot machtsvertoon! Nee, lieve mensen, het was niet onze Vader die opdracht gaf om hele dorpen uit te moorden. Laat alstublieft voor eens uw religieuze mind achter u en laat uw hart spreken. Het zal niet gemakkelijk zijn, want religie kan diep geworteld zijn in ons onderbewustzijn en zal het niet gemakkelijk los willen laten.

WAAROM WE GOD NIET KUNNEN ZIEN

De reden dat we God niet kunnen zien is omdat Gods gedachten werken met een enorme spoed en concentratie en omdat wij deze spoed verloren hebben kunnen we Hem nooit zien. Misschien moet ik liever niet “verloren” zeggen, maar verlaten. Trouwens God is geen persoon, maar Geest. Hij is niet alleen aanwezig in u, maar Zijn tegenwoordigheid is overal te vinden in Zijn Schepping, de natuur om u heen, in het bos, zelfs tot in het kleinste grassprietje, tot in het hele heelal. DE natuur is immers Zijn Schepping. Het zijn allemaal GODS GEDACHTEN!!! Hij heeft dit alles gecreëerd en die vruchten en groenten waren er reeds duizenden, ja misschien miljoenen jaren voorheen ook en zijn nooit veranderd. Waar ook al leven is daar is Zijn Aanwezigheid. Hij is immers alom present!

Wij zijn Gods Schepping en daarom van dezelfde substantie. Wij zijn een verlenging van Hem. Omdat wij dachten slim te zijn en onzen eigen “mind” gingen gebruiken hebben we de Mind van God verlaten en zijn we het contact verloren met Zijn Schepping, Zijn gedachten. Maar u vraagt, als Gods gedachten dan zo snel gaan, waarom kan Hij dan niet Zijn gedachten aanpassen aan die van ons, zodat we Hem kunnen zien?

Ik zal u een voorbeeld geven van iets wat ik onlangs gelezen heb. Je ziet een fiets bewegen en die fietser is bezig ergens heen te gaan en wil een bestemming bereiken. Als Nederlanders behoren we te weten hoe een fiets werkt nietwaar. De wielen hebben spaken, maar die zie je niet doordat de spoed van het wiel zo snel draait. Het gaat zo snel dat je visuele perceptie dit niet onderscheidt. De reden voor dit is feitelijk zo, omdat de spoed van je eigen denken en je visuele perceptie dit niet toelaat om dit te zien. Maar als het wiel langzamer zou gaan draaien, begin je iets te onderscheiden en pas als de fiets helemaal stil staat zie je de spaken.

Maar wat goed doet een fiets als het stil staat? De fietser staat of ligt er naast en hij komt nergens, doet niets en bereikt ook niet zijn bestemming, totdat hij weer op de fiets klimt en verder fietst.

Het enige ding waar je zeker van bent is dat de spaken wel echt bestaan, dat is al. Als je de spaken wilt blijven zien dan wat goed is de fietser voor? Op deze manier doet hij niets en komt hij ook nergens. Misschien zeg je, “wel dan kan ik hem daarom zien!” Wat goed doet dit voor jou, want als je de spaken en de fietser ziet, zal hij niets voor je betekenen, want hij zit op de grond en is immers nu geen fietser meer.

Op dezelfde manier als God Zijn spoed van denken zou veranderen naar die van ons, is Hij immers geen God meer. Is het dan niet beter dat wij leren om de spoed van ons eigen denken te accelereren? Weet je hoe irritant het kan zijn als je met iemand praat die langzamer denkt dan jij en je niet begrijpt? Het pijnigt je immers om steeds weer langzamer te denken op het niveau van die ander persoon! Daarom is het ook soms moeilijk voor mensen die dieper gaan in deze dingen, dit over te brengen aan anderen of Christenen, omdat ze weer terug moeten komen op het niveau waar de meeste christenen op het ogenblik zijn en dat frustreert.

Ik zelf heb vele dogma´s naast me gelegd en zonder deze dogma´s het Woord proberen te verstaan met mijn gevoel. Ik ben dieper gegaan in deze dingen sinds 1997 toen ik het religieuze systeem verliet, maar nu vind ik het wel moeilijker om deze nieuwe onthullingen aan de christenen te brengen. Je wordt zo snel afgemaaid, zonder dat mensen zelf onderzoek doen of dit de waarheid is. Dat komt waarschijnlijk omdat velen hun zekerheid in de letter stellen, “maar de letter doodt, maar de Geest maakt levend”.  

Als je jezelf assimileert met de spoed van een dwaas, kun je zelf een dwaas worden. Dus om God te zien moet Hij zijn eigen denken vertragen naar de spoed van die van ons en op die manier een van ons worden. Wanneer Vader dit wel doet door b.v. Zijn Zonen te sturen, kijken de menigten naar hen en zeggen: “Jij bent niet God, jij bent zelfs niet de Zoon van God, alleen maar een huichelaar. Toon voor ons een wonderwerk of we spijkeren je aan het kruis“.

God, of Zijn zonen hier op aarde, doen geen wonderwerken, want ze zullen de ongelovigen niet overtuigen. Als er wel Zonen zijn die dit doen die worden heel snel op de brandstapel gezet en zeggen, “we verbranden de manifestaties van de duistere machten”.

GODS GEDACHTEN

Toch lieve vrienden, als we om ons heen kijken zien we de vele manifestaties van Gods prachtige schepping. De zon komt op en geeft ons warmte, de maan de sterren, allen hebben een wonderlijke functie in het heelal en ze zijn allemaal voor ONS geschapen om van te genieten. Het zijn allemaal onderdelen van Zijn gedachten. We zijn geschapen in Zijn beeld, en dus zijn we Hem, we zijn EEN met God en daarom kunnen we ook de aarde weer herstellen zoals het bedoeld is van den beginne. We hebben alle kennis in ons die daarvoor nodig is. Nu moeten de mensen opstaan en weer geloven dat wij mensen allemaal EEN zijn en verbonden met elkaar. We kunnen elkaar geen pijn doen, want als we iemand anders pijnigen, pijnigen we onszelf. Wie doet dat nu? Zoals een zaadje ontspruit wanneer het de aarde vindt en ontkiemt, zo ook zal Gods zaad in ons ontkiemen wanneer we de juiste “aarde” vinden.

Wanneer we b.v het zaad van een Ceder boom nemen en je plant dit hele kleine zaadje in de grond, zal het ontspruiten en een grote majestueuze boom worden Het zal geen appelboom of een pruimenboom worden, maar een ceder boom Dezelfde ceder boom geeft weer zaad voor een nieuwe boom en bevat zoals het eerste zaad, alle informatie van dezelfde ongerepte oorsprong. Zoals het al miljoenen jaren geleden gedaan heeft en nog miljoenen jaren in de toekomst zal doen, dat wanneer dit zaad weer in de grond gezaaid wordt dit weer een majestueuze Ceder zal voortbrengen.

In elk zaadje van Gods perfecte schepping is alle mogelijke informatie door de Schepper volledig ingeplant. Miljoenen jaren gaan voorbij en deze informatie zal nooit uitgewist worden. Van oorsprong is alle informatie in het zaad ingeprent, zoals b.v. wanneer het moet ontkiemen, het voelt wanneer het lente of herfst is, het voelt wanneer om vrucht te dragen en de juister kracht uit de aarde te halen, enz. De Mens hoeft hier niet aan mee te helpen, het produceert zichzelf, dit noemen we co-creatie. Het zaad VOELT deze dingen in zichzelf. Bij de dieren noemen we dit instinkt.

De Mens nu is het hoogtepunt van de scherpping en op dezelfde manier heeft de Schepper ook in de Mens alle informatie gegeven vanaf het moment dat hij geschapen is. Alle waarheden and alle kennis van verleden en zelfs de toekomst is verborgen in hem. Dit alles heeft de Vader in Zijn geliefde kinderen ingeprent vanaf van zijn ongerepte oorsprong. Het enige probleem is dus dat de Mens de enigste wezen is dat ook een Mind van zichzelf ontvangen heeft en hij heeft die gevolgd in plaats van de Mind van God te blijven volgen.

Maar hoe nu komen al deze waarheden, kennis en wijsheid, die door God ingeprent zijn in ons Innerlijke Mens naar de oppervlakte? Door ons GEVOEL! We behoren de waarheden vast te stellen door ons gevoel. We behoren in ons gevoel te geloven in plaats van al die geïndoctrineerde ideeën in ons hoofd. Voordat je dat kunt doen behoor je eerst jezelf te bevrijden van al die huurling dogma´s.

Begrijp je nu dat we weer moeten VOELEN met het innerlijke gevoel dat God ons van oorsprong gegeven heeft? De vijand heeft geprobeerd dit te doden, maar al wat hij kan doen is het te laten slapen voor een tijd, maar we worden weer wakker, lieve vrienden. We kunnen een zaadje jaren verbergen in een doosje, al is het honderd jaar oud, maar wanneer het de aarde, water en licht ontvangt zal het weer ontkiemen zoals voorheen. Ook ons gevoel is niet verwijderd, maar is besmet en heeft voor een lange tijd in een donker doosje gelegen. Totdat het weer het Licht ontvangt en ontwaakt uit deze diepe hypnotische slaap, die ons reeds duizenden jaren achtervolgt.

Wanneer we dan eindelijk ontwaken en deze huurling dogma´s achter ons laten en weer op Zijn goddelijke wijsheid vertrouwen zullen we ontdekken dat God nooit van ons verwijdert was, NOOIT!

We kunnen God niet begrijpen met ons verstand, hoe wijs je ook mag zijn. Maar we kunnen alle formules van de aarde, alle informatie van het heelal nemen en ze in een kleine zaadje vn je ziel stoppen en dan uw gevoel zijn gang laten gaan. Dan zult u niet langer God willen zien, want u bent God hier op aarde, zoals God de Vader in de hemelen is.

Wilt u nog steeds God zien? Dat kan ook op een ander manier. Ik zal hier eindigen met een verhaal waarvan de schrijver onbekend is:

“Een kleine jongen benaderde ooit zijn iets oudere zus met een vraag over God. “Susan, kan iemand ooit echt God zien?” vroeg hij. Druk met andere dingen, Susan antwoordde kortaf: “Nee, natuurlijk niet gekkerd, God is zo ver omhoog in de hemel, dat niemand kan hem zien.”

De tijd verstreek, maar zijn vraag hing nog, dus hij benaderde zijn moeder: “Mam, kan iemand ooit echt God zien”. “Nee, niet echt”, zegt ze zachtjes. “God is een geest en dat Hij woont in ons hart, maar we kunnen nooit echt Hem zien.” Iets meer tevreden, maar toch nog steeds zich afvragend, ging de jongen weg.

Niet lang daarna, zijn dierbare oude grootvader nam het jongetje op een vis tochtje. Ze hadden een geweldige tijd samen – het was een ideale dag. De zon begon op te zetten met een ongewone pracht en praal als de dag eindigde. De oude man stopte de visserij en richtte zijn volle aandacht aan de prachtige schoonheid die voor hem ontvouwde. Bij het zien van het gezicht van zijn grootvader, die zo´n diepe vrede en tevredenheid reflecterende toen hij naar de prachtige steeds wisselende zonsondergang staarde, dacht de kleine jongen even na en tenslotte sprak hij aarzelend,

“Opa, Ik – Ik – was niet van plan om iemand anders te vragen, maar ik vraag me af of je me het antwoord kan vertellen op iets wat ik me een lange tijd afgevraagd heb – kan iedereen – kan iemand ooit echt God zien?”

De oude man draaide niet eens zijn hoofd. Een lang moment gleed voorbij, voordat hij eindelijk antwoordde,
“Kleinzoon”, zei hij rustig. “Het wordt zo – dat ik niets anders kan zien.”

“De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen.
Die dag doet sprake toestromen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan de nacht.
Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen.
Toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde,
en hun taal tot aan het einde der wereld,”
Ps. 19:1-4

“Maar vraag toch het gedierte, en het zal u onderrichten;
het gevogelte des hemels, en het zal u inlichten.
Of spreek tot de aarde, en zij zal u onderrichten;
en laat de vissen der zee het u vertellen.
Wie onder deze alle weet niet,
dat de hand des Heren dit doet?
In wiens hand de ziel is van al wat leeft,
en de geest van ieder sterveling?”
Job 12:-10

groeten en blijf gezegend
Hans

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *