JOSHUA: HET RECORD RECHTZETTEN

Voorwoord

Sinds mijn jeugdjaren heeft mijn innerlijke gevoel mij altijd laten twijfelen of iets waar is of niet. Noem het maar een innerlijk bewustheid, maar wist niet hoe hier mee om te gaan. Vandaag weet ik dat dit de goddelijke Ik ben is, mijn hoger zelf, die ieder mens, geboren op aarde, heeft. Ongeveer 25 jaar geleden werd mij aangegeven over wat ik in de Bijbel las en zelfs wat ik in de kerk onderwees niet altijd de volledige waarheid was. Dat ik ook dogmatisch bezig was met de Geschriften. Toch schrok ik hiervan en besloot dingen te gaan onderzoeken en meer naar mijn innerlijke stem te luisteren. Want hoe weet ik anders wat de waarheid is? Het goddelijk in mij weet alles van de Universum, alleen dringt deze “stem” zich niet aan je op, behalve wanneer gevraagd wordt. Nadat ik vele van de dogma’s wegliet uit mijn leven begon deze stem meer helder tot me te spreken.

Een van de profetieën die mijn vrouw uitsprak in een kerk in Nederland was: “Wat je denkt dat het is, is het niet, en wat je denkt dat het niet is dat is het”. Simpele woorden, zou je denken? Ik ontdekte dat het de waarheid is. Vanaf dat moment was ik vastbesloten om de waarheid te vinden, want als je de waarheid eenmaal kent, zal het je bevrijden. Ik begon daarom met het onderzoeken van de Bijbel en aanverwante Schriften, hoe het allemaal begon en waar dit allemaal vandaan kwam. Ook onderzocht ik de 14 boeken die in de 17de eeuw uit de bijbel zijn genomen door de Vaticaan, ook wel Apocriefe boeken genoemd. Deze boeken pasten namelijk niet in het plaatje van de Rooms kerk. Op de Council of Nicea (325 AD) werd zelfs reïncarnatie door de Rooms bisschoppen verworpen. Het resultaat is dat vandaag vele denominaties daar niet n geloven terwijl Jezus dit wel verkondigde.

Ik moet zegen dat ik in het begin wel aarzelde om de waarheid die ik ontdekte te onthullen, vanwege de weerstand die je krijgt van de gevestigde kerken. Vandaag heb ik daar echter geen probleem meer mee. Mijn vrouw en ik zijn uit het kerksysteem gestapt en volgen onze IK BEN. Ik ben wie ik ben en als mensen een probleem met mij hebben, is dat hun zaak en niet mijn zorg.

Ik wil gewoon gehoorzaam zijn aan de roeping in mij om de waarheid te vertellen en mensen te bevrijden van onnodige lasten die de mens zichzelf heeft opgelegd door structuren en religieuze systemen. Ik zeg je dat de haat die me wordt toegeworpen omdat ik deze waarheid vertel, meestal uit religieuze kringen komt en niet uit de wereld. Misschien omdat ik aan hun kooien rammel? Laten we eerlijk zijn, als je 30 jaar naar de kerk gaat en iemand zegt je dat je het helemaal verkeerd had, zou je hem dan geloven? Ik begrijp dat zeer goed.

Mijn drijfveer is echter liefde. Ik hou van Gods Schepping en vooral van Zijn zonen en dochters hier op aarde. Het bedroefd mij als ik zie hoe velen gevangen zijn door leerstellingen die niet waar zijn. Ik ben geen kerken aan het afschieten, als je gelukkig bent en daar de waarheid vindt, dan is dat goed, maar als je meer wilt, voel je vrij om verder te gaan. We hebben allemaal die goddelijke vrijheid gekregen om te kiezen. Maar ik ben tegen de duivelse machten die mensen inspireren hun leugens te geloven.

 Ik heb onlangs een boek geschreven met de titel: “HOE WE WORDEN INGELUISD DOOR DE HEERSER VAN DE WERELD”. (Als je een GRATIS KOPIE in pdf wilt, schrijf me even, of je kunt een E-boek bestellen bij Amazon). Hier vertel ik de waarheid over wie de vijand is en hoe hij te werk is gegaan in de laatste 6000 jaar. Het meeste van wat ik in dit boek vertel, komt overeen met wat Jezus hier te zeggen heeft in deze groep verzoek hieronder, welke ik vrij vertaald citeer uit het Engels.

Voor BoeK Klik Hier –https://www.amazon.in/erin-geluisd-Worden-Door-Dezer-ebook/dp/B09CP28Y6L

Jullie broer, Hans

Joshua en Shoshana: Het Record Rechtzetten

Ik ben Joshua. Ik kom op dit moment bij jullie op verzoek van degene waardoor ik spreek om een bericht te kunnen delen. Een bericht dat al lang op zich laat wachten, dat eerder via anderen is gedeeld, maar nooit via deze, en voor jullie allemaal die deze oproep doen, en voor iedereen die resoneert met deze woorden.

Ik ben hier nu, zoals ik heb gezegd, om “de zaken recht te zetten”. En het is een record dat onthuld moet worden. De waarheid moet naar boven komen.

Zoveel van jullie zijn grootgebracht in een sfeer van onwaarheden en misverstanden, niet wetend wat er echt gebeurde, en waarom dit, meer dan 2000 jaar geleden, gebeurde. Toen ik inderdaad op deze planeet incarneerde, en ben gekomen door mijn moeder, Moeder Maria, zoals je haar kent. Maar was het een smetteloze Conceptie? Nee, dat was het niet. De onbevlekte Conceptie is daarna bedacht, om te laten zien dat ik, als één, de enige zou zijn. De enige die op deze manier binnen kon komen, en de enige die de zoon van God was. En ik ben zeker niet de enige zoon van God. Jullie zijn allemaal, ieder van jullie, zonen en dochters van de God Bron. Jullie zijn allemaal verbonden als één. En toen ik binnenkwam, op dat moment, sneeuwde het niet. Het was geen wintertijd. Het was een tijd van lente. De lente is een groeien, het brengt nieuw leven voort en de geboorte van het Christus bewustzijn op deze planeet.

Maar was het de eerste keer? Nee. Er waren andere pogingen gedaan. Om dit Christus bewustzijn naar de planeet en de mensheid te brengen. Maar ik werd geboren, net zoals elk ander mens werd geboren.

Maar zoals sommigen van jullie al weten, ben ik niet geboren uit zonde, niet uit karma. Ik was daarvan vrij toen ik in het lichaam van Joshua werd geboren. En terwijl ik door mijn leven vorderde, was het als een mens. Het was niet als een god. Het was niet iets speciaals dat verder ging dan ieder van jullie, behalve dat ik vrij was van karma. Ik had niet de programmering in mij waarmee ik te maken had, zoals velen van jullie hebben gehad. Mijn opvoeding bij mijn ouders, bij mijn familie, was niet de strikte dogmatische opvoeding die velen van jullie hebben gehad.

Velen van jullie ervoeren een vroeg begrip van programmering dat in je verscheen en je leven dicteerde terwijl je door dat leven ging. Dat had ik dus niet. Ik ben opgegroeid in een Essense gemeenschap. Een gemeenschap die uit liefde werd geboren, en liefde uitdrukte, en een begrip aanduidde van wie we waren binnen de God Bron in ieder van ons. Dat is het begin van leren wie ik was.

En naarmate mijn jeugd vorderde, was ik een kind, net als elk ander kind. Eerst een peuter, dan een jong kind, dan een tiener, net zoals iedereen zou hebben gedaan. Maar ik drukte me anders uit omdat ik die programmering niet in me had.

Ik uitte, naarmate ik ouder werd, een weten, een innerlijke kennis van wie ik was. En dat bracht me ertoe om veel onderzoek te doen binnen de heilige werken die op dat moment beschikbaar waren, de Schriften. En ik dook in die geschriften en leerde er veel van. Maar ik herinner me dat ik, terwijl ik die teksten keer op keer las, innerlijk wist waar ze werkelijk over gingen. Niet zoals je ze zou lezen, maar zoals je ze zou kennen. En zo kwam ik tot mijn begrip en mijn kennis, die ik dan al op jonge leeftijd aan anderen kon beginnen door te geven. En ik deed dat met mijn vrienden, jeugdvrienden in het begin, wanneer ik maar kon. Ik zou dan de leraar te zijn.

En naarmate ik ouder werd, werd ik de leraar van zelfs degenen die volwassen waren, degenen die dachten dat ze het wisten. Maar ik wist dat ze het niet wisten, ze wisten niet echt wie ze waren. Want ze waren geprogrammeerd. En ik, vrij van programmeren, had niets te maken met het dogma, met de terminologie van die tijd. En ik kon uitreiken en de kennis die ik in mij had verspreiden.

Maar weet dat, nogmaals, mijn leven niets anders leek dan op het leven van iemand anders als kind, en daarna als tiener. Toen ik een tiener werd rond de 13-jarige leeftijd, nam ik die kennis en ging verder, opnieuw converserend met degenen die dachten dat ze het wisten, maar ze wisten het niet. Ze wisten niet wat ik diep in mezelf wist dat ik dan wou delen. En velen zagen mij als een wonderkind. En anderen zagen mij als iemand die ze wilden vermijden. Want ik had die grote kennis om te avanceren.

Maar naarmate ik ouder werd tijdens mijn tienerjaren, werd het tijd om verder te gaan. Het was “tijd om mijn Vaders zaken te doen”, zoals ik al zei. Vader, die mijn Hogere God-Zelf is, zoals velen van jullie dit kennen als Sananda.

En ik ging naar Egypte, naar India, naar Tibet, naar vele plaatsen die me accepteerden en op een zekere manier op me wachtten, verwachtten dat ik het zou laten zien. En ik werd opengesteld aan veel meer manieren om kennis uit te drukken die mij waren gegeven. Ik leerde, ik studeerde, ik groeide, ik oefende. Tijdens die verblijven kreeg ik verschillende inwijdingen. Inwijdingen die me steeds verder zouden brengen in het innerlijke weten van mijn wezen tot het punt waarop ik leerde hoe ik mijn lichaam moest manipuleren, de omgeving om me heen kon manipuleren, wat in die tijd gewoon een weten was, een kennis van de wetenschap. Meer was het niet, wetenschap leren, een wetenschap die in vele gevallen metafysisch was, maar toch een wetenschap. En terwijl ik leerde en beoefende, en ingewijd raakte in de oude wijsheid, was ik in staat om terug te komen, terug te komen naar mijn familie, naar mijn vrienden, naar degenen die mij kenden.

Maar om even terug te gaan: nogmaals, ik ben niet geboren in de wintertijd. Ik ben geboren in de lente. Ik ben niet geboren in een kribbe met overal dieren om me heen, ik ben geboren in een herberg. Dat was allemaal verkeerd geïnterpreteerd en verzonnen om iedereen te laten denken dat ik speciaal was, dat ik was gestuurd als de enige van God om naar voren te komen en de kennis naar voren te brengen. Maar nogmaals, dat was ik dus niet.

Ik leefde een leven, net zoals jullie allemaal een leven hebben geleid, behalve dat het verstoken was van de programmering, verstoken van het karma waar ik niet mee te maken had. Maar er waren in mijn leven vele keren dat ik in de verleiding kwam. Die van de krachten van de duisternis, die je vandaag kent, hebben vaak geprobeerd me op verschillende manieren te beïnvloeden, om me te verleiden. Maar ik heb altijd geweten dat ze dat niet konden. Ik heb altijd geweten dat ik ze kon tegenhouden, zoals ik deed. Want nogmaals, ik had die programmering niet. Ik hoefde me daar geen zorgen over te maken of ermee om te gaan, zoals zovelen van jullie hebben moeten doen in jullie driedimensionale expressie in de Illusie. Ik maakte geen deel uit van de illusie.

En toen ik terugkwam van mijn reizen, werd ik met veel tamtam ontvangen door mijn familie en vrienden. In zekere zin is de verloren zoon teruggekeerd. En terugkeren, dat deed ik. Maar voor degenen die niet klaar waren voor wat ik hen bracht, vermijden ze mij. Ze begrepen mijn boodschap niet zoals ik die boodschap aan steeds meer mensen begon over te brengen. En wat je hebt gehoord over de twaalf discipelen is niet juist. Ja, het waren er twaalf. Maar er waren er veel, veel meer die mij volgden.

En er waren er velen waarvan ik aanduidde dat ik wist dat ik ze had geleerd, de diepere inzichten, de diepere mysteries voor hen. En sommigen begrepen het, en sommigen, velen, niet. Maar toch volgden ze me nog steeds, omdat ik, wat je hebt gehoord als wonderen, verrichtte. Maar het waren geen wonderen. Ze waren wetenschap. Het ging allemaal om wetenschap. Alles over de kennis hoe ik mijn lichaam in de omgeving kan manipuleren, en mijn intenties en verlangens kan overbrengen aan degenen die getuige waren van die zogenaamde wonderen, geloofden dat het wonderen waren en geloofden dat alleen ik dit kon doen.

Maar zoals velen van jullie weten, zei ik tegen degenen die het dichtst bij me stonden: “Al deze dingen doe ik, dus kun jij ook doen”, omdat we van de Vader zijn, we zijn allemaal verbonden met ons Hoger Goddelijk Zelf en de God Bron in ons. We zijn allen een. En sommigen begrepen het, en sommigen niet. Maar toch ging ik door met het brengen van die boodschap, de boodschap van onvoorwaardelijke liefde aan allen, en om op een later moment te laten zien dat de Christus in mij is verrezen, in mij, Ik Ben die Ik Ben. Want ik begreep het Ik Ben-bewustzijn. Ik wist dat ik het Ik Ben Bewustzijn was. En uiteindelijk werd ik het Christus bewustzijn. Niet in het begin, maar ik bewoog steeds meer naar dat begrip en dat weten, van wie ik was.

Net zoals jullie allemaal gaan begrijpen wie jullie zijn. Maar jullie moeten allemaal verder gaan dan de programmering waarmee jullie te maken hebben. Jullie hebben dat allemaal, maar wel in verschillende bijlages. Ik had die bijlages niet zoals jullie. Ik hoefde ze niet los te laten. Ik was al in staat om los te laten en God in mij te zijn. En jullie hebben allemaal dat vermogen. En jullie gaan allemaal in die richting.

En daar gaat het allemaal om, mijn boodschap vandaag aan jullie allemaal. Niet wie ik was of wie ik ben, maar wie jullie allemaal zijn. Wie we allemaal samen zijn als één. Een in eenheid. Een in liefde. Eén in de God bron in ons. Hemel en aarde zijn in ieder van ons. Het koninkrijk is in ons. Terwijl ik verder ging en de leringen die ik had geleerd naar de mensen om me heen bracht, volgden velen, begrepen velen, maar velen ook niet. Dus tot degenen die het niet begrepen, sprak ik in die gelijkenissen en die verhalen om hen te helpen het te begrijpen.

Maar veel van die gelijkenissen en verhalen werden verkeerd geïnterpreteerd in de grote werken die daarna werden geschreven, verkeerd geïnterpreteerd, en sommige werden zelfs verwijderd en veranderd om aan hun behoeften te voldoen. Om te voldoen aan de behoeften van de krachten van de duisternis, of wat jullie tegenwoordig ‘de Cabal’ noemen.

Ja, de Cabal bestond duizenden en duizenden jaren geleden en bestaat nog steeds. Maar de omschakeling komt eraan. En ze kunnen het niet stoppen, ook al hebben ze geprobeerd het te stoppen, zelfs de keren voordat ik kwam.

En toen ik kwam, probeerden ze het weer te stoppen in wat je de kruisiging noemde, de kruisiging die helemaal niet was wat je hebt gehoord of bent gaan begrijpen. Heb ik geleden? Nee. Ik had geleerd mijn lichaam te verlaten om mezelf volledig in een ander gebied te plaatsen, mijn lichaam achter te laten, de pijntjes en kwalen en het lijden achter me te laten. En zelfs aan het kruis distantieerde ik me van mijn lichaam en voelde ik niet wat werd getoond als grote pijn en lijden.

En ben ik aan het kruis gestorven? Nee, dat deed ik niet. Maar ik liet mezelf toe om te lijken alsof ik was omgekomen. En ze konden dan, die van mijn vrienden en familie, mijn lichaam nemen, zoals ze deden, en doen wat ze wisten te doen om te behouden, om de geest te behouden. Dit was de betekenis van de begrafenis.

En ben ik opgestaan? Ja, dat heb ik gedaan. Niet uit een tijd van overlijden, maar ik ben wel opgestaan in een hemelvaart. Ik ben opgestegen, ja. Net zoals jullie allemaal kunnen ascenderen met je fysieke lichaam. Net zoals ik deed. Maar ik heb mijn lichaam vergeestelijkt. Net zoals jullie je lichaam gaan vergeestelijken. Ik was de weg, net zoals jij de weg bent. Ik was de waarheid, net zoals jij de hele waarheid bent. En ik was het leven en het licht, net zoals jij al het leven en het licht bent. Ik belichaamde het Christus bewustzijn, net zoals jullie allemaal in staat zijn om het Christus bewustzijn te belichamen.

Met de wederkomst gaat het er niet om dat ik terugkom, het gaat erom dat jullie allemaal voorwaarts gaan in waarheid, licht en liefde. Zoals je vele, vele malen hebt gehoord: ‘Vertrouw op jezelf, vertrouw op wie je bent.’ Vertrouw erop dat de God Bron en het Koninkrijk der Hemelen in ieder van jullie aanwezig is en dat je verbonden bent met je Hogere God Zelf, met je Vader, net zoals ik verbonden was met mijn Hoger-God-Zelf, Sananda.

We hebben allemaal een missie om samen vooruit te komen. Ik begon de missie. Waar ik aan begonnen ben, maken jullie af.

Nog een laatste ding: ja, inderdaad, zoals velen van jullie hebben gehoord, ben ik vanaf dat moment verder gegaan. Ik ging naar vele plaatsen, liet mijn lichaam op verschillende manieren achter, liet het achter en ging naar plaatsen zoals Zuid-Amerika en Mexico, en vele, vele andere plaatsen over de hele wereld om leringen in een andere vorm en op een andere manier naar voren te brengen. En ik sloot me aan bij Mijn geliefde, en we werden samen verbonden, in wat jullie kennen als een huwelijk. En we kregen kinderen. En die bloedlijn gaat door.

En sommigen van jullie maken zelfs deel uit van die bloedlijn, maar je bent je er nog niet van bewust. Maar mijn bloedlijn gaat verder. En die van de krachten van de duisternis, of de Cabal, hebben er alles aan gedaan om die bloedlijn voor eens en voor altijd te elimineren. Maar ze hebben keer op keer gefaald, en nog een keer, en weer eens. Want er zijn er nu veel, veel meer dan er van mijn bloedlijn was geweest.

Wij zijn de bloedlijn van koningen en koninginnen. Niet de koningen en koninginnen die u vandaag kent als royalty’s, maar de koningen en koninginnen binnen het Koninkrijk van God.

Dat is mijn boodschap voor deze keer. Nogmaals, niet zozeer over mijn leven, behalve dat ik een mensenleven had, net als jullie allemaal. Maar jullie allemaal, stuk voor stuk zijn jullie de zonen en dochters van de God Bron, het Grote Schepper Wezen, die zich als één met iedereen verbindt.

Dat was mijn missie: die kennis verspreiden onder iedereen die wilde luisteren. Net zoals het vandaag jouw missie is om die kennis, die waarheid en die liefde te verspreiden onder iedereen die wil luisteren. Maak je geen zorgen over degenen die niet willen luisteren. Weet alleen dat je elk moment voorwaarts gaat naar veel, veel meer. En het hoeft niet eens via mond-tot-mondreclame te zijn, maar gewoon door te zijn wie je bent, en het licht in jou dat zich steeds verder verspreidt over de hele planeet. Het licht van jullie allemaal die de Lichtwerkers en Lichtstrijders zijn. Jullie zijn de wederkomst van het Christus bewustzijn.

Jeshua: Ik moet dit kanaal nu vrijgeven. Ik wil alleen maar zeggen dat ik de tijd waardeer dat ik hier bij jullie kon zijn en deze boodschap naar voren kon brengen. Maar nogmaals, het gaat hier niet over mezelf, hoewel het je misschien enig inzicht heeft gegeven in wie ik was en wat ik kwam doen. Maar het echte antwoord is wie JULLIE allemaal zijn en wat jullie hier komen doen. Dat je inderdaad hier bent gekomen om het licht, de liefde en de waarheid te verspreiden.

Ik ben de weg, de waarheid, het leven, en het licht. Net zoals ieder van jullie dat zijn, laat dat IK BEN bewustheid zich verspreiden over de planeet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *