WIE ZIJN WIJ?

WIE ZIJN WIJ?

De vraag is: wie zijn we en waarom zijn we hier op aarde? Voor de meeste mensen die met deze vraag bezig zijn, lijkt het een strijd, laat staan ??te weten waarom we hier zijn. Maar waarom lijkt dit zo moeilijk? Wat staat in de weg om tot de diepe kern van een mens te komen? Is het onze opvoeding, is het onze educatie die de werkelijkheid in de weg staat? Of is het misschien onze religieuze opvoeding? Ziet God mijn problemen dan niet? Voor sommigen schijnt het levenslang te duren om te begrijpen wie ze zijn. Ik had dat probleem en het kostte me vele decennia om de principes van het “zijn” en de ware ik te begrijpen. Mijn reis begon toen ik achterdochtig werd over alles wat ik had geleerd en begreep dat veel van wat ik had geleerd onjuist was en onze samenleving is gebaseerd op gebrekkige filosofieën die niet op het licht zijn afgestemd. Laat me uitleggen hoe ik veranderde en hoe mijn veranderende energieën anderen in staat zouden kunnen stellen om ook te veranderen wanneer ze het licht van mij zien uitstralen. Ik wil niet zomaar een mening tonen of ruzie maken over wat ik weet. Ik wil gewoon laten zien hoe ik bevrijd werd van de donkere kant en in staat was om in het licht te wandelen.

Ik luister soms naar profetische bedieningen om te zien wat ze te zeggen hebben in deze cruciale tijden. Ik hoor ze vaak praten over de problemen in de wereld, maar ze lijken de realiteit te missen. Ze stellen zich voor dat God het allemaal gaat doen. Vaak willen ze hun standpunt versterken door te zeggen: “de Heer zegt ….”. Ik vraag me altijd af, was het echt de Heer die sprak? Als dat wel het geval is, welke “Heer’’? We moeten alle geesten toetsen, zoel als mijne ook. Ze uiten vaak hun angsten en het enige antwoord dat ze geven is dat God het gaat doen. Maar hoe gaat Hij dat dan doen? Ze praten nog steeds over de Koning die komt die alles zal veranderen. Ik vroeg mezelf af, maar waarom zou Hij terugkomen terwijl we toch niets doen wat Hij zegt? Ik besloot op zoek te gaan naar licht en tijdens het zoeken herinner ik me vaak de profetische woorden die mijn vrouw ooit in een kerk sprak: “de dingen waarvan je denkt dat het is, is het niet, en de dingen waarvan je denkt dat het niet is, dat is het ”. Dat hield me bezig met wat dat zou kunnen zijn, en ik begon de manier waarop ik naar dingen keek te veranderen, en de dingen waar ik naar keek veranderden. Dat is precies wat er gebeurde.

WAARON NOEMEN WE HEM, “HEER” EN DOEN NIET WAT HIJ ZEGT?

Wie is Jezus en waarom noemen ze Hem Heer? Is het niet waar, als ik naar iemand opkijk, verlaag ik de Godheid die in mij woont? De Schepper heeft alle mensen gelijk geschapen en Hij heeft geen aanzien des persoons. Mij ??werd verteld dat God een volk voor Zichzelf uitkoos. Ik vroeg me af, waarom zou Hij dat doen als Hij geen Aanziende des persoons is? Het klopte niet en ik kon mijn Vader hier niet in vinden. Ik ging ver terug in de geschiedenis en ontdekte dat er vele, vele jaren tegen me was gelogen. Ik ontdekte dat alle mensen op aarde in gelijke mate Zijn Zoon zijn. Ja, Jezus is de Zoon des mensen, maar ik ook en jullie ook, mijn dierbare familie. Mensen noemen Hem Heer, maar als iemand je Heer noemt, behoor je dan niet te doen wat Hij zegt? Het lijkt erop dat velen eerder wachten op Zijn terugkeer, dat is immers veel gemakkelijker. Ik besloot Hem geen Heer meer te noemen, want het gaf me een verkeerd beeld van wie Hij is. Ik zie Hem niet meer als Heer, want ik ervoer Hem als mijn liefhebbende broer en vriend, we delen immers dezelfde Vader, wij zijn Eén. Hij dwingt me nooit om iets te doen, Hij adviseert gewoon, en ik probeer te ZIJN wat Hij zegt. Als mijn bewustzijn eenmaal op Zijn niveau is, zal ik dezelfde dingen doen als Hij deed.

Vergelijk ik mezelf met Jezus? Er is geen vergelijking, zoals ik al zei, we zijn allemaal Eén met de Schepper, we leven alleen op verschillende niveaus van begrip. Mijn ware zelf is Eén met Hem en jij ook, we zijn allemaal met elkaar verbonden. Je bent het er misschien wel mee eens dat Jezus alle dingen weet en alle dingen kan doen. Ik ontdekte dat mijn ziel ook alles weet en alles weet wat er te weten valt, alleen onthoudt ze dit niet altijd. Dit is een probleem, en om die leegte te vullen, wilde ik de Schriften onthouden, maar waarom? Was dat niet om God op de een of andere manier te behagen? Nee, ik was me er nog niet bewust van dat ik de Schriften helemaal niet nodig heb, omdat alle waarheid al in mijn ziel bekend is. Soms herinneren we het ons en soms herinneren we het ons niet. Daarom hebben we ervaringen in het leven nodig om ons te herinneren wat er in onze ziel verborgen is. Dit is vaak een proces van gebeurtenissen en beproevingen. Ik zal je een illustratie geven van enkele ervaringen in mijn ontwakingsproces.

VERLIES VAN MATERIELE DINGEN

Ik zal je een paar korte voorbeelden geven die mijn bewustzijn over het ZIJN veranderden. Er was een tijd dat alles heel goed met me ging en ik veel waardevolle dingen had verzameld waarvan ik dacht dat ze belangrijk waren. Een goed bouwbedrijf, een paar huizen en 3 top Mercedes in mijn garage. Ik was gelukkig en rijkdom streelde mijn ego. Toen kwam er een tijd dat ik alles verloor, zelfs het huis waarin ik woonde. Dit was een harde klap voor mijn familie. Op een gegeven moment werd ik zelfs op straat gezet door een huurbaas omdat ik de huur niet meer kon betalen. Mijn broer, die 1000 km verder in een andere stad woonde, was erg hartelijk en bood me een baan aan. Ik stopte al mijn meubels en bezittingen in een kleine vrachtwagen en reed naar waar hij woonde. Dit kostte me bijna 24 uur omdat we een gevaarlijke route door de bergen met de zwaarbeladen vrachtwagen moesten maken. We hebben dit overleefd en we waren erg blij om veilig bij mijn broer aan te komen.

We vonden een huis om te huren en de dag dat we de vrachtwagen naar onze nieuwe plek wilden brengen om te lossen, startte ik de vrachtwagen, trok de handrem aan en ging het huis binnen om mijn vrouw te halen. Terwijl ik met mijn vrouw aan het praten was, hoorden we buiten een luide knal. Ondertussen had de vrachtwagen besloten er zelf heen te gaan. De truck stond op een helling en de handrem werkte niet goed, en reed hij langzaam de weg af, botste tegen een muur aan de andere kant, schokte terug op straat, en daar viel hij om, de achterdeuren werden opengeworpen en al mijn meubels lagen verspreid over de straat. Wauw, ik kon bijna niet geloven wat er gebeurde. Wat kan er nog meer misgaan? Dit was een verwoestende ervaring.

Na het opruimen van de rommel, kwam ik ‘s middags eindelijk aan in ons nieuwe huis en bleef in de auto zitten. Mijn vrouw zag me in de auto zitten en kwam naar me toe. Ze zag dat ik huilde en dat ik het heel moeilijk had om al deze shit te geloven die de laatste tijd in mijn leven gebeurde. Ik brak gewoon en liet alle frustraties gaan.

Ze legde haar handen op mijn schouder en zei: “Hans we kunnen niet lager, samen kunnen we alleen maar omhoog”. Godzijdank voor een trouwe vrouw, na al die shit die ik haar heb aangedaan, bleef ze in mij geloven.

Wat heb ik door deze ervaring geleerd? Omarm je beproevingen, want hierdoor zul je herinneringen ontvangen! De beproevingen in mijn leven hebben me geholpen mezelf te begrijpen door te weten wie ik ben. Ik kan je vertellen, mijn ego ging snel de deur uit en ik realiseerde me dat deze ervaringen me een nederiger persoon maakte. Vandaag heb ik begrip en kan ik van mensen houden die moeilijke tijden doormaken en hen helpen. Het gevoel van Liefde kreeg voor mij een heel andere betekenis. Liefde die de Schepper vanaf het begin in onze harten heeft gelegd. Door deze ervaringen heb ik nu waardevolle lessen over liefde geleerd. Begrijpen en niets doen is echter nog steeds in wezen waardeloos. Ik leerde dat onze hogere mind moet samenwerken met onze lagere mind, en wat we in het fysieke creëren is het resultaat van deze vereniging. Dit was heel belangrijk in mijn leven.

Ik herinnerde me de kracht van mijn emoties te leren begrijpen. Waarom is mij dit in de eerste plaats overkomen? Ik kan anderen dit niet kwalijk nemen, ik moet naar mezelf kijken. Ik realiseerde me dat hoogmoed voor de val komt want het maakt je blind voor de realiteit. Het gebeurde heel vaak dat ik mijn eerste reactie op situaties met mijn intellect (lagere mind) negeerde. De eerste reactie komt meestal van je hogere zelf en de tweede reactie komt van je lagere zelf (je intellect). Ik luisterde te vaak naar mijn intellect (mijn ego zei dat ik slim was) in plaats van op mijn hogere geest te vertrouwen. Mijn probleem was dat ik ideeën had geleerd over “aardig zijn” en “eerlijk zijn” en vanwege deze valse overtuigingen, liet ik vaak toe dat waar ik eerst op reageerde als negatief in mijn leven kwam en later spijt kreeg. Ik had mezelf veel pijn en ellende kunnen besparen als ik eerder had leren luisteren naar mijn emoties over bepaalde personages. We kunnen niet alleen de buitenkant beoordelen, het duurt even om te beoordelen, terwijl mijn eerste reactie mijn intuïtie is. Het is arrogantie die mijn intuïtie verzwakte en daarom plukte ik de vrucht van mijn beslissingen. Misschien is dat de reden waarom ik vandaag de waarheid breng zonder er ‘aardig’ over te zijn, want is het niet pure waarheid die je zal bevrijden?

We bespraken en baden over deze situatie. Mijn vrouw en ik herinnerden ons dat we God niets moesten vragen, maar moesten geloven dat Hij de mens al alles gaf wat met leven en godsvrucht te maken heeft. We stonden sterk en we geloofden dat we reeds dingen bezitten en oefenden ons geloof om bergen te verzetten. Geleid door ons hogere zelf, werden we snel weer hersteld met een nieuw bedrijf. We kregen geld om binnen 3 maanden terug te gaan naar onze stad. We richtten een nieuw bedrijf op en binnen 2 jaar had ik weer een heerlijk huis in een chique wijk. We herinnerden ons dat rijkdom niet in materiële dingen zit, ze doen er niet toe. Zolang we ons herinneren dat we alle dingen in onze ziel beschikbaar hebben, wat hebben we dan nog meer nodig? Rijkdom zit veeleer in wat we in ons leven hebben geleerd of ervaren door naar ons hogere zelf te luisteren. Door onze hogere geest toe te staan ??om samen te werken met onze lagere geest, en we creëerden in het fysieke het resultaat van deze vereniging. Deze ervaringen hebben ons dichter bij de realiteit gebracht en het begin van het wakker worden was begonnen.

VERLIES VAN EEN KIND

Een andere ervaring die we hadden was toen ons jongste kind werd meegenomen door een auto en hij ons verliet toen hij nog maar 9 jaar jong was. Wat doe je in zo’n geval? We werden overmand door pijn en verwarring, dit kan ons toch niet overkomen, maar het gebeurde wel. Het gebeurde toen hij op een verjaardagsfeestje van een vriend was. Hij rende de straat over en zag de auto niet aankomen. We waren er kapot van en voelden de pijn van het verlies van een dierbare. We baden erover en dachten na over wat we moesten doen. We weigerden toe te laten dat schuld ons naar beneden zou halen, alle dingen gebeuren met een reden, we moesten erachter komen wat het was.

Dit klinkt misschien vreemd, maar we hadden het gevoel dat we dit hele gebeuren op een ander hoger niveau beleefden alsof we door engelen werden gedragen om de dingen rationeel te zien. We spraken af ??om contact op te nemen met de bestuurder van de auto om hem van enig schuldgevoel te bevrijden. We zeiden dat we het hem hadden vergeven, want hij deed dit niet met opzet. We wilden niet weten hoe snel hij reed, het maakte niet uit. We vertelden hem dat onze zoon veilig was waar hij was. Hij was zo blij dat hij zelfs naar de begrafenis kwam. Zie je, we herinnerden ons, dit is hoe we mensen kunnen bevrijden, anders gaat de vijand met hun mind spelen. We bezochten ook de eigenaren van het huis waar het gebeurde en bevrijdden die mensen van schuld en veroordeling. Ze hadden kunnen denken dat het hun schuld was en de vijand zou ook met hun mind hebben gespeeld. We toonden hen onze liefde en aandacht en dat stelden ze zeer op prijs.

Deze keer leerden en herinnerden we ons dingen over leven en dood. We herinnerden ons dat we eeuwige wezens zijn en realiseerden ons dat onze zoon niet dood is, maar leeft. Misschien leeft hij in een andere dimensie, maar hij is nog steeds een deel van ons. Mijn familie kon niet begrijpen hoe we hier mee omgingen, maar we herinnerden ons dat we de volledige autoriteit hebben gekregen voor wat we in dit leven op aarde kunnen doen. We kunnen zegeningen brengen, of we kunnen vloeken, de keuze is aan ons. Door de andere mensen te zegenen, voelden we ons goed en dit maakte ons erg blij. Er voor anderen zijn heeft ons zeker geholpen de pijn te overwinnen van het verliezen van een kind op zo’n jonge leeftijd.

DE KENNIS IN ONZE ZIEL

Er zijn nog veel meer dingen die mijn vrouw en ik hebben meegemaakt en onthouden wie we zijn. Dit schrijven zou te lang zijn om ze allemaal te noemen, maar al deze beproevingen hebben ons tot de personen waarvoor we geschapen zijn gemaakt vanaf het begin der tijden. We zijn nog steeds op deze weg van herinnering. Het verschil tussen Jezus en mij is dat Hij zich alles herinnerde, 100% en ik herinnerde me misschien maar 1%, maar maak je geen zorgen, mijn herinnering wordt steeds groter. Sommigen vragen zich misschien af, “hoe kan al die kennis in onze ziel zijn, kennis die misschien wel miljoenen jaren oud is?”

Om dit te illustreren plantte ik een zaadje van een appelboom in mijn tuin. Het is een klein zaadje en het weet wie het is. Het heeft alle kennis al in zich om een ??mooie productieve boom te worden. Hij weet welke voeding hij uit de grond moet halen om een ??appelboom te worden en niet iets anders. Eenmaal boven de grond wordt het verbonden met het heelal en weet het wat het moet opnemen van de hemellichamen, zoals de zon, de maan en de sterren, enz. Het kent de seizoenen en als de lente komt, begint het te bloeien en als de zomer komt, verschijnen er prachtige appels. Het weet dat niet alle appels tegelijk moeten groeien, maar ze rijpen uitgespreid. En dan produceert het ook nog nieuwe zaden voor de volgende appelbomen. Dit zaadje ligt er al duizenden, misschien wel miljoenen jaren, en doet nog steeds hetzelfde. Het wordt een appelboom op de manier waarop de Schepper het van oorspronkelijke oorsprong heeft ontworpen.

Daarom, vroeg ik mezelf af, zal de Schepper van al Zijn prachtige creaties de Mens, het hoogtepunt van Zijn Schepping, niet ook de kennis geven van wie Hij is en wat te worden in het leven? Ik overtuigde mezelf ervan dat Hij dat zeker gedaan heeft, het moet ergens in mijn innerlijke wezen verborgen zijn, sommigen noemen het misschien je hogere zelf, goddelijke geest of je ziel, niettemin is het de ECHTE JIJ. Toen dacht ik, waarom heeft deze boom niet besloten om b.v. een ??pruimenboom te worden? Omdat het zijn lot niet kan veranderen. Het kan niet voor zichzelf denken. Ik dacht echter, maar ik kan mijn lot wel veranderen, en dat maakt me anders dan elk ander zaadje. Ik heb een eigen wil gekregen en een vrije keuze om te gebruiken wat ik wil. Dit is erg belangrijk omdat ik geloof dat de mens de vrijheid van keuze heeft gekregen en dat God hem die nooit heeft afgenomen. Dat is wat ons anders maakt dan dieren en plantenzaden.

Iemand vroeg me: “hoe schijnen we deze kennis dan verloren te hebben?” Nou, ik zou niet zeggen, verloren, maar eerder “verlaten”. Op dezelfde manier, zoals het appelzaad niets verloor, zou die kennis nog steeds in onze ziel moeten verblijven, maar zodra ons vleselijke denken het overneemt, lijken we het te verliezen. Decennialang heb ik mijn ziel laten onderstuiven door allerlei mens gemaakte regels, voorschriften, doctrines en protocollen. Sinds mijn ontwakingsproces is begonnen, heb ik besloten om van al die buitenaardse indringers af te komen, en word ik weer vrij om te “herinneren” wie ik ben. Toen ik deze principes eenmaal begreep, realiseerde ik me hoe eenvoudig dit is.

Ik zeg niet tegen mensen dat ze moeten doen wat ik doe, ik toon alleen mijn liefde voor hen en getuig van mijn ervaringen. Ik gooide al die door mensen gemaakte protocollen weg, ik gooide alle kerkelijke doctrines weg, ze waren niet meer van nut voor mij, want ze hielden me in slavernij. Het behaagt alleen de “god van deze wereld” die de geesten van kostbare goedbedoelende mensen verblindt met zijn religieuze onzin. Ik maakte mijn keuze om mijn innerlijke getuige weer te volgen en langzaam maar zeker werd ik me bewust hoe ik een echte meesterschepper ben en nog steeds groei in deze vrijheid.

Vandaag weet ik dat ik niet op God hoef te wachten om iets te veranderen. De verandering is al gedaan en het enige wat we hoeven te doen is dit in ons leven te manifesteren. Toen ik in het licht begon te wandelen, werd mijn onderscheidingsvermogen beter en kon ik duidelijk zien wat vals en wat waar is. Jezus openbaarde mij dat het Koninkrijk van God in mij en om mij heen is. Het is hier altijd geweest. Het volgende dat ik ontdekte, was dat de mens nooit uit de tuin is verbannen, maar waarom hebben we deze tuin verlaten? Geloof me, wij zijn misschien “vertrokken”, maar de tuin heeft ons niet verlaten. Zijn mooie tuin, je zult het nog steeds in je ziel vinden. Maar we leken het een beetje vergeten te zijn. We volgden een andere route. Een route die NIET ZO GOED was voor de Mens. We begonnen met ons lagere zelf dingen te creëren die voor niemand goed waren, zelfs niet voor de andere levende wezens op aarde. De harmonie werd verbroken.

HOE JE GOD ONTMOET

De werkelijkheid is zo simpel. Kun je me vertellen hoe je van iemand kunt houden die je nog nooit ontmoet hebt? Dat is gewoon onmogelijk of als je zegt dat je het kunt, ben je een hypocriet. Is dat niet wat Jezus de Schriftgeleerden noemde? Ik dacht ook dat ik van God kon houden, maar nadat ik me realiseerde dat ik alleen maar van een “Beeld” van God hield, omdat ik Hem nog nooit persoonlijk had ontmoet. Op een dag vroeg ik God: “Ik zou U graag willen zien”, en Hij stemde toe, Hij zou Zichzelf aan mij openbaren. Allereerst vertelde Hij me dat Hij geen naam heeft, zelfs “god” is uitgevonden door een andere entiteit. Hij zei dat Hij geen naam nodig heeft, want Hij heeft geen ego, Hij is gewoon, Natuur. Hij zei verder dat Hij Geest is en geen fysiek lichaam heeft zoals ik. Daarom is de enige manier waarop ik Hem kan zien, door Zijn schepping, door de natuur, aangezien Hij een deeltje van Zichzelf in al die scheppingen heeft gezet. Hij liet me veel van zijn prachtige creaties zien en vandaag kan ik je vertellen dat ik God heb gezien en dat ik Hem Vader mag noemen.

Toen ik mijn Vader vroeg wat Zijn grootste verlangen is. Het antwoord zal je misschien verbazen, want het had niets met religie te maken. Hij zei: “Samen creëren en vreugde voor iedereen door het observeren ervan.” Ik leerde van Hem dat Hij van heel Zijn schepping houdt en dat het Hem behaagt als we samen wat meer creëren in Zijn Tuin. Als ik door de tuin loop die mijn vrouw en ik hebben gecreëerd, zie ik God, ik hoor God, ik voel God en ik kan God aanraken, en door deze prachtige creaties houd ik van God. Ik ben klaar met het zeggen van ‘Ik hou van God’ in kerkbijeenkomsten of waar ik ook ben. Ik realiseerde me dat het niets voor Hem betekent, het zijn maar holle woorden. In plaats daarvan kan ik God laten zien dat ik van Hem houd met een daad, door Zijn schepping lief te hebben en ervoor te zorgen, hiermee toon ik echte liefde. Dit kan soms heel emotioneel zijn omdat je je zo dicht bij Hem voelt. U zult verrast zijn hoeveel openbaringen u ontvangt als u met Hem in de natuur wandelt.

Gods droom was om de schoonheid van deze aarde te scheppen en Hij schiep alle flora en fauna, en het hoogtepunt van Zijn schepping was de mens, die verondersteld wordt de Meester van deze schepping te zijn. Maar wat is er gebeurd? Ziet de mens er tegenwoordig uit als een meester van wat dan ook? Het enige wat je de meeste mensen hoort zeggen is: “Jezus komt terug en zal alles veranderen”. Kan dat de waarheid zijn, want ik heb nooit kunnen begrijpen waarom Hij terug moest komen terwijl Zijn Koninkrijk hier al is, en wachtend tot wij iets doen in Zijn Koninkrijk om Zijn Tuin (Paradijs) te herstellen?

Toen ik eenmaal begreep wie de “god dezer eeuw” is, werd me alles duidelijk. Voor degenen die naar religieuze instellingen gaan, is dit misschien moeilijk om te geloven zoals het eerst voor mij deed. Het enige wat ik kan doen is vertrouwen dat mensen de waarheid mogen kennen. Zodra ze de waarheid kennen, zal het hen bevrijden. Ik bestrijd dit punt niet, deel alleen met u wat ik als waarheid heb ervaren. Ik onderscheidde de sluwe misleidingen van deze “god”, die de laatste 6000 jaar bezig was om de mens met blindheid te slaan zodat zij het schijnsel niet ontwaren van realiteit. Door al deze controlerende doctrines werd de spirituele bewustzijn van de mensheid, heel laag. We zien dat het bewustzijn van het ‘bestaan’ van hem werd weggenomen. Dit werd voornamelijk gedaan door mens gemaakt onderwijs, rituelen, protocollen en religieuze doctrines.

Want deze “god” had mijn geest zeker een tijdje verblind en was de reden dat ik niet kon zien wat vals en wat waar is. Vandaag de dag volg ik deze door het duister geïnspireerde doctrines van staat en kerk niet meer. En zo gebeurde het, de mens besloot de dingen op zijn eigen manier te doen en verliet de geest van God en gebruikte in plaats daarvan zijn lagere mind. De ‘god van deze wereld’ was de schepper van de vele religies die je tegenwoordig in de wereld aantreft, en hij weet dat religieuze mensen gemakkelijk kunnen worden gecontroleerd door hun doctrines. Religieuze mensen volgen vaak strikt de principes en doctrines die aan hen zijn opgelegd. De reden is dat ze denken dat ze God behagen, niet beseffend dat het de verkeerde “god” is die ze behagen.

PLANDEMIE

We blijven mensen zien strijden en vooral in deze laatste dagen van deze zogenaamde Plandemie die zich over de aarde voortbeweegt, roepen ze God om hulp. Velen geloven dat dit de tijd is dat Jezus terug zal komen. Maar ik zeg steeds tegen mezelf dat ik mijn gezond verstand moet gebruiken, waarom zou Hij dat doen? Zei Hij niet toen Hij wegging dat we dezelfde dingen zouden doen als Hij en zelfs nog grotere dingen? Is er een reden voor Hem om terug te komen als we allemaal dezelfde werken doen als Hij deed? Iets is hier niet koosjer. Kijk om je heen en zie wat een puinhoop we hebben gemaakt van Gods prachtige aarde. We moeten dit eerst opruimen, en ik zie geen gemakkelijke uitweg door een zogenaamde “Opname”, (ik kon dat woord niet vinden in de Bijbel). Oh, ik geloof dat er een Nieuwe Aarde komt, en sommige zullen worden opgenomen en sommige zullen worden achtergelaten, maar hoe dat allemaal gaat gebeuren, daar heb ik meer tijd voor nodig. Ik heb enkele ideeën, maat een ding weet ik zeker dat het DEZE aarde is die we zullen hebben opgeruimd. De verschuiving is bezig plaats te vinden, veel mensen worden wakker voor de waarheid. De Grote Ontwaking, dit zijn de mensen die klaar zijn gemaakt om op de Nieuwe Aarde te leven. Het Koninkrijk van God is hier en is er altijd geweest. Het resultaat is dat de ontwaakte zonen en dochters van God de Nieuwe Aarde zullen erven en dat ze helemaal niet hoeven te wachten tot Jezus terugkomt.

De Zoon van God is al hier, maar velen realiseren zich niet dat WIJ DE ZOON VAN GOD ZIJN. Wij zijn degenen op wie we hebben gewacht om de dingen op Moeder Aarde te veranderen. Het is niet wachten op Jezus, maar Hij wacht op ons. Zei Jezus niet: “Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle macht van de vijand en niets zal u schaden”. Als christenen geloven dat Jezus in hen leeft: “zullen zij ook de werken doen die ik doe. Hij zal nog grotere dingen doen dan deze, omdat ik naar de Vader ga”. Waarom zouden we dan nog grotere dingen doen als Jezus toch terugkomt?

“Om een ??wereld in een zandkorrel te zien”

En een hemel in een wilde bloem

Houd Infinitief in de palm van je hand

En eeuwigheid in een uur.                      William Blake

Gods Geest, dat in ons hoger zelf woont is de afgelopen 2000 jaar op aarde gemanifesteerd, niettemin herkennen velen het niet. Is het niet duidelijk, dat niet Jezus maar wíj het tegen de vijand moeten opnemen? We zullen de werken doen die gedaan moeten worden en zelfs nog grotere werken omdat Jezus bij de Vader is. Natuurlijk is het nog steeds God die het doet, maar Hij gaf de mens de autoriteit om dit uit te voeren. Hij gaf Zijn macht aan de mens op aarde. Mensen zeggen dat Jezus kwam om voor onze zonden te sterven. Waarom zou Hij dat doen? Ik weet dat mensen me zullen stenigen voor dit gezegde, maar het kan me niet schelen, het is de waarheid. Ze ontlenen dit op de een of andere manier aan het Oude Testament, door het vergieten van het bloed van een lam zullen je zonden worden vergeven. Maar Jezus kwam en handelde met Zijn volk, de Israëlieten, en niet met ons. Hij wilde hen bevrijden van de occulte rituelen van het Hebreeuwse geloof. Ik zag eens een offerritueel op tv waar ze dieren slachtten voor een offer. Wat een rotzooi, ik werd er misselijk van als ik ernaar keek. Ik ben echter blij dat ik dit heb gezien, want ik weet nu dat mijn liefhebbende Vader nooit iemand zou vragen om een ??van Zijn dierbare creaties af te slachten als een offer voor zonden. Het is weerzinwekkend zelfs te denken dat Vader zoiets zou vragen. Inmiddels zou je ook moeten weten wie de aanstichter is van deze rituelen. Jezus kwam echter om zijn volk te bevrijden van deze occulte rituelen.

Mijn tijd op aarde is om de boodschap van de waarheid te brengen en wie ze zal geloven zal gered worden, zo simpel is het. Gered van wat? Verlost van een zeer moeilijke tijd op aarde, van bedrog, van misleiding, van het geloven van leugens in plaats van de waarheid. Maar maak je geen zorgen, ze zullen allen verlost worden, we zijn allemaal eeuwige wezens, het zal gewoon niet gemakkelijk zijn voor degenen die iet wakker zijn. Geloof me, het zijn de ontwaakte zielen die verder zullen gaan om op de Nieuwe Aarde te leven, waar geen oorlogen meer zijn, geen religies meer, geen tempels meer gemaakt van de mens, Gods harmonie zal worden hersteld. Daarom blij ik zoeken naar meer waarheid over het heelal. Want welke grotere vreugde kan er zijn dan de dingen te leren die werkelijk Zijn? Zoals Hermes Trismegistus ons vertelt: “Hij die zichzelf onderricht over het Universum, zijn wetten en zijn principes, zijn begin en zijn einde, dank voor alle dingen aan de Schepper, als aan een genadige Vader, een goede beschermer, een trouwe leraar.

Jezus kwam om de gevangenen te bevrijden. Om hen te bevrijden van de occulte protocollen die ze volgden. De enigen waartegen Jezus vocht waren de religieuze leiders van die tijd en dat is Hij nog steeds, maar nu door mij en anderen met dezelfde Geest. Kijk hoe Hij ze noemde: blinde gidsen, dwazen, witgekalkte graven, vol doodsbeenderen, en onrein, slangen, generatie van adders en huichelaars. Denk je dat Jezus “aardig” was om de waarheid te vertellen? Denk je dat de Schriftgeleerden blij waren toen Hij hun geloof belachelijk maakte als een occult geloof? Vaak wilden ze Hem stenigen, maar ze konden het niet. Ze zeiden dat Hij godslasterlijk was, omdat Hij een mens was, en Zichzelf God maakte. Maar Hij was God en zij wisten het, maar wilden dit voor de mensen verbergen.

Uiteindelijk vermoordden ze Hem, maar alleen met Zijn toestemming. Als je nog steeds de protocollen van het Hebreeuwse volk wilt volgen, denk dan nog eens goed na. De mensen waren gefascineerd door de doctrines en occulte protocollen van de Schriftgeleerden. Ze bleven hen bedriegen met de Geschriften.

Is het niet waar dat de regeringen u vandaag op dezelfde manier bedriegen met hun eigen “geschriften” die u moet gehoorzamen? Dwingen ze mensen niet om dingen te doen die in strijd zijn met onze door God gegeven mensenrechten? Soms zelfs tegen hun eigen grondwet in. Ik heb in mijn leven veel onderzoek gedaan en dit is de waarheid: “autoriteiten waren, zijn en zullen altijd de vijanden van de waarheid zijn”. Word wakker en ruik de koffie, de autoriteiten zijn er niet om je te helpen, maar om je te beheersen. Word wakker en weet wie je bent en neem een ??standpunt in tegen de listen van de vijand. Houd stand, geef niet op en geef niet toe. Er is een manier om dat te doen zonder agressief te hoeven zijn. Houd gewoon vast aan je ware zelf en laat het zien. Eenvoudig en stil je recht opeisen, om Jij te zijn is de ware weg.

Mijn Vader veroordeelt niemand, Hij laat het aan ons over om onszelf te beoordelen. Ik kan alleen mezelf beoordelen in dit leven en niemand anders mag dat doen, Jezus niet, noch iemand anders. En als je me probeert te oordelen, oordeel je alleen jezelf. Die openbaring, beste lezer, heeft me bevrijd en een heel gelukkig mens gemaakt. Mijn vraag aan jou is, ben je gelukkig of zit je nog steeds onder al deze door mensen gemaakte protocollen? Ik kan je dit vertellen, je bent veel meer dan je denkt. Verander je denken en luister naar je hogere Geest. Hier vind je alle waarheid van het Universum. En je innerlijke wezen zal je vertellen wie je bent, goddelijk en een zoon of dochter van God.

Voor degenen die dit verhaal niet geloven, moet je me bewijzen dat het niet bestaat. Informatie is een beeld. Een beeld is een informatie. Als je besluit dit beeld van mij te wissen, moet je mij bewijzen dat dit beeld in werkelijkheid niet bestaat. Ik kan je nu zeggen, het beeld dat ik heb van mijn liefhebbende Vader kan nooit van mij worden gewist.

Een laatste verstandig advies dat ik kan geven is “Merk wat er staat, niet wie het heeft geschreven”.

Onthoud wie je bent en blijf op de hoogte.

Hans

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *