CREEER JE EIGEN TOEKOMST

CREËER JE EIGEN TOEKOMST

Als je iemand die op een vliegtuig klimt vraagt, waar hij/zij naar toe gaat, kunnen ze je waarschijnlijk precies vertellen waar ze heengaan en zelfs ook hoe laat ze aankomen. Maar vraag dezelfde persoon waar het mensdom op afstevent dan weten ze dat niet. Om de Mens weer terug te draaien zoals onze Schepper dit bedoelt heeft gaat tijd nemen. Toen de eerste mensen op aarde woonden, leefden ze van pollen (stuifmeel), met andere woorden zoals ze ademden, zo aten ze. Wat is er toch veel veranderd in de Mens op aarde. Maar een ding weet ik ook dat alle kennis die vanaf het begin in ons was nog steeds daar is en kan alleen DAAR gevonden worden en niet in een boek, artikel of een universiteit. We vinden het ook niet op het Internet maar in ons Inner Mens.

  

De grootste moeite wat de Mens heeft is te geloven dat ze dezelfde creatieve kracht als God hebben, dat ze zoals God zijn als het ware. Vertel je dat, dan kijken ze je aan alsof je van Mars komt. Ze twijfelen zelfs over het feit of ze werkelijk door God geschapen zijn. God, onze Vader, de Briljante Mind schiep Zijn schepping in een impuls van inspiratie. Hij schiep de Mens naar Zijn eigen beeld als een hoogtepunt van Zijn schepping, een schepping ongekend in het Universum.

Is het werkelijk waar wat God zei over de Mens dat hij niet zoals andere wezens is, maar gelijk aan God? God zei: “naar Mijn beeld en gelijkenis is hij…..ik heb hem ALLES wat van Mij is gegeven en zal verder alles voor hemzelf geven waar hij aan kan denken voor de toekomstige tijd”. God wilde zijn eigen schepping, de Mens zien zoals Hij is.

Velen praten over God, maar kennen Hem niet werkelijk. Ze praten over hun liefde voor God, maar met dat liegen ze voor henzelf. Want hoe is het mogelijk om iemand lief te hebben die je niet kunt zien of voelen of zelfs begrijpen? Wat het kerkelijk systeem mij ook geleerd heeft, ik heb het allemaal gedaan en geprobeerd en het resultaat was dat ik geen snars dichter bij mijn Vader kwam. Dus ging ik meer nadenken en meer onderzoek doen, deze keer ZONDER de leerstellingen van onze denominaties. En na een tijd ontdekte ik dat niet alles die ze als waarheid verklaarden, echte waarheid was. Je kunt God niet vinden in MEER aanbidding, of in MEER onderwijs of om welke reden of ritueel ook die je in het systeem geleerd hebt.

Er zijn er die zeggen, “ik geloof in God”, maar waar geloven ze nu werkelijk in? Dat Hij bestaat? Wel erg primitief zou ik zeggen. Of zij die geloven dat God almachtig is, een liefhebbende Vader, maar geloven ze daar werkelijk in, wat doen ze voor God behalve woorden spreken? Ze vernietigen Zijn schepping en isoleren zich achter stenen muren, afgesloten van Gods schepping. Dezelfde personen bedenken dan allerlei nieuwe manieren om God te “dienen” of te “aanbidden”.

Alhoewel ik op de goede weg was naar nieuwe ontdekkingen over wie de Mens werkelijk is, heb ik nadat ik de “Ringing Cedar Series heb gelezen vele dingen mogen ontdekken waar mijn hart van getuigde als waarheid. Waar anders kan men Waarheid” vinden dan in je eigen hart? Ik beveel deze Series zeker aan voor een ieder die meer wil weten over de Mens en zijn toekomst.

Zoals ik geschreven heb in mijn vorige artikel over hoe we kunnen omgaan met de “gedachten van God” en waar dit te vinden is, IN ZIJN SCHEPPING, de Natuur en wanneer we dit doen, we de spoed van ons denken weer op niveau kunnen brengen met die van onze Vader.

Hoe is het dan mogelijk dat de Mens, geschapen in de gelijkenis van God, toch zo ver verwijdert is van de waarheid en zich niet (meer) gedraagt zoals een Goddelijke Wezen? De enige die dat kan doen is een wezen met dezelfde kracht van denken en dat is – de Mens zelf. Deze weg van degradatie is een lang verhaal wat in millennia ontstaan is. God gaf alle kennis aan de mens en geloofde dat de Mens hier ook weer uit kon komen zonder dat Hij zich hiermee bemoeide. Het is belangrijk te weten dat de mens zonder inmenging van God weer kon herstellen anders zou hij het geloof in hemzelf verliezen. Met andere woorden, we kunnen onze eigen lot bepalen!

Dus God wachtte totdat de mens wakker werd uit deze hypnotische slaap. Dat lieve mensen is bezig om te gebeuren. De Mens is bezig om wakker te worden. De kracht van het goddelijke denken is bezig zich te herstellen in de mens. Onder meer door de bovennatuurlijke openbaringen die ik in de “Ringing Cedar Series´ heb gelezen waar een jonge vrouw goddelijke openbaringen heeft over het verleden en de toekomst van de Mens. Deze persoon visualiseerde een prachtige toekomst die reeds leeft in de geestelijke vorm in het heelal en steeds meer momentum krijgt doordat heel veel mensen hier gehoor aan geven. Deze mensen beginnen hun eigen essentie en doel voor hun leven te begrijpen. Materialisatie hiervan zal zeker volgen.

Daarom is het belangrijk dat ik deze dingen ook op papier zet zodat anderen ook deze openbaring mogen ontvangen en op die manier hun doel van het leven te ontdekken en daar in te wandelen. We moeten onze eigen levensstijl creëren volgen het beeld dat onze Schepper dit in ons heeft gelegd. Wanneer we dit gaan doen en de mensen zien dat we succesvol, verheugd en gelukkig zijn, zullen velen volgen, omdat diep in ons wezen elk Mens deze vrede en harmonie met God en Zijn schepping zoekt. We hebben het gezocht, maar op de verkeerde plaats en een technocratische wereld geschapen die geen geluk of harmonie met de Vader brengt.

Zoals God een droom had van de Schepping en deze gedachte materialiseerde en het universum schiep met de Mens als hoogtepunt om hierover te heersen. Op dezelfde manier kunnen ook wij als Mens DROMEN, DENKEN en HANDELEN. Wanneer er een van deze drie mist dan zal er niets gebeuren. Daarom is het belangrijk om ook te handelen naar wat wij dromen en denken.

Ik lees in Openbaring: “en gij hebt ons voor onzen God tot koningen en priesters gemaakt, en wij zullen koningen zijn op de aarde!

Hoe kunnen we nu ALLEN koningen zijn op aarde? Een koning heeft een koninkrijk, een rijk van de koning. Welk “rijk” praten we hier dan van, een of ander land zoals Nederland of Duitsland? Een “rijk” is een machtsgebied, een domein van een soevereine staat. Zo hebben we ook een dierenrijk en plantenrijk. Het woord voor Koninkrijk in Engels is “King-dom”, “dom” is afgeleid van “domain”, dus als ieder van ons een koning wil zijn dan behoort een ieder van ons een eigen “rijk” of “DOMEIN”te hebben. Een rijk, een land, een territorium, een domein die we kunnen onderwerpen aan ons gezag en waarover we als koningen kunnen heersen en op deze manier de wens van God vervullen; en een paradijs op aarde creëren.
De Mens is de verkeerde weg ingeslagen, weggedreven van het oorspronkelijke doel van deMens op aarde. Het doel van de Schepper was dat de Mens dus niet om ONDER een koning zou zijn, maar ALS Koningen te heersen over hun eigen Domein. Dat was ook de oorspronkelijke opdracht in Genesis 1:28; maak de aarde onderdanig en heers.

Een FAMILIE DOMEIN, waar alles in harmonie is met jou belichaamt veel meer nabijheid aan God dan een heleboel ingewikkelde rituelen. Ik las in Boek 6 van de “Ringing Cedar Series”, het volgende en ik citeer: “Door de eeuwen heen hebben vele religies gesproken over God, maar niemand van hen heeft ooit het voor de hand liggende verklaard; in bewust met de Natuur om te gaan, communiceert de Mens met de Goddelijke gedachte. Om het universum te begrijpen is om God te begrijpen”. Einde citaat.

Dit is toch een feit. Wie heeft ooit een preek gehoord over deze dingen? Waarom hebben wijze mensen nooit over dit feit gesproken, misschien is de waarheid tegengehouden voor een reden? “O, onverstandigen, wie heeft u betoverd, dat gij aan de WAARHEID geen gehoor geeft?” Aha, betoverd, is dat wat er gebeurd is?

Er moet een reden zijn dat deze dingen stil gezwegen zijn. Wie geeft hier voordeel bij? Is het niet zo, dat wanneer een Mens over een ander Mens wil heersenen, hij eerst afhankelijk van hem moet worden. Dit is een lang verhaal, maar is wat door de eeuwen heen gebeurd is. Er waren dus door occulte machten gedreven priesters die dit bewerkstelligt hebben, om controle over de mens te hebben en van generatie op generatie (en vandaag nog) hun smerig werk doen om de mens gevangen te houden in het “systeem” zodat ze macht over hen kunnen uitvoeren en op deze manier de “god dezer wereld” kunnen zijn.

Deze occulte machten hebben de Mens weggedreven van hun essentiële dingen, die belangrijk zijn voor hun “koningschap” Omdat deze occulte betovering door de eeuwen heen geheerst heeft kon de mens zijn aardse essentie en bekwaamheden niet meer begrijpen. Wanneer men eenmaal hiervan bevrijd is zal de macht van het occulte hiermee ook verdwijnen. Wanneer de mens zijn eigen Domein gecreëerd heeft, zijn eigen “Space of Love” zal niemand en niets meer macht over hem hebben.

De occult heeft de Mens weggedreven van hun oorspronkelijke doel in het leven. Voor duizenden jaren was deze waarheid voor de Mens verborgen gebleven, maar niet langer en daarom geloof ik ook dat vandaag dezelfde religies en denominaties, die hier nooit over gesproken hebben tot inzicht kunnen komen. Misschien zullen ze het niet allemaal kunnen oppakken, maar ik geloof zeker dat ze dit “Goede Nieuws” kunnen en zullen voorbrengen en hiermee de Mensheid kunnen behoeden van vele fouten die in het verleden zijn gemaakt. Er is nog steeds hoop, ook voor de denominaties om dit op te pakken en dit “goede Nieuws” te verkondigen.

ALLE mensen kunnen dit verwezenlijken, omdat het Zaad van God reeds in ons Inner mens gezaaid is. Het Zaad dat alle kennis van onberispelijke oorsprong met zich draagt door alle eeuwen heen en nooit veranderd is. Deze waarheid zal ons inderdaad weer vrijzetten. Waarlijk vrij!

De occulte machten die er zijn hebben de mens weggedreven van hun oorspronkelijke doel als Mens op aarde. (Lees hierover ook in Boek 4 – Co-Creation). Deze occulte machten begrepen de belangrijkheid van juiste voeding en de genezende krachten in kruiden. De belangrijkheid van b.v honing, verse producten en het “airborne van pollen. Airborne pollen leeft en in staat om te bevruchten. Met elke ademhaling die een Mens inneemt, zou het in hem oplossen en het hele lichaam voeden met inbegrip van zijn hersenen. Ziet u hoe belangrijk deze dingen zijn, dit was deel van het leven zoals het van oorsprong was geweest.
Het idee wat ik in deze Series las sprak mij aan, dat elke familie een stukje grond kon hebben van ongeveer 1hectare waar men hun eigen tuin kan creëren. Dit is voldoende om uw familie domein te beginnen als co-creator met God.

Terwijl ik deze Series las getuigde mijn geest van vele waarheden en besloot om mijn eigen domein te creëren. Ik heb goede redenen om dit te doen en ik realiseer me heel goed dat de wereld die wij gecreëerd hebben, een technocratische wereld is, een kunstmatige wereld dat weinig leven voortbrengt omdat het niets te doen heeft met de schepping die onze Vader gecreëerd heeft. Ik begrijp ook heel goed dat de Mens nu wakker wordt voor deze dingen maar toch ook gelijktijdig deze twee werelden kan presenteren. De Mens zal gebruik kunnen maken van zowel de resultaten van de technocratische, kunstmatige wereld, evenals van zijn eigen, van Goddelijke origine. Boek 7 “the Energy of Life” spreekt verder over de bedoeling en essentie van Goddelijke voeding en ook hoe om dit te bereiken. Wie kan dit beter vertellen dan grootvader zelf, ik citeer grootvader die met Vladimir spreekt (pg74 -78) vrij vertaald uit het Engels:

Beeld jezelf in Vladimir, vroeg in de morgen. Een man ontwaakt in de vroege ochtend en gaat uit zijn huis de tuin in van zijn familie domein, waarin meer dan driehonderd soorten planten groeien die hij nodig heeft. Hij heeft zo de gewoonte om elke morgen op zijn eigendom rond te lopen.

Terwijl hij langs het pad loopt, verheugd hij zich over de levendige verscheidenheid aan kruiden, bomen en bloemen. Het kan niet anders dan dat deze hem vreugde brengen en hem voorzien van positieve emoties.
Niets kan hem een grotere emotionele lading van overvloedige energie geven dan zijn eigen familie leven gevende Plaats van Liefde.
Vele eeuwen gaan voorbij. In elk van hen werden pogingen ondernomen om de mensheid te trekken naar allerlei verschillende waarden. De Mens werd geïntrigeerd door een fantastisch huis, de nieuwste kleding, een nieuwe auto of een of ander nieuwe gadget. De Mens werd bezield door geld en zijn positie in de samenleving. Maar al deze blijdschap is voorwaardelijk en vluchtig. Ze brengen alleen maar een tijdelijk gevoel van geluk en plezier, en binnen een korte tijd zijn ze al weer gemeengoed geworden, lastig en soms ronduit vervelend.
Een oud en vervallen huis zal moeten hersteld worden. Een auto zal ook beginnen met frequente storingen. Kleren beginnen te slijten.

De Mens heeft altijd intuïtief de ware schoonheid en perfectie van de eeuwige gevoelt, en dat is waarom zelfs een koning, omringd door luxe en persoonlijke paleizen, altijd een tuin nodig heeft. Dit is een waarheid die voor de miljoenen jaren van het leven van de mens op Aarde, onwankelbaar is gebleven Ware vreugde en vrede is alleen haalbaar in je eigen familie-domein.

Wanneer een Mens zijn ochtendwandeling door zijn familie domein neemt, is elk grassprietje verheugd en reageert op hem. En, ver verwijdert van rotten, groeit zijn tuin met elk voorbijgaande moment van gezegend leven.
De Mens begrijpt dat het programma dat hij heeft uiteengezet bomen, struiken en fruit dragers, geplant door zijn eigen hand niet zal vergaan, maar door de eeuwen heen zal blijven leven. Ze zullen altijd blijven leven op voorwaarde dat de Mens niet zijn gedachten zal veranderen.

Wanneer de Mens zijn ochtendwandeling door zijn familie-domein neemt, ademt hij de lucht in, en met elke ademhaling neemt hij duizenden onzichtbare deeltjes in plant pollen. De lucht is verzadigd met hen. Behoorlijk vol leven komen ze de mens binnen, lossen daar in hem op zonder een spoor na te laten, zijn lichaam voedend met alles wat hij nodig heeft. En de lucht van een familie domein voedt niet alleen het menselijk lichaam, maar voedt ook de geest met ethers die het denken versnelt.

Wanneer de Mens zijn ochtendwandeling door zijn familie domein neemt, kan hij plotseling stoppen en drie besjes uit een bessen struik pikken en ze opeten. Maar waarom stopt hij nu in het bijzonder voor een aalbes struik? Waarom pikt hij nu precies drie besjes? In welk boek van wijsheid heeft de Mens gelezen dat op deze bijzondere dag hij deze drie bessen nodig had?
En nodig hebben, doet hij, op deze tijd en in deze hoeveelheid.

Dan na het nemen van nog een paar stappen, buigt de Mens zich over geur van een bloem. Waarom doet hij dit nu? Wie vertelde hem dat het nodig was om deze aromatische ether van deze bloem in het bijzonder in te nemen? En verschillende stappen verderop neemt hij iets meer te eten….
Wanneer de Mens zijn ochtendwandeling door zijn familie domein neemt, glimlachend na te denken over iets persoonlijks, terwijl tezelfdertijd genietend van een overdaad aan fruit, niet om over ze na te denken, maar om ze te voelen. Deze Mens eet zoals hij ademt.

Wie dan heeft de berekening gemaakt van het dieet van de Mens met zo´n ongelooflijke nauwkeurigheid? Waar is al deze informatie opgenomen voor elke mens die op de Aarde geboren is? Realiseer je Vladimir, dat al deze informatie in elke mens aanwezig is wanneer hij op de Aarde geboren wordt. Noteer deze:
Ieder mens bevat een ´mechanisme´ die in staat is het gevoel van honger op te wekken een signaal dat zijn lichaam en geest een soort substantie in het heelal nodig hebben. Het is niet nodig precies de verhouding van kwantiteit aan te geven niemand kan deze vraag intellectueel beantwoorden. Je lichaam weet dit alleen en is wat die drie bessen kiest uit de hele variëteit die beschikbaar is.
Maar de mogelijkheid om de juiste keuze te kunnen permitteren, moet uw lichaam alle beschikbare informatie over dit hebben. En het is slechts in je eigen familie domein waar dergelijke informatie toegankelijk is.

Laten we zeggen dat je in een winkel gaat waar een heleboel vruchten verspreid op de balies liggen. U wilt een appel hebben. U ziet een hele grote verscheidenheid aan appels. Welke moet u nu kiezen? Een exacte keuze is onmogelijk, omdat je lichaam dat in staat is een exacte keuze te maken geen informatie heeft over de appels op de balies. Het is niet uitgeprobeerd. Het weet niet de smaak en de correlatie van substantie. Evenmin weet het waar de appels geplukt zijn, welke zeer belangrijk is.

Als gevolg hiervan kunnen de appels die u in de winkel koopt gunstig zijn, maar hun voordeel zal lang niet zo groot zijn als wanneer je lichaam op de hoogte is van alle informatie over het product dat u gaat verteren.

Het product dat u binnenkrijgt kan zelfs schadelijk voor je lichaam blijken te zijn in welk geval ziekte een verschijning maakt. Zoiets kan niet gebeuren in uw familie domein, omdat je absoluut zeker weet welke boom de zoetere of meer zure appels produceert, en wanneer ze voor u gereed zijn om te eten. Uw lichaam krijgt alle informatie over al het fruit in uw familie domein.

Het kreeg alle informatie over ze reeds toen je nog in de buik van je moeder was. En daarna, toen je melk van de borst van je moeder dronk. Je moeder heeft immers van precies dezelfde vruchten genoten. En zij hebben bijgedragen aan de consistentie van haar melk.
En nu als een volwassen Mens …

Wanneer een Mens in de Space van zijn Kin´s domein is, proeft hij de vruchten en bessen alles dat in de consistentie van de melk van zijn moeder ging.

Er is nog een concept in je beschaving het is gezond voor een Mens om verse producten te consumeren. Maar wat precies, is ´verse producten´?
Niet zoals je dacht, bevroren, gedroogd, in blik of in vaten opgeborgen, maar producten die tot je in zijn natuurlijke staat komen. En je hebt een enorme assortiment van hybride varianten gecultiveerd die vele dagen bewaard kunnen worden met het uiterlijk van verse producten. Geloof me, het uiterlijk van vers is misleidend en schadelijk.” Einde citaat.

Mijn hoop is dat dit u zal aanspreken en uw hart bewaren. Uw hart zal nieuwe geboorte brengen aan het zaad dat reeds in u is. Gods programma is perfect en precies. Ik zal sluiten met de laatste woorden van grootvader uit dit hoofdstuk:

De Mens heeft nooit een probleem gemaakt uit wat om in te nemen en wanneer. Hij at gewoon. Hij at omdat hij voelde om te eten, want het bracht hem genoegen dit te doen. En terzelfder tijd werd zijn denken opgetogen door deze gezamenlijke co creatie.

Zijn gedachte danste vooruit, zich geen zorgen makend over wat vooraf door de hand van de Vader gepland was. Het wenste om nog meer te creëren zodat een ieder zich zou verheugen in de contemplatie bij het zien van een nieuwe schepping.
En de Vader riep in verrukking: “Mijn zoon is een schepper”, zoals hij Zijn kind voedde met
Zijn creaties.

In mijn hart ben ik overtuigd dat de Mens weg bewogen is van Zijn grootsheid en zijn eigen mind gevolgd heeft. Maar besef ook dat niets verloren is, en dat er velen zijn vandaag die ontwaken voor de werkelijke waarheid van het Goede nieuws dat nooit veroudert. Misschien bent u ook aan het ontwaken? Misschien voelt u ook het idee in u opkomen om een stukje land voor jezelf te hebben en een Space of Love te creëren voor uw familie?

Ik zelf ben op zoek gegaan naar een plaats, sinds ik terug ben in Zuid Afrika. Nu is hier genoeg land, maar besef ook goed dat de Mens ook controle over “land” wil hebben, “Je moet betalen”! Maar waarom? Ik zeg u dat Vader nog NOOIT een titel Akte aan iemand gegeven heeft, we hebben het als het ware “geleast” van Hem, dus behoort al het land aan de Mens om vrij te gebruiken. Dit is waarheid.

U begrijpt dat NIEMAND boven zijn Schepper kan staan? De Schepper schiep de Mens, de Mens schiep Regering, Regering schiep regels en wetten. Zoals wij niet boven onze Schepper kunnen staan, dan is het toch ook niet mogelijk dat de regering boven de Mens kan staan? Toch gebeurt dit, elke dag. Denk goed hierover na. We hebben ons laten inpalmen door een Orde die we zelf gecreëerd hebben. Diep in uw hart zult u ontdekken dat u hiertegen rebelleert omdat het niet uit God is. Vader heeft dit NOOIT zo bedoeld. We behoren dus niet onder de Mens en zijn regels en wetten te zitten, maar behoren BOVEN dit te staan. Er gaat een dag komen wanneer al deze dingen op aarde verwijderd zullen worden en we weer in harmonie met de Natuur en elkander zullen leven zonder oorlogen en strijd. Ja, u heeft het goed gehoord, HIER OP AARDE!!!

Onlangs heb ik een plek gevonden die zo mooi is dat ik dacht reeds in het paradijs te zijn. Deze site is meer dan 600 ha en de oorspronkelijke eigenaar wilde hier een Golfbaan creëren, maar dit is geannuleerd. Nu hebben we genoeg golfbanen in ZA en dat was ook niet mijn idee, maar we kunnen hier zeker wel 30-50 families huisvesten met elke een hectare lapje grond. De rest van deze site kan behouden worden als natuurreservaat en voor allerlei andere doeleinden. De gedachte was om een Eco Village op te zetten en dit zou zelfs voor Eco Toeristen gebruikt kunnen worden. Een oud historisch treintje loopt op smalspoor over dit terrein en kan hersteld worden voor toeristische doeleinden, waarmee ook financiën kunnen gewonnen worden om zodoende deze plaats te onderhouden en anderen te helpen hun huis te bouwen. De site ligt tussen Port Elizabeth en Jeffreys Bay en heeft een prachtige uitzicht over de kustlijnen van Jeffreys Bay en aan de andere kant uitzicht over de Baviaans bergen. Er loopt ook veel natuurlijk wild.

We zijn nog niet zo ver om zulk grond op te eisen voor Gods koninkrijk, maar samen staan we sterk en kunnen we vele dingen doen. Ik ga deze site op mijn web site zetten en een ieder die misschien hierin wil investeren of misschien mee wil doen en zijn eigen Space of Love hier wil creëren kunnen mij contacten. We hebben zo 30 -50 liefhebbers nodig om deze prachtige site te bemachtigen. Als u meer hierover wilt weten dan kunt u mij schrijven: hans@kingsbooks.co.za

Moge Vader uw hart warm maken voor Zijn waarheid. Dat we met z´n allen terug mogen keren naar Zijn oorspronkelijk doel, en ONZE EIGEN TOEKOMST CREËREN, EEN PARADIJS OP AARDE!

BLIJF IN DE LIEFDE,

HANS

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *